Search result for

ฝาก

(77 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝาก-, *ฝาก*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บัญชีเงินฝากประจำ (n ) fixed deposit account, time deposit account

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
รับซื้อฝาก accept to buy with the right of redemption

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝาก    [V] deposit, See also: entrust, leave with somebody, place under the care of, Example: ทุกๆ เดือนเขาจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อเป็นกองทุนการศึกษาของลูก, Thai definition: มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา
ฝากผี    [V] depend on, Example: ป้าเห็นจะต้องฝากผีกับหลานเสียแล้ว นอกนั้นก็มองไม่เห็นใครจริงๆ, Thai definition: มอบหมายให้ช่วยทำศพให้
ฝากขัง    [V] put in jail, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่สถานีตำรวจ, Thai definition: มอบไว้ให้เพื่อให้ช่วยดูแล โดยอยู่ในกรงขัง
ฝากตัว    [V] place oneself under somebody's care, See also: adhere to somebody, depend on somebody attach oneself to somebody, Syn. ฝากเนื้อฝากตัว, Example: เขาอยากเป็นนักร้องจึงเข้าไปฝากตัวกับบรมครูเพลงผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง, Thai definition: มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น
ฝากฝัง    [V] entrust, See also: put into the care of, put something in somebody's charge, Example: ผมจึงขอร้องคุณพ่อให้ช่วยฝากฝังผมเป็นลูกศิษย์วัดคงคารามด้วย, Thai definition: มอบหมายให้ช่วยอุปการะ
ฝากไข้    [V] entrust oneself to the care of somebody, See also: let the other take care during sickness, , Example: ผู้ชายคนนี้แหละเป็นคนที่ฉันอยากจะฝากผีฝากไข้, Thai definition: มอบหมายให้รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้
ฝากเงิน    [V] deposit money, Example: เขาพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันเสาร์, Thai definition: มอบเงินให้ เพื่อให้ช่วยดูแล คุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษา
ฝากระดาน    [N] wooden wall, See also: wooden partition, partition board, Example: อาคารศาลจังหวัดไชยามีสภาพเป็นพื้นไม้ ฝากระดาน เสาไม้เคี่ยมทุบเปลือก หลังคามุงจาก, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาเรือนไทยแบบเก่าที่สร้างด้วยไม้จริง
ฝากั้นห้อง    [N] partition, Example: พ่อจ้างช่างมาทำฝากั้นห้องใหม่ เพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วน, Count unit: ฝา, Thai definition: ฝาที่ใช้กั้นแบ่งห้อง
ฝากผีฝากไข้    [V] entrust oneself to the care of someone, See also: ask to take care of one during sickness, rely on someone in old age, Example: แม่หวังฝากผีฝากไข้ลูกสาวไว้กับเขา เพราะพ่อก็เสียชีวิตไปแล้ว, Thai definition: ยึดถือเป็นที่พึ่งจนวันตาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝากก. มอบให้ไว้เป็นต้นว่าเพื่อให้ช่วยดูแลคุ้มครองหรือพิทักษ์รักษา เช่น ฝากตัว ฝากบ้าน, ให้ปรากฏเป็นเกียรติ เช่น ฝากชื่อเสียง ฝากฝีมือ, ให้นำไปหรือให้ทำแทนตัว เช่น ฝากจดหมาย ฝากหน้าที่.
ฝากกองก. ผสมเข้ากับเขาด้วย.
ฝากกายก. ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัว.
ฝากครรภ์ก. ฝากตัวให้อยู่ในความดูแลของแพทย์หรือผดุงครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์, ฝากท้อง ก็ว่า.
ฝากตน, ฝากตัว, ฝากเนื้อฝากตัวก. มอบตัวให้อยู่ในความดูแลหรืออุปการะของผู้อื่น, ฝากกาย ก็ว่า.
ฝากทรัพย์น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้ฝาก ส่งมอบทรัพย์สิน ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับฝาก และผู้รับฝากตกลงว่าจะเก็บรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ในอารักขาแห่งตน แล้วจะคืนให้.
ฝากท้องก. อาศัยกินด้วย, ขอกินด้วย
ฝากท้องฝากครรภ์.
ฝากบำเรอน. ประเพณีที่หญิงชายได้เสียกันเองในเวลาที่ผู้ชายยังอยู่ในระหว่างฝากตัวรับใช้พ่อแม่ผู้หญิง.
ฝากประจำก. ฝากเงินไว้กับธนาคารโดยจะได้รับดอกเบี้ยเมื่อฝากครบตามเวลาที่กำหนดไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bonnet; hoodฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hood; bonnetฝากระโปรงห้องเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
epiglottisฝากล่องเสียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epiglottitisฝากล่องเสียงอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
skull cap; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cap, skull; calvaria; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concha of cranium; calvaria; cap, skullฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
calvaria; cap, skull; concha of craniumฝากะโหลก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dust capฝากันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide   FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
ฝากขัง[v.] (fākkhang) EN: put in jail   FR: emprisonner
ฝากขาย [v. exp.] (fāk-khāi) EN: sell on commission ; sell on consignment   FR: mettre en dépôt-vente
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody   FR: placer sous la protection de
ฝากประจำ[v. exp.] (fāk prajam) EN: make a fixed deposit   
ฝากผี[v.] (fākphī) EN: depend on   
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness   
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge   FR: confier ; recommander
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank with    [PHRV] ฝากเงินธนาคาร, See also: ฝากเงินไว้กับ
check    [VT] ฝาก, See also: ฝากของ
deposit    [VT] ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
deposit    [VT] ฝากไว้, See also: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้, Syn. put down, lay down, drop
hood    [N] ฝากระโปรงรถยนต์
leave word at    [IDM] ฝากข้อความไว้ที่, See also: ฝากข้อความไว้กับ, Syn. leave for, leave with
leave word for    [IDM] ฝากข้อความไว้ให้กับ, Syn. leave at, leave with
leave word with    [PHRV] ฝากข้อความไว้กับ, Syn. leave at
leave    [VT] ฝากไว้, See also: ฝาก, ให้ไว้, มอบ, มอบไว้, มอบหมาย
pin one's hopes on    [IDM] ฝากความหวังไว้กับ, Syn. lay on, place in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
atm.abbr. 1. atmosphere, atmospheric 2. (เอทีเอ็ม) ย่อมาจาก automatic teller machine แปลว่า เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ เป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงิน ได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank accountn. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร
bank balancen. ยอดเงินเหลือของเงินฝากธนาคาร
bank bookn. สมุดเงินฝากธนาคาร
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
bank depositn. เงินฝากธนาคาร
banking account)n. บัญชีเงินฝากกับธนาคาร

