ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disburse

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disburse-, *disburse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disburse(vt) ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
disbursement(n) การชำระเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) , ชะรำเงิน, ทำให้กระจายตัว, จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse

English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน, จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
disburseเบิกจ่าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Booth died from trauma from a single gunshot wound to the head with massive skull fracture and disbursement of brain matter.รอ.บูธตายจากบาดแผลสาหัส จากกระสุนนัดเดียวยิงเข้าที่หัว จนกระโหลกแตกละเอียด The Penelope Papers (2011)
An escrow account held at that same institution made a disbursement that day in the same amount.บัญชีค้ำประกันเงินโอนที่ถูกรักษาไว้ ที่ธนาคารเดียวกัน มีการโอนเงินเข้าไปในวันนั้น เป็นจำนวนเงินที่เท่ากัน Firewall (2012)
I'll buy you some time. Toxin disbursement in five, four, three, two...เดี๋ยวถ่วงเวลาให้ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
disburse
disbursed
disbursement
disbursements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disburse
disbursed
disburses
disbursement
disbursements

WordNet (3.0)
disburse(v) expend, as from a fund, Syn. pay out

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Disburse

v. t. [ imp. & p. p. Disbursed p. pr. & vb. n. Disbursing. ] [ OF. desbourser, F. débourser; pref. des- (L. dis-) + bourse purse. See Burse, and cf. Dispurse. ] To pay out; to expend; -- usually from a public fund or treasury. [ 1913 Webster ]

The duty of collecting and disbursing his revenues. Macaulay. [ 1913 Webster ]


Disbursing officer, an officer in any department of the public service who is charged with the duty of paying out public money.
[ 1913 Webster ]

Disbursement

n. [ Cf. F. déboursement. ] 1. The act of disbursing or paying out. [ 1913 Webster ]

The disbursement of the public moneys. U. S. Statutes. [ 1913 Webster ]

2. That which is disbursed or paid out; as, the annual disbursements exceed the income. [ 1913 Webster ]

Disburser

n. One who disburses money. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements [Add to Longdo]
支出金[ししゅつきん, shishutsukin] (n) disbursement; payout [Add to Longdo]
支弁[しべん, shiben] (n, vs) payment; defrayal; disbursement [Add to Longdo]
出納[すいとう, suitou] (n, vs) receipts and expenditure (disbursements); (P) [Add to Longdo]
出費[しゅっぴ, shuppi] (n, vs) expenses; disbursements; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top