ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fiesta

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiesta-, *fiesta*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiesta(n) งานรื่นเริง, See also: งานเฉลิมฉลอง, งานเทศกาลทางศาสนา, Syn. festival, feast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiesta(ฟีเอส'ทะ) n. การเฉลิมฉลองในวันหยุดทางศาสนา, การเฉลิมฉลอง, วันเทศกาล, วันนักขัตฤกษ์, Syn. festival -pl. fiestas

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or do we get ourselves ready for the greatest ass-kicking fiesta in the history of football?หรือเราจะเตรียมตัวให้พร้อม รับศึกคนชนคนบรรลัย ในประวัติศาสตร์วงการฟุตบอล The Longest Yard (2005)
There's a Fiesta with racing stripes over there.นี่ รถเต่านี่ Transformers (2007)
No, I don't want a Fiesta with racing stripes.รถเต่าแต่งลายซิ่งเนี่ย ผมไม่เอาหรอก Transformers (2007)
La fiesta es this way, mi bonitas.ปาร์ตี้ทางนี้เลย เพื่อนสาว I Love You, Beth Cooper (2009)
Someone on the Fiesta message board mentioned Murphy scored the moer lode at alea market few years backมีใครบางคนในกระดานข่าว เครื่องเคลือบแก้ว บอกว่าเมอร์ฟี่สะสม เครื่องแก้วชิ้นงาม ที่เป็นที่สนใจในตลาด ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา The Beginning in the End (2010)
Your body's converting it to prostaglandin, which is triggering a fiesta of enzymes necessary for pain.มันจะถูกแปลงเป็นสารพรอสตาแกลนดิน กระตุ้นเอนไซม์ให้เกิดอาการเจ็บปวด Love & Other Drugs (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fiesta

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiesta
fiestas

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiesta \Fies"ta\, n. [Sp. See {Feast}, n.]
   1. Among Spanish, a religious festival; a saint's day or
    holiday; also, a holiday or festivity.
 
       Even . . . a bullfight is a fiesta.  --Am. Dialect
                          Notes.
 
       Some fiesta, when all the surrounding population
       were expected to turn out in holiday dress for
       merriment.              --The Century.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. an organized series of acts and performances.
 
   Syn: festival, feast, fete.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiesta
   n 1: an elaborate party (often outdoors) [syn: {fete}, {feast},
      {fiesta}]

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 fiesta
  celebration; festival; party(festo)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top