English-Thai: Nontri Dictionary
bulkhead(n) กำแพงกั้น,ฝากั้น
checkroom(n) ที่รับฝากของ
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
deposit(vt) ฝากเงิน,สะสม,วางลง,วางมัดจำ,วางไข่,กองไว้
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน
depository(n) โกดัง,คลังเสบียง,ท้องพระคลัง,ที่รับฝากของ
drone(n) ภมร,ผึ้งตัวผู้,กาฝาก,เครื่องบินบังคับ
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
leech(n) ปลิง,ทาก,ตัวดูดเลือด,กาฝาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ฝากตัว[] ฝากเนื้อฝากตัว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
預ける[あずける, azukeru] Thai: ฝากให้คนอื่นดูแล English: to give into custody

German-Thai: Longdo Dictionary
diesen(Dem.pron.) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Akkusativ และนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น 1. Wer hat in diesen Apfel gebissen? ใครกัดแอปเปิ้ลลูกนี้เนี่ย 2. Ich habe dir ein Geschenk mit diesen Früchten mitgebracht. ฉันเอาของขวัญพร้อมด้วยผลไม้เหล่านี้มาฝากเธอ
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
einzahlen(vi) |zahlte ein, hat eingezahlt| ฝาก เช่น Geld einzahlen ฝากเงิน

Are you satisfied with the result?

Go to Top