ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชำระเงิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำระเงิน-, *ชำระเงิน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำระเงิน(v) pay for, Syn. จ่ายเงิน, Example: ในปัจจุบันนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ต, Thai Definition: ให้เงิน เพื่อให้หนี้ที่ติดค้างหมดไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the shopping list - payment in full.คุณมีรายการช้อปปิ้ง - ชำระเงินเต็ม The Russia House (1990)
Am I behind on my Sony payments again?ฉันที่อยู่เบื้องหลังในการชำระเงินของฉัน Sony อีกครั้งหรือไม่ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Bisen-tos. Now!Bisen การชำระเงิน Now! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Appropriations Committee voted an annual payment of $500 just to shut him up.คณะกรรมการสรรโหวตชำระเงินประจำปีของ $ 500 เพียงเพื่อกักตัวเขาไว้ The Shawshank Redemption (1994)
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง The Jackal (1997)
You're wet behind your ears.เธอจะสนใจชำระเงินที่ค้างของเธอ Platonic Sex (2001)
We can do this. It'll be like a payment plan.เหมือนการชำระเงินกู้ธนาคารไง The Girl Next Door (2004)
Mr. Alvarez, Pedro you're delinquent in your loan payments.คุณ เปโดร อัลวาเรซ.. ...คุณค้างชำระเงินกู้ของคุณ Bandidas (2006)
You're delinquent on six mortgage payments already?นายขาดการชำระเงิน ค่าจำนองมา 6 งวดแล้วนะ The Astronaut Farmer (2006)
The doctors want you to work full-time at the clinic... studying, learning, and getting paid, too.แพทย์ต้องการให้คุณทำงาน เต็มเวลาที่คลินิก การศึกษาการเรียนรู้ และการรับชำระเงินด้วย Sex Trek: Charly XXX (2007)
Specifically, in payment zones intended to capture the plate numbers of those who don't pay.โดยเฉพราะบริเวณที่มีการชำระเงิน ไปดูกับซิว่า ใครที่ไม่ได้จ่ายเงิน Veritas (2008)
I suspect this is not a case for which we will be receiving payment.ฉันไม่สงสัยว่านี่เป็นคดี ที่เราจะไม่ได้รับการชำระเงิน The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำระเงิน[chamra ngoen] (v, exp) EN: pay for ; disburse  FR: payer ; régler une note
ชำระเงินภายหลัง[chamra ngoen phāilang] (v, exp) EN: pay later
ชำระเงินล่วงหน้า[chamra ngoen lūang-nā] (v, exp) EN: pay in advance ; prepay  FR: payer à l'avance
ชำระเงินสด[chamra ngoensot] (v, exp) EN: pay cash  FR: payer comptant ; payer cash
ชำระเงินเมื่อมอบสินค้า[chamra ngoen meūa songmøp sinkhā] (v, exp) EN: payable on delivery

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behind(adv) ที่ค้างชำระเงิน, See also: ชำระเงิน
book out(phrv) ชำระเงินเพื่อออกจากโรงแรม
charge(vi) ชำระเงิน, Syn. bill
check out(phrv) จ่ายเงินเมื่อสิ้นสุดการเข้าพัก, See also: ชำระเงิน, Syn. book out
disburse(vt) ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
reimburse(vt) ใช้เงินคืน, See also: ชำระเงินคืน, Syn. compensate, repay
settle(vi) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate
settle(vt) จ่ายหนี้, See also: ชำระเงิน, ปิดบัญชี, Syn. pay, compensate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance of paymentsn. ดุลการชำระเงินของประเทศเมื่อเทียบกับรายรับทั้งหมดจากต่างประเทศ
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน, การคลัง, แหล่งเงิน, เงินทุน. vt., vi. จัดเงินทุนให้แก่, ให้เครดิตแก่, ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
reimburse(รีอิมเบิร์ส') vt. ใช้เงินคืน, ชำระเงินคืน, ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน, See also: reimbursement n., Syn. recompense, rebate, remunerate
repay(รีเพ') { repaid, repaying, repays } vt., vi. จ่ายกลับ, คืนเงิน, ชำระเงินคืน, ชดใช้, ตอบแทน, See also: repayable adj. repayment n., Syn. reimburse, indemnify

English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน, จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร
payday(n) วันเงินเดือนออก, วันจ่ายเงิน, วันชำระเงิน
payment(n) การชำระเงิน, การจ่ายเงิน, ค่าตอบแทน
reimburse(vt) ชำระเงินคืน, ชดใช้
settle(vt) ชำระเงิน, วาง, จัดการ, ระงับ, ขจัด, ตกลงกัน
settlement(n) การจัดการ, การตกลงกัน, ถิ่นฐาน, การชำระเงิน, กองทุน, ทรัพย์สิน
settler(n) ผู้ตั้งถิ่นฐาน, ผู้จัดการ, ผู้ชำระเงิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
納める[おさめる, osameru] TH: ชำระเงินตามกำหนด  EN: to pay

German-Thai: Longdo Dictionary
zahlen(vi, vt) ชำระเงิน, นับ, นับเลข
bezahlen(vt) |bezahlte, hat bezahlt| จ่ายเงิน ชำระเงิน, See also: zahlen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top