Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hole แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


123 ผลลัพธ์ สำหรับ hole  HH OW1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hole-, *hole*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก
foxhole(n) หลุมหลบภัย

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hole(n) รู, See also: ปรุ, ช่อง, ร่อง, ช่องว่าง, รอยโหว่, โพรง, Syn. cavity, gap
hole(n) สถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ, See also: สถานการณ์ที่เคอะเขิน
hole up(phrv) ซ่อนไว้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เอาไปแอบไว้, Syn. lie doggo, lie low, lie up
hole up(vt) ซ่อนตัว (คำสแลง), See also: เก็บตัว, Syn. hind
hole out(phrv) ตีลุกลงหลุม (กีฬากอล์ฟ)
hole in one(phrv) ตีลูกลงหลุมได้ในการตีครั้งเดียว (กีฬากอล์ฟ)
hole in one(idm) การตีลูกกอล์ฟลงหลุมในการตีเพียงครั้งเดียว, See also: โฮลอินวัน
hole-and-corner(idm) อย่างลับๆ, See also: ซึ่งหลบๆ ซ่อนๆ, ซึ่งไม่เปิดเผย, Syn. hole-in-the-corner, Ant. hole-in-the-corner
hole in the wall(sl) ตู้เอทีเอ็ม, Syn. A cashpoint machine, ATM
hole-in-the-wall(sl) ร้านค้าหรือขายอาหารเล็กๆ

Hope Dictionary
hole(โฮล) n. รู, โพรง, ถ้ำ, ช่อง, ร่อง, รอย, รอยโหว่, หลุม, จุดอ่อน, ข้อบกพร่อง, ห้องขัง, ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู, ขุดหลุม, เจาะผ่าน, ลงหลุม., Syn. aperture
armhole(อาร์ม'โฮล) n. รูเปิดที่เสื้อสำหรับสอดแขนได้ (hole in a garment, for the arm)
asshole(แอส'โฮล) n. ทวารหนัก, คนเลว, สิ่งที่เลว (stink thing, bad thing (person))
blackhole(แบลค'โฮล) n. คุก
bungholen. บังกะโล, บ้านชั้นเดียว (มักมีระเบียง)
buttonholen. รังดุม vt. เจาะรังดุม, ชวนคุย, จับตัวได้, See also: buttonholer n.
chole-Pref. "น้ำดี"
cholecalciferoln. =vitamin D3
cholecyst(โค'ลิซิสท) n. ถุงน้ำดี
cholecystalgian. อาการปวดถุงน้ำดี

Nontri Dictionary
hole(n) รู, ช่อง, โพรง, หลุม, ร่อง, ที่หลบซ่อน
hole(vt) เจาะรู, ไช, ขุดหลุม
armhole(n) ช่องแขนเสื้อ
buttonhole(n) รังดุม
choler(n) ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความเดือดดาล
cholera(n) อหิวาตกโรค
choleric(adj) โกรธง่าย, ฉุนเฉียวง่าย, เจ้าอารมณ์
eyehole(n) กระบอกตา, เบ้าตา
keyhole(n) รูกุญแจ, รูสลัก
loophole(n) ช่องว่าง, ช่องแสง, ช่องโหว่ของกฎหมาย, ทางหนี, รูกำแพง

