ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

detente

D EY0 T AA1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detente-, *detente*
Possible hiragana form: でてんて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detente(เดทานทฺ') n. ความผ่อนคลายของวิกฤติการณ์ (ความตึงเครียด) ทางการเมืองระหว่างประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
detente; détente (Fr.)การผ่อนคลายความตึงเครียด (ระหว่างประเทศ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You might want to think about facilitating a detente for the two of us.ที่จะทำให้ เธอสะดวกใจมากขึ้น ในเรื่องของเราทั้งคู่ Guilt (2011)
Your mother asked me to facilitate a detente between you two.แม่คุณถามฉันถึงสนับสนุน ระหว่างคุณทั้งสอง Chaos (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าของ[jaokhøng] (n) EN: owner ; proprietor ; proprietress  FR: propriétaire [ m, f ] ; patron [ m ] ; patronne [ f ] ; détenteur [ m ] ; détentrice [ f ] ; possesseur [ m ]
เจ้าของสถิติ[jaokhøng sathiti] (n, exp) EN: record holder  FR: détenteur d'un record [ m ] ; détentrice d'un record [ f ] ; recordman [ m ] ; recordwoman [ f ]
ไก[kai] (n) EN: trigger  FR: détente [ f ]
ไกปืน[kai peūn] (n, exp) EN: trigger  FR: détente [ f ]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ] ; relaxation [ f ] ; détente [ f ]
ลั่นไก[lan kai] (v, exp) EN: pull the trigger  FR: appuyer sur la détente
เหนี่ยวไก[nīo kai] (v, exp) EN: pull a trigger ; fire a shot ; fire a weapon ; squeeze the trigger  FR: presser la détente
ที่พักผ่อน[thī phakphǿn] (n, exp) EN: recreation place ; resting place ; public place of entertainment  FR: lieu de détente [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DETENTE D EY0 T AA1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detente (n) dɛɪtˈɒnt (d ei t o1 n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デタント[detanto] (n) detente (fre [Add to Longdo]
緊張緩和[きんちょうかんわ, kinchoukanwa] (n) detente; easing of tensions; thaw [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 detente \detente\ (d[asl]*t[aum]nt"), n.
   the easing of tensions or strained relations (especially
   between nations), as by agreement, negotiation, or tacit
   understandings.
   [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 detente
   n 1: the easing of tensions or strained relations (especially
      between nations)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top