ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auch

AO1 CH   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auch-, *auch*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
debauchee(เดบ'บอชี) n. ผู้ลุ่มหลงในสุรายาเมา,ผู้ลุ่มหลงในโลกียวิสัย,การล่อลวงไปในทางเสีย
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน

English-Thai: Nontri Dictionary
debauch(vt) กระทำชั่ว,เสเพล,ทำให้เสื่อมทราม,ทำลายความบริสุทธิ์
debauchery(n) การกระทำชั่ว,การเสเพล,การมึนเมา,การเสพสุรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ist auch besser so.Ist auch besser ดังนั้น Sacramentum (2012)
Auch das b'rtige Arschgesicht versteht unsere Sprache.ออชดา b'rtige Arschgesicht versteht Unsere Sprache Sacramentum (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องซ้าย[adv.] (beūang sāi) EN: on the left side ; to the left   FR: à gauche ; sur la gauche
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline   FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
ชิดซ้าย[v. exp.] (chit sāi) EN: keep to the left ; keep left   FR: serrer à gauche ; gardez votre gauche !
ดาย[v.] (dāi) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow   FR: faucher ; sarcler ; désherber
ด้านซ้าย[n. exp.] (dān sāi) FR: côté gauche [m]
ด้านซ้ายมือ[prep.] (dān sāimēu) FR: à gauche ; sur la gauche ; côté gauche
ฝั่งซ้าย[n. exp.] (fang sāi) EN: left bank   FR: rive gauche [f]
ฝันร้าย[n. exp.] (fan rāi) EN: nightmare ; bad dream   FR: cauchemar [m] ; mauvais rêve [m] ; rêve affreux [m]
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams   FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
หางานทำ[v. exp.] (hā ngān tham) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
AUCH    AO1 CH
AUCHTER    AW1 K T ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
auchด้วย, คล้าย too ในภาษาอังกฤษ
brauchenต้องการ
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
Bauch(n) |der, pl. Bäuche| ท้อง, พุง
rauchen(vi vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขานะ
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
brauchen(vt) |brauchte, hat gebraucht| ต้องการ, จำเป็นต้องมี เช่น Brauchst du meine Hilfe beim Umziehen? เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันตอนย้ายบ้านไหม
brauchen zu inf.(vi) จำเป็นต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ihr braucht nicht auf mich zu warten. พวกเธอไม่จำเป็นต้องรอฉันนะ
aufbrauchen(vt) |brauchte auf, hat aufgebraucht| บริโภคจนหมด, ใช้ให้หมด เช่น Säfte sollen innerhalb von 3-4 Tagen aufgebraucht werden. น้ำผลไม้ควรถูกบริโภคให้หมดภายในสามถึงสี่วัน, See also: Related: aufessen, austrinken
vor Gebrauchก่อนใช้ เช่น vor Gebrauch gut schütteln ก่อนใช้เขย่าให้ดี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
auch; ebenso; ferner; außerdemalso [Add to Longdo]
auchas well [Br.] [Add to Longdo]
auch; überdiestoo [Am.] [Add to Longdo]
auch immersoever [Add to Longdo]
auch nichtnot ... either [Add to Longdo]
auch nicht; nochnor [Add to Longdo]
auch wenneven if [Add to Longdo]
Auch das noch!Oh no, not that! [Add to Longdo]
Auch dem Aufmerksamsten entgeht manchmal etwas.Homer sometimes nods. [Add to Longdo]
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. [Sprw.]Even a blind hen sometimes finds a grain of corn. [Add to Longdo]
auch bekannt alsAKA : also known as [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
gauche(n) |f| ข้างซ้าย, See also: A. droite,
à gaucheซึ่งอยู่ทางซ้ายมือ, See also: A. à droite,

Japanese-English: EDICT Dictionary
おさ打ち;筬打ち[おさうち, osauchi] (n) beating; beating up [Add to Longdo]
ちゃうちゃう;チャウチャウ[, chauchau ; chauchau] (exp) (1) (osb [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
のたうち回る[のたうちまわる, notauchimawaru] (v5r,vi) to writhe [Add to Longdo]
めった打ち;滅多打ち[めったうち, mettauchi] (n) showering with blows [Add to Longdo]
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae) [Add to Longdo]
アウケノグラニスオッキデンタリス[, aukenoguranisuokkidentarisu] (n) bubu (Auchenoglanis occidentalis); giraffe catfish [Add to Longdo]
アウチ[, auchi] (n) ouch [Add to Longdo]
ウラウチイソハゼ[, urauchiisohaze] (n) Eviota ocellifer (species of pygmy goby from the Ryukyu Islands, Japan) [Add to Longdo]
カウチ[, kauchi] (n) couch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  auch /aux/
   also; as well; too

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top