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Holeโฮล, Example: อนุภาคที่มีประจุเท่ากับประจุของอิเลกตรอน แต่เป็นชนิดบวก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it seemed to me them holes looked as if she'd made them from the inside. เเต่ผมว่ารูนั่นดูเหมือนจะถูกทํามาจากด้านในเรือ Rebecca (1940)
Can you think of any reason why there should be holes in the planking of the late Mrs. De Winter's boat? คุณพอจะทราบสาเหตุมั้ยว่าทำไม ถึงมีรูที่เรือของอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ Rebecca (1940)
Has anyone ever discussed these holes with you before? เคยมีใครมาปรึกษากับคุณเรื่องรูรั่วพวกนี้มั้ย Rebecca (1940)
Well, since she went sailing alone, are we to believe that she drove those holes herself? เนื่องจากคุณนายเดอ วินเทอร์ออกเรือไปคนเดียว เราจะเชื่อได้หรือว่าหล่อนเป็นคนเจาะรูนั่นเอง Rebecca (1940)
Well, those holes in the planking, for one thing. ก็เรื่องรูบนเเผ่นกระดานนั่น Rebecca (1940)
Those holes that were drilled from the inside. รูพวกนั้นถูกเจาะมาจากด้านใน Rebecca (1940)
and laboriously knock holes through the bottom of it? Come, Colonel. ท่านผู้พันครับในฐานะผู้รักษากฎหมาย Rebecca (1940)
He claims it fell through a hole in his pocket on the way to the movies, sometime between 11.30 and 3.10, and that he never saw it again. ทางที่จะไปดูหนังในช่วงระหว่าง 11.30 และ 3.10, และบอกว่าเขาไม่เคยเห็นมันอีกครั้ง ขณะนี้มีเรื่องที่สุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness? คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket. You have sat here and voted guilty with everyone else because there are some baseball tickets burning a hole in your pocket. 12 Angry Men (1957)
The knife falling' through a hole in his pocket. The knife fallin' through a hole in his pocket. 12 Angry Men (1957)
And they would leap high into the air... ... and return in the same hole they made in the water when they leaped. และมันจะกระโดดสูงขึ้นไปใน อากาศ และกลับมาในหลุมเดียวกันมัน ได้ทำ ในน้ำเมื่อมันกระโดด The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
holeAfter the earthquake, people stared into the deep hole in the ground in surprise.
holeA hole in one is moving on the whole.
holeA mouse scurried out of the hole.
holeAnd the teams competed with each other to try to kick the ball through this hole.
holeA rat chewed a hole in the wall.
holeA round peg in a square hole. [ Idiom ]
holeAsk her if she'll sew up the hole in your jeans.
holeA solder took shelter in the hole.
holeBack into the hole where I was born.
holeBill got into such a hole with the payments on his house that now that he's lost his job, I don't know how he'll ever get out from under.
holeDig a deep hole.
holeEven if we do this, it will be another sixty years before the Antarctic ozone hole is repaired.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หลุม(n) hole, See also: pit, hollow, Syn. ช่อง, รู, Example: ถนนเต็มไปด้วยหลุมและร่อง, Thai Definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเล็ก
อานน(n) hole, See also: aperture, Syn. ช่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ตะพาย(n) hole in a nose of an ox or a buffalo through which put a cord/rope called, Syn. ช่องจมูกวัวควาย, Count Unit: รู, Thai Definition: ช่องจมูกวัวควายที่เจาะสำหรับร้อยเชือก
ช่อง(n) hole, See also: cavity, Syn. รู, รอยโหว่, Example: ที่ฝาผนังมีช่องเล็กๆ ที่แสงลอดผ่านเข้ามาได้, Count Unit: ช่อง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อหิวาตกโรค[ahiwātakarōk] (n) EN: cholera  FR: choléra [ m ]
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บ่อ[bø] (n) EN: pit ; shaft ; depression ; hole ; well  FR: puits [ m ] ; trou [ m ]
บ้อง[bǿng] (n) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle  FR: section de bambou [ f ]
บริษัทค้าส่ง[børisat khā-song] (n, exp) EN: wholesale business ; wholesaler
ช่อง[chǿng] (n) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity  FR: orifice [ m ] ; fente [ f ] ; ouverture [ f ] ; trouée [ f ] ; entrée [ f ] ; conduit [ m ]
ช่อง[chǿng] (n) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole  FR: opportunité [ f ] ; occasion [ f ] ; chance [ f ] ; ouverture [ f ]
ช่องดาล[chǿngdān] (n) EN: finger hole for lifting a bolt
ช่องจมูกวัวควาย[chǿng jamūk wūa-khwāi] (n, exp) EN: hole in a nose of an ox/buffalo
ช่องว่างแห่งกฎหมาย[chǿngwāng haeng kotmāi] (n, exp) EN: legal loophole

