ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วันหยุด

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วันหยุด-, *วันหยุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วันหยุด[N] holiday, See also: vacation, recess, time off, break, leave, Example: โรงแรมนี้คนเยอะมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และปลายเดือน, Thai definition: วันที่ไม่ต้องทำงานเพื่อหารายได้หรือวันที่ไม่ต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือ
วันหยุดงาน[N] holiday, See also: day off, Ant. วันทำงาน, Example: วันหยุดงาน เขาจะพาลูกไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ เพื่อให้รู้จักการเข้าสังคมและการแสดงออก, Count unit: วัน, Thai definition: วันที่ไม่ได้ไปทำงาน
วันหยุดราชการ[N] official holiday, Example: ประชาชนสามารถติดต่อขอรายละเเอียดได้ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ, Thai definition: วันหยุดที่ทางการประกาศให้เป็นวันหยุดของทุกปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal holidayวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
holiday, legalวันหยุดงานตามกฎหมาย, วันหยุดราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
legal holidayวันหยุดงานที่กฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Holidaysวันหยุด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You need a holiday.คุณน่าจะมีวันหยุดบ้างนะ The Great Dictator (1940)
- A vacation on Pleasure Island!วันหยุดบน เกาะความสุข! Pinocchio (1940)
Yes, that happy land of carefree boys... where every day is a holiday!ใช่ว่ามีความสุขแผ่นดินเด็กชาย ห่วง ที่ทุกวันเป็นวันหยุดPinocchio (1940)
Where every day is a holidayที่ทุกวันเป็นวันหยุด Pinocchio (1940)
Endless, uninterrupted fear.ความกลัวที่ไม่มีวันหยุดยั้ง ไม่มีที่สิ้นสุด Night and Fog (1956)
You'll be all right. You'll take a vacation, nobody knows where, and we'll catch the hell.คุณจะได้รับสิทธิ์ทั้งหมด คุณจะได้ใช้เวลาวันหยุดไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหน The Godfather (1972)
We better catch something, this is my wife's holiday roast.หวังว่าจะจับได้นะ เมียฉันซื้อก้อนนี่มาสําหรับวันหยุดด้วย Jaws (1975)
Buried in a hole by a bunch of goddamned weekend warriors!ฝังอยู่ในหลุมโดยพวงนักรบวันหยุดสุดสัปดาห์ First Blood (1982)
These finds are central to the condition.รู้มั้ย เรื่องนี้สำคัญมาก ผมจะไม่มีวันหยุดค้นหาคำตอบ Day of the Dead (1985)
We deserve this vacation.เราน่าจะมีวันหยุดอย่างนี้มั่งนะ Mannequin (1987)
That summer vacation in 1999 opened up a whole new world for meนี่คือวันหยุดในฤดูร้อนในปี 1999 เปิดโลกใหม่สำหรับฉันซะ! 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
SUMMER VACATION 1999วันหยุดในฤดูร้อนในปี 1999 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วันหยุด[n.] (wanyut) EN: holiday ; day off ; vacation ; time off ; break   FR: congé [m] ; jour de congé [m] ; jour férié [m] ; vacances [fpl]
วันหยุดของธนาคาร[n. exp.] (wanyut khøng thanākhān) EN: bank holiday ; public holiday ; legal holiday (am.)   FR: jour férié (légal) [m]
วันหยุดงาน[n. exp.] (wanyut ngān) EN: holiday   
วันหยุดนี้[n. exp.] (wanyut nī) EN: this week-end   FR: ce week-end
วันหยุดพักร้อน[n. exp.] (wanyut phak røn) FR: congés payés [mpl]
วันหยุดราชการ[n. exp.] (wanyut rātchakān) EN: official holiday   
วันหยุดสั้น ๆ [n. exp.] (wanyut san-san) EN: break   FR: congé de courte durée [m]
วันหยุดสุดสัปดาห์[n. exp.] (wanyut sutsapdā) FR: congé de fin de semaine [m]
วันหยุดเทศกาลสงกรานต์[n. exp.] (wanyut thētsakān Songkrān) EN: Songkran Festival Holiday   
วันหยุดโรงเรียน[n. exp.] (wanyut rōngrīen) EN: school holidays   FR: congé scolaire [m] ; vacances scolaires [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
busman's holiday[N] วันหยุดที่ทำงานเหมือนวันปกติ
busman's holiday[IDM] วันหยุดที่ใช้ทำงานเหมือนกับเป็นวันทำงาน
day off[N] วันหยุด (ไม่ต้องทำงาน), See also: วันหยุดงาน, Syn. holiday, vacation
day out[N] วันหยุดที่ไปพักผ่อนนอกบ้าน, Syn. day trip, outing
fete[N] วันหยุดเพื่อเฉลิมฉลอง, See also: วันเฉลิมฉลอง, Syn. ball, entertainment, festival, fair, carnival
holiday[N] วันหยุด, See also: วันพักผ่อน, Syn. day off, vacation
holiday[N] วันหยุดเทศกาล, See also: วันนักขัตฤกษ์
national holiday[N] วันหยุดราชการ
Passover[N] วันหยุดเพื่อระลึกถึงการอพยพของชาวยิวจากอียิปต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fete(เฟท) {feted,feting,fetes} n. การเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันหรืองานเลี้ยงฉลองทางศาสนา,วันเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงเฉลิมฉลอง,การรื่นเริง. vt. เลี้ยงฉลองต้อนรับ,เลี้ยงฉลองเป็นเกียรติแก่
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา,การเฉลิมฉลอง,วันเทศกาล,วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas
holiday(ฮอล'ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity

English-Thai: Nontri Dictionary
fete(n) พิธี,งานฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,วันหยุด,การเลี้ยงฉลอง
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
typically holidayวันหยุดตามปกติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
休日[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
バカンス[ばかんす, bakansu] วันหยุดพักผ่อน
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連休[れんきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
休み[やすみ, yasumi, yasumi , yasumi] (n adv ) วันหยุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夏休み[なつやすみ, natsuyasumi] Thai: วันหยุดภาคฤดูร้อนเดือนสิงหาคม English: summer vacation

German-Thai: Longdo Dictionary
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ , See also: S. gleichfalls, auch
Feiertag(n) |der, pl. Feiertage| วันหยุดราชการ
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา regarder|
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top