ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleichfalls

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleichfalls-, *gleichfalls*, gleichfall
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gleichfalls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gleichfalls*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Likewise.Gleichfalls. Blind Dates (2011)
Likewise, Tom.Gleichfalls, Tom. Houseboat (1958)
Because your attack upon these American citizens is equally unwarranted.Denn ihr Angriff auf diese Amerikaner ist gleichfalls untragbar. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
Oh.Danke gleichfalls. Some Like It Hot (1959)
- I'm happy to meet you.- Gleichfalls. Let's Make Love (1960)
- Good day.- Gleichfalls. Rocco and His Brothers (1960)
Yes, so you'll have the opportunity to see how much the people there love my Burgundian cousin.Ihr werdet Euch gleichfalls reisefertig machen. Soll ich Majestät begleiten? The Miracle of the Wolves (1961)
- How do you do?(Sehr angenehm. - Gleichfalls.) The Manchurian Candidate (1962)
- Likewise.- Gleichfalls. Ride the High Country (1962)
Likewise.Gleichfalls. Showdown with Rance McGrew (1962)
Thank you, same to you.- Danke, gleichfalls. The Cardinal (1963)
It's good to see you, George.Gleichfalls, George. Send Me No Flowers (1964)
Oh. And the same to you, Superintendent.Danke gleichfalls, Herr Direktor. A Shot in the Dark (1964)
- Grasillac Morvan Lebro.- Gleichfalls. The Black Tulip (1964)
- Fractured skull.- Gleichfalls Schädelbruch. - Gebrochenes Genick. The Cybernauts (1965)
- Same to you.- Gleichfalls. In Harm's Way (1965)
Oh, yeah? Well, the same to you, Charlie.Danke gleichfalls, Charlie. Herman, the Master Spy (1965)
How do you do?Gleichfalls. Cupid Comes to Stalag 13 (1966)
He also shares my enthusiasm for gadgets.Sein Hobby ist z.B. gleichfalls die Technik. Gambit (1966)
- Nice meeting you.- Gleichfalls. Is There an Extra Jeannie in the House? (1966)
It's equally absurd for her to steal the suitcase.Es wäre gleichfalls absurd für sie, den Koffer zu stehlen. Trans-Europ-Express (1966)
- Thanks.- Danke, gleichfalls. Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Glad to meet you, Ben.- Angenehm, Ben. - Gleichfalls, Carl! The Graduate (1967)
- Likewise.- Gleichfalls. In Cold Blood (1967)
Each of you was also given numbers.Jeder von Ihnen bekam gleichfalls Nummern. The Legacy (1967)
- My pleasure.- Gleichfalls. The Money Machine (1967)
Just coming to see you.- Gleichfalls. The Collector General (1968)
Thank you.Ja, gleichfalls. 2001: A Space Odyssey (1968)
Thank you too.Danke, gleichfalls. Les Biches (1968)
Good to see you. - Thank you, sir.- Gleichfalls, Sir. The Green Berets (1968)
- Likewise.- Gleichfalls. The Green Berets (1968)
Same to you.Gleichfalls. Assignment: Earth (1968)
- It's good seeing you.- Gleichfalls. Alice's Restaurant (1969)
You, too.- Danke gleichfalls. Lady Chitterly's Lover: Part 2 (1970)
Still at it?Gleichfalls! The Garden of the Finzi-Continis (1970)
- You too!- Gleichfalls! The Garden of the Finzi-Continis (1970)
Same to you.Gleichfalls. The Million Dollar Duck (1971)
I'll cover all three for $50,000, okay?- Gleichfalls. Ich setze für uns drei je 50 dagegen. L'aventure, c'est l'aventure (1972)
You, too.Gleichfalls. Play It Again, Sam (1972)
- Thank you, sir, same to you.- Danke, gleichfalls. The Poseidon Adventure (1972)
- Good luck, trooper.- Gleichfalls. Ulzana's Raid (1972)
- And to you.- Gleichfalls. Ulzana's Raid (1972)
Likewise.- Gleichfalls. What's Up, Doc? (1972)
- Likewise, my lord.- Gleichfalls, mein Herr. The Three Musketeers (1973)
- I shared a cell with the lawyer.Angenehm! Gleichfalls! The Last Exploits of the Olsen Gang (1974)
And the same to you!Gleichfalls! The Return of the Pink Panther (1975)
- Likewise, Speed.- Danke gleichfalls, Speed. Hard Times (1975)
- Hello, back, young feller.-Gleichfalls, junger Mann. Jaws (1975)
- Good to see you.- Danke, gleichfalls. The Dragon Flies (1975)
Same to you.Gleichfalls auch für dich. They Fought for Their Country (1975)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Danke gleichfalls!Thank you, the same to you! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top