CMU Pronouncing Dictionary
HOLE HH OW1 L
HOLED HH OW1 L D
HOLEN HH OW1 L AH0 N
HOLES HH OW1 L Z
HOLECEK HH AA1 L IH0 CH EH0 K
HOLEMAN HH OW1 L M AH0 N
HOLEWINSKI HH AH0 L UW0 IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
hole (v) hˈoul (h ou1 l)
holed (v) hˈould (h ou1 l d)
holes (v) hˈoulz (h ou1 l z)
hole-and-corner (j) hˌoul-n-kˈɔːnər (h ou2 l - n - k oo1 n @ r)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, ] hole; surname Kong, #3,926 [Add to Longdo]
漏洞[lòu dòng, ㄌㄡˋ ㄉㄨㄥˋ, ] hole; loophole; leak, #7,506 [Add to Longdo]
窟窿[kū long, ㄎㄨ ㄌㄨㄥ˙, 窿] hole; pocket; cavity; loophole; debt, #24,092 [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] hole in a wall, #35,262 [Add to Longdo]
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] hole; pitfall, #78,324 [Add to Longdo]
打孔器[dǎ kǒng qì, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄥˇ ㄑㄧˋ, ] hole puncher [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

DING DE-EN Dictionary
Bohrungsmitte { f }hole centre [Add to Longdo]
Deckungslücke { f }; Deckungsloch { n } im Haushalthole in the budget [Add to Longdo]
Loch { n } | Löcher { pl } | ein Loch reißen in | ein Loch bekommen | Schwarzes Loch [ astron. ]hole | holes | to tear a hole in | to be holed | black hole [Add to Longdo]
Lochabstand { m }hole spacing [Add to Longdo]
Lochbild { n }hole pattern [Add to Longdo]
Lochcode { m } (Wärmetauscher)hole pattern (heat exchanger) [Add to Longdo]
Lochdurchmesser { m }; Bohrungsdurchmesser { m }hole diameter [Add to Longdo]
Lochschablone { f }hole template [Add to Longdo]
Lochstelle { f }hole site [Add to Longdo]
Löcherstrom { m } (Halbl.)hole current [Add to Longdo]
holen; abholen; einbringen | holend; abholend | geholt; abgeholt | er/sie holt | ich/er/sie holte | er/sie hat/hatte geholtto fetch | fetching | fetched | he/she fetches | I/he/she fetched | he/she has/had fetched [Add to Longdo]
holen; schaffen; bringento get [Add to Longdo]
Holen Sie mir die Akte.Get me the file. [Add to Longdo]
Holen Sie tief Atem!Draw a deep breath! [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
Oバック[オーバック, o-bakku] (n) O-back; skirt with peek-a-boo hole in rump [Add to Longdo]
けつの穴[けつのあな, ketsunoana] (n) (X) (col) anus; asshole; arsehole [Add to Longdo]
ころっと[korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
ずっと(P);ずーっと(P);ずうっと[zutto (P); zu-tto (P); zuutto] (adv) (1) (ずーっと and ずうっと are more emphatic) continuously in some state (for a long time, distance); throughout; all along; the whole time; all the way; (2) much (better, etc.); by far; far and away; (3) far away; long ago; (4) direct; straight; (P) [Add to Longdo]
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
アームホール[a-muho-ru] (n) armhole; sleeve-hole [Add to Longdo]
インザホール[inzaho-ru] (n) in the hole [Add to Longdo]
インデックスホール[indekkusuho-ru] (n) { comp } index hole [Add to Longdo]
エアホール[eaho-ru] (n) air hole [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
位置決め孔[いちぎめこう, ichigimekou] index hole [Add to Longdo]
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole [Add to Longdo]
孔パターン[こうパターン, kou pata-n] hole pattern [Add to Longdo]
全体配列[ぜんたいはいれつ, zentaihairetsu] whole array [Add to Longdo]
送り孔[おくりこう, okurikou] feed hole [Add to Longdo]
非常用取り出しホール[ひじょうようとりだしホール, hijouyoutoridashi ho-ru] emergency eject hole [Add to Longdo]
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation [Add to Longdo]
ホールインワン[ほーるいんわん, ho-ruinwan] Hole-in-One [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1233 seconds, cache age: 2.466 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม