Search result for

อุ่น

(64 entries)
(0.0857 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุ่น-, *อุ่น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุ่น    [V] heat up, See also: warm up, Example: หล่อนซื้อเตาไมโครเวฟมาอุ่นกับข้าวยามรีบด่วน, Thai definition: ทำให้ร้อน
อุ่น    [ADJ] warm, See also: tepid, lukewarm, Example: ยิ่งดึกอุณหภูมิบนภูเขาก็ยิ่งหนาวเย็น จนพวกเราต้องก่อไฟผิง เพื่อเอาไออุ่น, Thai definition: ค่อนข้างร้อน, ไม่ร้อนไม่หนาว
อุ่น    [V] be warm, Example: วันนี้หิมะเพิ่งละลาย อากาศก็เริ่มอุ่นขึ้น อีกไม่นานฤดูใบไม้ผลิก็จะมาเยือน
อุ่น    [ADJ] warm, Example: ผู้ที่มีอาการท้องเสียควรดื่มน้ำชา หรือกาแฟอุ่นๆ เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจให้สูบฉีดเลือดดีขึ้น
อุ่นใจ    [V] feel relieved, See also: be at ease, feel comfortable, Syn. ผ่อนคลายใจ, Example: ฉันรู้สึกอุ่นใจ สบายใจ เมื่อฉันอยู่ใกล้แม่ของฉัน, Thai definition: รู้สึกสบายใจขึ้น
อุ่นเครื่อง    [V] warm up, Syn. ฝึกซ้อม, เตรียมพร้อม, Example: การประกวดนางสาวไทยได้เริ่มอุ่นเครื่อง โดยคัดตัวรอบแรกไปแล้ว, Thai definition: ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง
อุ่นหนาฝาคั่ง    [ADV] abundantly, See also: grandly, Syn. มากมาย, คับคั่ง, Ant. เบาบาง, เล็กน้อย, Example: รัฐบาลยังคงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง แม้ว่าจะยังไม่มีผลงานอะไรออกมาชัดเจน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุ่นก. ทำให้ร้อน เช่น อุ่นแกง.
อุ่นว. ค่อนข้างร้อน เช่น ตัวอุ่น, ไม่ร้อนนักไม่หนาวนัก เช่น อากาศอุ่น, อุ่น ๆ ก็ว่า.
อุ่นกายสบายใจว. มีความรู้สึกสุขสบายทั้งกายและใจ.
อุ่นหนาฝาคั่งว. มั่นคง, มีหลักฐานเป็นที่พักพิงมั่นคง, เช่น มีฐานะอุ่นหนาฝาคั่ง
อุ่นหนาฝาคั่งมากมายคับคั่ง เช่น งานนี้มีผู้คนมา.
อุ่นอกอุ่นใจว. มีความรู้สึกสบายอกสบายใจและมีความมั่นใจขึ้น เช่น อยู่ใกล้ ๆ ผู้ใหญ่รู้สึกอุ่นอกอุ่นใจ.
อุ่นเครื่องก. เดินเครื่องยนต์ไว้จนถึงระดับที่เครื่องจะทำงานได้ดี
อุ่นเครื่องออกกำลังกายหรือฝึกซ้อมชั่วขณะก่อนเริ่มการแข่งขัน, ฝึกซ้อมก่อนแข่งขันจริง.
อุ่นใจว. มีความรู้สึกสบายใจขึ้น, มีความมั่นใจ, ไม่มีกังวล, เช่น มีเงินมากอยู่ในกระเป๋าทำให้อุ่นใจ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุ่น[v.] (un) EN: warm ; warm up ; heat up   FR: réchauffer ; tiédir
อุ่น[adj.] (un) EN: warm ; tepid ; lukewarm   FR: tiède
อุ่นขึ้น[v. exp.] (un kheun) FR: se réchauffer
อุ่นเครื่อง[v.] (unkhreūang) EN: warm up   FR: s'échauffer
อุ่นใจ[v.] (unjai) EN: feel encouraged ; feel relieved ; be at ease ; feel comfortable   FR: être sécurisé ; être rassuré

English-Thai: Longdo Dictionary
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
comfortable(adj) สบาย,นุ่ม,อบอุ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get hot    [PHRV] ร้อนขึ้น, See also: อุ่นขึ้น
heat up    [PHRV] ทำให้ร้อนขึ้น, See also: อุ่นให้ร้อน, Syn. boil up, heat up
hop up    [PHRV] อุ่นให้ร้อน, See also: ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น, Syn. boil up, heat up, warn over, warm up
hot up    [PHRV] อุ่นให้ร้อน, See also: ทำให้ร้อนขึ้น, อุ่น, Syn. boil up, heat up, warm over, warm up
lukewarm    [ADJ] ค่อนข้างอุ่น, See also: อุ่นพอสมควร, Syn. tepid, warm, temperate
thaw    [VI] ละลาย (น้ำแข็งหรือหิมะ), See also: อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย (อากาศ)
warm    [ADJ] อุ่น, See also: อบอุ่นสบาย, Syn. lukewarm, tepid
warm    [VI] อุ่นขึ้น
warmed-over    [ADJ] ทำให้ร้อนอีก, See also: อุ่นให้ร้อนอีก, Syn. reheated
warm over    [PHRV] อุ่นให้ร้อน, See also: อุ่นอาหาร, Syn. heat up, warm up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audle(คอ'เดิล) n. เครื่องดื่มร้อนหรืออุ่น
bask(บาสคฺ) {basked,basking,bask} vi. ตากให้อุ่น,ตากแดด,อาบแดด,ได้รับความสุข vt. เผยกับความอุ่นหรือความร้อน
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
calescence(คะเลส'ซึนซฺ) n. ภาวะค่อย ๆ อุ่นขึ้น,การเพิ่มขึ้นของความร้อน., See also: calescent adj. ดูcalescence
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
cozy(โค'ซี) adj. อบอุ่นและสบาย,สะดวก
fervency(เฟอ'เวินซี) n. ความอบอุ่นมาก,ความเร่าร้อน,ความกระตือรือร้น, Syn. ardency,zeal
fervent(เฟอ'เวินทฺ) adj. อบอุ่นมาก,ร้อนรน,เร่าร้อน,มีศรัทธาสูง,อบอุ่น,กระตือรือร้น., See also: fervently adv, ferventness n., Syn. fervid

English-Thai: Nontri Dictionary
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
cosy(adj) ผาสุก,น่าสบาย,อุ่นสบาย
foment(vt) ประคบด้วยน้ำอุ่น,ก่อกวน,ทำให้เกิด,ปลุกระดม,ปลุกปั่น
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
heat(vi) ร้อนขึ้น,อุ่น,ตกมัน,ฉุนเฉียว,เดือด,เร่าร้อน,ตื่นเต้น
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
preliminary(adj) ชั้นต้น,เบื้องต้น,ตอนต้น,เป็นคำนำ,อุ่นเครื่อง,เริ่มต้น
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง
roast(vt) ย่าง,ปิ้ง,อบ,ผิง,ทำให้อุ่น
snug(adj) อบอุ่น,ผาสุก,อุตุ,อิ่มสบาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
暖かい[あたたかい, atatakai] (adj) อุ่น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
温か[あたたか, atataka] (adv ) อุ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
warm(adj) อุ่น
Wärme(n) |die| ความอุ่น ความร้อน
etwasนิดหน่อย, บ้าง เช่น mit etwas Glück พร้อมโชคเล็กๆ, etwas warm อุ่นเล็กน้อยหรือค่อนข้างร้อน
Kleidung(n) |die, nur Sg.| เสื้อผ้า (ใช้เรียกโดยรวม) เช่น Man braucht unbedingt warme Kleidung für den Winter. ผู้คนจำเป็นต้องมีเสื้อผ้าที่อบอุ่นสำหรับฤดูหนาว

French-Thai: Longdo Dictionary
chaud(e)(adj) อุ่น, (très chaud) ร้อน, See also: A. froid(e),
chaud(n) le chaud = ความร้อน, ความอบอุ่น, See also: A. le froid,
chauffer(vt) อุ่น, ให้ความร้อน
s'échauffer((SPORT)) อบอุ่นร่างกาย
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Are you satisfied with the result?

Go to Top