ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฝากเงิน

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฝากเงิน-, *ฝากเงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝากเงิน[V] deposit money, Example: เขาพาลูกไปฝากเงินที่ธนาคารทุกวันเสาร์, Thai definition: มอบเงินให้ เพื่อให้ช่วยดูแล คุ้มครอง หรือพิทักษ์รักษา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems that Moohyuk's set up an account for Galchi and you.เหมือนมูยักจะฝากเงินไว้ในบัญชีให้คาลชิกับเธอนะ Sorry, I Love You (2004)
So how do I trust this man that I've never met with my money?แล้วผมจะเชื่อใจฝากเงินไว้ กับคนที่ผมไม่เคยเห็นหน้าได้ยังไง? Casino Royale (2006)
- But I am also concerned about our people who deposit their money in your bank....ประชาชนของเราที่ฝากเงินไว้กับธนาคารของคุณ Bandidas (2006)
I put all my allowance and wages in my savings.ฉันฝากเงินออมของฉันและ ค่าจ้างในเงินที่เกิดจากเก็บสะสมของฉันหมดแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
So who deposited the 750?แล้วใครฝากเงิน 750,00 ให้คุณ? Eagle Eye (2008)
I don't know who deposited the 750!ผมไม่รู้ ว่าใครฝากเงินนั่นให้ผม Eagle Eye (2008)
Relax. Not here to make a deposit.ใจเย็นน่า ไม่ได้จะใช้ที่นี่ฝากเงินสักหน่อย Seeds (2008)
She's been making weekly cash deposits For about a year now.เธอฝากเงินสดสัปดาห์ละหน\ มาประมาณปีนึงแล้ว Adverse Events (2008)
But the guy's putting more money than he's taking out.แต่เขาฝากเงินมากกว่าถอน WarGames: The Dead Code (2008)
Making the deposits.ไปฝากเงินค่ะ Turning and Turning (2010)
And since the deposits were less than $10,000, there was no report made to the I.R.S. Which means that our victims were most likely involved in something illegal.แล้วการฝากเงินเข้ายังน้อยกว่า หนึ่งหมื่นเหรียญ - ก็เลยไม่มีการรายงานไปที่กรมสรรพากร - แสดงว่าเหยื่อของเรา A Deadly Affair (2010)
Deposit box 213... pretty sure no one's looked in there yet.ตู้ฝากเงินเบอร์ 213 ผมค่อนข้างมั่นใจว่าคงจะยัง ไม่มีใครดูตู้เบอร์นี้ Withdrawal (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝากเงิน[v. exp.] (fāk ngoen) EN: deposit money ; make a deposit   FR: déposer de l'argent
ฝากเงินเข้าบัญชี[v. exp.] (fāk ngoen khao banchī) EN: pay money into an account   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank with[PHRV] ฝากเงินธนาคาร, See also: ฝากเงินไว้กับ
deposit[VT] ฝากเงิน (ทางการธนาคาร), See also: ฝากธนาคาร, สะสมเงิน, Syn. pay in: bank, Ant. withdraw
sock away[PHRV] ฝากเงิน, See also: อดออม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/c. a/cabbr. account, account current (บัญชีกระแสรายวัน, การฝากเงินกระแสรายวัน)
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
bank clerkn. เจ้าหน้าที่ธนาคารที่เกี่ยวกับการถอน และฝากเงิน,ดูteller (ของอเมริกา)
deposit(ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
depositor(ดิพอซ'ซิเทอะ) n. ผู้ฝาก,ผู้ฝากเงิน
savings bankn. ธนาคารออมสิน,ธนาคารที่รับฝากเงินออมทรัพย์เท่านั้นและจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝาก
sock(ซอค) n. ถุงเท้าสั้น,รองเท้าของผู้เล่น ละครสมัยกรีกและโรมันโบราณ,หัสละคร vt. สวมถุงเท้า,ฝากเงิน,ได้กำไร,ต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง n.. การต' (ต่อย,ทุบ,ขว้าง,โยน) อย่างแรง,กำลัง

English-Thai: Nontri Dictionary
deposit(n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน
deposit(vt) ฝากเงิน,สะสม,วางลง,วางมัดจำ,วางไข่,กองไว้
deposition(n) การฝากเงิน,การสะสม,การปลดออกจากตำแหน่ง,การทับถม
depositor(n) ผู้ฝากเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary
einzahlen(vi) |zahlte ein, hat eingezahlt| ฝาก เช่น Geld einzahlen ฝากเงิน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top