ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตึงเครียด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตึงเครียด-, *ตึงเครียด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึงเครียด(v) be tense, See also: be strained, be serious, be taut, be tight, be critical, be stern, Ant. คลี่คลาย, Example: จิตใจของผู้ที่อพยพด้วยความไม่สมัครใจจะตึงเครียดยิ่งกว่าพวกที่สมัครใจ, Thai Definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
ตึงเครียด(adj) tense, See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern, Ant. คลี่คลาย, Example: แม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดมากมายขนาดไหน เขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้, Thai Definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
ตรึงเครียด(v) be serious, See also: be sober, look grave, Example: เขาตึงเครียดเกินไปไม่ปล่อยวางเสียบ้าง, Thai Definition: มีอาการไม่ผ่อนคลายเพราะคร่ำเคร่งมากเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตึงเครียดว. ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก เช่น สถานการณ์ตึงเครียด.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด The Old Man and the Sea (1958)
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt.เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
They've electrified the wire with high tension.ด้วยความตึงเครียดสูง แอชที Help! (1965)
Maybe if we tried working together, we could ease some of the tensions.เราน่าจะร่วมมือกัน จะได้ช่วยกันลดความตึงเครียด Day of the Dead (1985)
I'm not, either. gentlemen, I think you both should realize the gravity of this moment.- ผมก็เหมือนกัน พวกคุณควรตระหนักถึงความตึงเครียด ของสถานการณ์โลกในตอนนี้ Spies Like Us (1985)
The tension. It's like riding a psychotic horse toward a burning stable.ความตึงเครียด มันก็เหมือนกับการขี่ม้าโรคจิตต่อการเผาไหม้ที่มีเสถียรภาพ The Birdcage (1996)
... andtoadegreeitdoes...... และลดความตึงเครียดได้ด้วย... The Story of Us (1999)
- Ass and feet, and tension and stress.- Ass และเท้าและความตึงเครียดและความเครียด Showtime (2002)
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ Hotel Rwanda (2004)
It is a very tense situation, and I just want to assure the families of those who are there that we are doing everything we possibly can to try to ensure the safety of our citizens there.ตอนนี้สถานการ์ณตึงเครียด ผมพยายามจะทำให้ทุกครอบครัว ที่อยู่ที่นั่นมั่นใจ ผมจะพยายามทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ เพื่อรับรองความปลอดภัย สำหรับทุกคนที่อยู่ที่นั่น Hotel Rwanda (2004)
His motive remains unclear, and tensions run high.แรงจูงใจยังไม่ถูกเปิดเผย และมีความตึงเครียดสูง Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Master gait, master bait, either way strains the balls!การล่าเหยื่อนายท่านได้เริ่มแล้ว ไม่ว่าจะทางใดความตึงเครียดก็ยังคงอยู่! The King and the Clown (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึงเครียด[teungkrīet] (v) EN: be tense
ตึงเครียด[teungkrīet] (adj) EN: tense ; taut ; tight ; under strain ; under stress

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electric(n) ตื่นเต้น, See also: ตึงเครียด, Syn. excited, tense
stressful(adj) ตึงเครียด, See also: เครียด, Syn. tense
taut(adj) ตึงเครียด, See also: เครียด, เคร่งเครียด, Syn. tense
tense(adj) ตึงเครียด, See also: เคร่งเครียด, เครียด, Syn. stretched, tight, Ant. relaxed
tense up(phrv) ปั่นป่วน, See also: ตึงเครียด, วิตก, Syn. screw up
uptight(adj) ตึงเครียด (คำไม่เป็นทางการ), Syn. worried, tense, Ant. relax

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
frazzle(แฟรซ'เชิล) vt.,vt. ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี,ถู vi. หลุดลุ่ย
high-strungadj. ตึงเครียด,กระสับกระส่าย
high-wrought(ไฮ'รอท) adj. ตื่นเต้นอย่างมาก,เร่าร้อน,ตึงเครียดมาก
icebreaker(ไอซฺ'เบรเคอะ) n. เรือฝ่าน้ำแข็ง,สิ่งที่ลดความตึงเครียดหรือพิธีรีตองทั้งหลาย
re-strain(รีสเทรน') vt.,vi. รัดอีก,ทำให้ตึงเครียดอีก,เค้นอีก,กรองอีก,บีบอีก
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ
stress(สเทรส) n. ความตึงเครียด,ความบังคับ,การบีบคั้น,ความฉุกละหุก,เสียงหนัก,การกด,การดัน,แรงกดดัน,ตัวกระตุ้น,สิ่งกระตุ้น. vt. เน้นเสียง,เน้นหนัก,ออกเสียงหนัก, See also: stressness n., Syn. emphasis

English-Thai: Nontri Dictionary
stress(n) ความตึงเครียด,น้ำหนัก,เสียงหนัก,การบีบคั้น,การเน้น
taut(adj) เรียบร้อย,เคร่งครัด,ตึงเครียด,เข้มงวด
tension(n) ความตึงเครียด,การดึง,แรงเบ่ง,เครื่องยึด

German-Thai: Longdo Dictionary
Anspannung(n) |die, pl. Anspannungen| ความตึงเครียด, ความเครียด, See also: Stress, Syn. Anstrengung

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top