ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excitement

IH0 K S AY1 T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excitement-, *excitement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excitement(n) ความตื่นเต้น, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, excitation
excitement(n) สิ่งที่น่าตื่นเต้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น, ความเร่าร้อน, สิ่งที่กระตุ้น, สิ่งเร้า., Syn. excitation

English-Thai: Nontri Dictionary
excitement(n) ความตื่นเต้น, ความเร่าร้อน, สิ่งเร้า, สิ่งกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excitementอาการตื่นเต้น, ตื่นเต้น, ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Excitement Phaseระยะตื่นตัวทางเพศ, ระยะตื่นเต้น, ระยะตื่นตัวทางเพศ [การแพทย์]
Excitement, Severeอาการตื่นเต้นอย่างรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- A little excitement never hurt no club.- ความตื่นเต้นนิดหน่อยไม่ทำให้คลับเสียหาย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
But it's always a thrill for a mother to hear that sort of excitement in her son's voice.แต่ว่ามันเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอสำหรับคนเป็นแม่ ที่ได้ยินลูกชายตัวเองมีความตื่นเต้นแบบนี้... ในน้ำเสียงของเขา The Joy Luck Club (1993)
I think it's the excitement only a free man can feel.ฉันคิดว่ามันเป็นความตื่นเต้นเพียงคนฟรีสามารถรู้สึก The Shawshank Redemption (1994)
Well, I've had far too much excitement for one evening.เอาล่ะ ผมตื่นเต้นพอแล้วสำหรับคืนนี้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Yes, sirree, the excitement never stops.เรื่องสนุกยังไม่จบง่ายๆหรอก Ghost in the Shell (1995)
I would've thought it was impossible... but I do believe the excitement of this chase has made you even more beautiful.อารมณ์ตื่นเต้นกลับทำให้เจ้ายิ่งดูงาม The Man in the Iron Mask (1998)
You have never, ever, been able to share in my excitement about anything.คุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะได้มาแบ่งปัน เรื่องตื่นเต้นใดๆ ของฉันอีกแล้ว Hope Springs (2003)
That's right. The only real excitement around here is when a train runs through.ถูกแล้วล่ะ สิ่งที่น่าตื่นเต้นจริงๆที่อยู่แถวนี้ ก็มีเพียงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่าน High Tension (2003)
Better explain before all this excitement gives me a heart attack.Better explain before all this excitement gives me a heart attack. The Butterfly Effect (2004)
Between the excitement and the sugar buzz, everyone's pretty much... forgotten everything that happened before 8:00 this morning.เพราะความตื่นเต้นกับ ความสดชื่นจากน้ำตาล ทุกคนเลยลืมทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก่อน 8 โมงเช้าวันนี้ The Perfect Man (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excitementAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
excitementBut, she has never offered much excitement in the bedroom.
excitementExcitement over the new product spread quickly throughout the division.
excitementExpectation caused her to be flushed with excitement.
excitementHe could not restrain his excitement.
excitementHe couldn't restrain his excitement.
excitementHer heart was throbbing with excitement.
excitementHe turned red with excitement.
excitementHe was beside himself with excitement.
excitementHe was flushed with excitement.
excitementHis body shivered with excitement.
excitementHis excitement is easily accountable.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเร้าใจ(n) excitement, See also: arousal, Syn. ความเร้าอารมณ์, ความเย้ายวนใจ
ความตื่นเต้น(n) excitement, See also: agitation, Syn. ความระทึกใจ, Ant. ความเบื่อหน่าย, Example: ผู้เข้าสอบพยายามควบคุมสติและความตื่นเต้นให้เข้าที่, Thai Definition: อาการลิงโลดด้วยดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กะดี๊กะด๊า[kadīkadā] (v) EN: exhibit great excitement ; be overly excited
ความตื่นเต้น[khwām teūnten] (n) EN: excitement ; agitation  FR: excitation [ f ]
กระดี๊กระด๊า[kradikradā] (v) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble
มือเย็น[meūyen] (v) EN: get cold-handed with excitement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXCITEMENT IH0 K S AY1 T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excitement (n) ˈɪksˈaɪtmənt (i1 k s ai1 t m @ n t)
excitements (n) ˈɪksˈaɪtmənts (i1 k s ai1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イクサイトメント[ikusaitomento] (n) excitement [Add to Longdo]
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play [Add to Longdo]
感動[かんどう, kandou] (n, vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P) [Add to Longdo]
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement [Add to Longdo]
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n, vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P) [Add to Longdo]
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance [Add to Longdo]
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp, v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony) [Add to Longdo]
絶倒[ぜっとう, zettou] (n, vs) extreme excitement; sidesplitting laughter [Add to Longdo]
大慌て[おおあわて, ooawate] (adj-na, n) great excitement [Add to Longdo]
動揺[どうよう, douyou] (n, vs) disturbance; unrest; shaking; trembling; pitching; rolling; oscillation; agitation; excitement; commotion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excitement \Ex*cite"ment\n. [Cf. OF. excitement, escitement.]
   1. The act of exciting, or the state of being roused into
    action, or of having increased action; impulsion;
    agitation; as, an excitement of the people.
    [1913 Webster]
 
   2. That which excites or rouses; that which moves, stirs, or
    induces action; a motive.
    [1913 Webster]
 
       The cares and excitements of a season of transition
       and struggle.             --Talfowrd.
    [1913 Webster]
 
   3. (Physiol.) A state of aroused or increased vital activity
    in an organism, or any of its organs or tissues.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excitement
   n 1: the feeling of lively and cheerful joy; "he could hardly
      conceal his excitement when she agreed" [syn:
      {exhilaration}, {excitement}]
   2: the state of being emotionally aroused and worked up; "his
     face was flushed with excitement and his hands trembled"; "he
     tried to calm those who were in a state of extreme
     inflammation" [syn: {excitement}, {excitation},
     {inflammation}, {fervor}, {fervour}]
   3: something that agitates and arouses; "he looked forward to
     the excitements of the day" [syn: {excitation}, {excitement}]
   4: disturbance usually in protest [syn: {agitation},
     {excitement}, {turmoil}, {upheaval}, {hullabaloo}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top