Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disburse

D IH0 S B ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disburse-, *disburse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disburse(vt) ชำระเงิน, See also: จ่ายเงิน, Syn. pay, give, spend
disbursement(n) การชำระเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disburse(ดิสเบิร์ส') vt. จ่าย (เงิน) , ชะรำเงิน, ทำให้กระจายตัว, จัดสรร, See also: disbursement n. disbursable adj. ดูdisburse disburser n. ดูdisburse

English-Thai: Nontri Dictionary
disburse(vt) ชำระเงิน, จัดสรร
disbursement(n) การชำระเงิน, การจัดสรร, การแบ่งสรร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disbursementการจ่ายเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursementsค่าใช้จ่ายการเดินเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disbursements clauseข้อกำหนดค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disbursementการจ่ายเงินสด [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement delayการเลื่อนการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]
Disbursement suspensionการพักการจ่ายเงิน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
disburseเบิกจ่าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การชำระหนี้(n) settlement, See also: disbursement, repayment, paying back, reimbursement, Example: ธนาคารได้ผ่อนผันการชำระหนี้แก่ครอบครัวของเขา
จ่าย(v) distribute, See also: disburse, divide, Syn. แบ่ง, แจกจ่าย, กระจาย, Example: หัวหน้าจ่ายงานให้ลูกน้องทำเท่าๆ กัน, Thai Definition: กระจายออกไป, ส่งออกไป
เทกระเป๋า(v) spend all money, See also: disburse, use up all one's money, Syn. เกลี้ยง, หมดตัว, Thai Definition: ใช้จ่ายเงินหมดกระเป๋าหรือเท่าที่ติดตัวไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่าย[chaijāi] (v) EN: spend ; disburse  FR: dépenser ; débourser
ใช้หนี้ใช้สิน[chai nī chai sin] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse ; repay
ชำระ[chamra] (v) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle  FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
ชำระคืน[chamrakheūn] (v) EN: compensate ; pay back ; reimburse ; repay ; refund ; disburse
ชำระเงิน[chamra ngoen] (v, exp) EN: pay for ; disburse  FR: payer ; régler une note
ชำระหนี้[chamra nī] (v, exp) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay  FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ชดใช้[chotchai] (v) EN: compensate (for) ; pay ; reimburse ; repay ; refund ; disburse  FR: s'acquitter ; rembourser
จ่าย[jāi] (v) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out  FR: payer ; débourser ; régler
จ่ายหนี้[jāi nī] (v, exp) EN: settle ; pay a debt ; disburse; repay  FR: rembourser ses dettes
การใช้จ่าย[kān chaijāi] (n) EN: spending ; expenditure ; disbursement ; payout

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISBURSE D IH0 S B ER1 S
DISBURSED D IH0 S B ER1 S T
DISBURSEMENT D IH0 S B ER1 S M AH0 N T
DISBURSEMENTS D IH0 S B ER1 S M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disburse (v) dˈɪsbˈɜːʳs (d i1 s b @@1 s)
disbursed (v) dˈɪsbˈɜːʳst (d i1 s b @@1 s t)
disburses (v) dˈɪsbˈɜːʳsɪz (d i1 s b @@1 s i z)
disbursement (n) dˈɪsbˈɜːʳsmənt (d i1 s b @@1 s m @ n t)
disbursements (n) dˈɪsbˈɜːʳsmənts (d i1 s b @@1 s m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
支出額[ししゅつがく, shishutsugaku] (n) (amount of) expenditures or disbursements [Add to Longdo]
支出金[ししゅつきん, shishutsukin] (n) disbursement; payout [Add to Longdo]
支弁[しべん, shiben] (n, vs) payment; defrayal; disbursement [Add to Longdo]
出納[すいとう, suitou] (n, vs) receipts and expenditure (disbursements); (P) [Add to Longdo]
出費[しゅっぴ, shuppi] (n, vs) expenses; disbursements; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disburse \Dis*burse"\, v. t. [imp. & p. p. {Disbursed}; p. pr. &
   vb. n. {Disbursing}.] [OF. desbourser, F. d['e]bourser; pref.
   des- (L. dis-) + bourse purse. See {Burse}, and cf.
   {Dispurse}.]
   To pay out; to expend; -- usually from a public fund or
   treasury.
   [1913 Webster]
 
      The duty of collecting and disbursing his revenues.
                          --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   {Disbursing officer}, an officer in any department of the
    public service who is charged with the duty of paying out
    public money.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disburse
   v 1: expend, as from a fund [syn: {disburse}, {pay out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top