all แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


232 ผลลัพธ์ สำหรับ all
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -all-, *all*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Allaby, alibi[al-la-bi] (n, vt) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.

Longdo Approved EN-TH
All the best(phrase) โชคดี
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
Not for all the tea in China!เป็นสำนวนแปลว่า เอาอะไรทุกอย่างมาแลกก็ไม่ยอม เช่น Would you like to go to Antarctic? - No, not for all the tea in China.
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
spatially(adv) โดยตำแหน่ง, ซึ่งสามารถบอกตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ได้
genetically(adv) ด้วยกลไกทางพันธุกรรม เช่น scientific and consumer concerns about genetically engineered and modified foods
installment(n) เงินผ่อน
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), Syn. side-walls

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
all(n) จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all(adj) ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด, Syn. total, whole, entire
all(pron) ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all(adj) ทุกๆ, See also: ทุก, ใดๆ, Syn. every one of, each, any
all(adj) มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างยิ่ง
ally(n) คนหรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน, See also: สมาชิกในกลุ่ม, Syn. associate, confederate
ally(vt) จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน (เนื่องจากมีลักษณะที่สัมพันธ์กัน)
ally(vt) ทำให้รวมตัวกัน, See also: ทำให้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน, Syn. unite
ally(vi) รวมตัวกัน, See also: เข้าร่วมเป็นกลุ่มเดียวกัน
ally(vi) สัมพันธ์กันจากการแต่งงาน, See also: ดองกัน

Hope Dictionary
all(ออล) n., adj., adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม, ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ, จวนเจียน
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
all foursแขนขาทั้ง 4 (ในคน) ขาทั้ง 2 (ในสัตว์)
all get-outสุดขีด, ที่สุด
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
all rightปลอดภัย, ใช่, สบายดี, ซึ่งพอใจ, แน่นอน
all saints' dayวันทางศาสนาที่ระลึกถึงนักบุญทั้งหมด คือวันที่ พฤศจิกายน. Allhallows
all souls' dayวันสวดมนต์สำหรับคนตายทั้งหมดมักเป็น วันที่ 2 พฤศจิกายน
all-(คำเสริมหน้า) allo-
all-around(ออล' อะราวน์ดฺ) adj. ได้ทุกอย่าง, คล่องตัว, กว้างขวาง, หยั่งรู้, เข้าใจ, Syn. versatile

Nontri Dictionary
all(adj) ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งมวล
ALL all right(adj) ถูกต้อง, ใช่, ดีแล้ว, เป็นที่พอใจ, แน่นอน
allay(vt) ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง, ระงับ
allegation(n) การพูดพล่อย, การกล่าวหา, ข้อกล่าวหา, ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย, อ้าง, กล่าวหา
allegiance(n) ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก, เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก, นิทานเปรียบเทียบ
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ
allergy(n) ความไวต่อการรับ, โรคภูมิแพ้

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
all orders migration rateอัตราการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
all orders migration tableตารางการย้ายถิ่นรวมทุกอันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
all risksสรรพภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-air air conditioning systemระบบปรับอากาศแบบลมล้วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-over paintingจิตรกรรมเต็มผืน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-pass networkวงจรข่ายผ่านทุกความถี่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-pass transducerตัวเปลี่ยนแปรแบบผ่านหมด, ตัวแปรสัญญาณแบบผ่านหมด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
all-position rightward weldingการเชื่อมถอยหลังทุกท่า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
all-purpose computer; general-purpose computerคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
All alongการเย็บกี่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
All Order Migration Rateอัตราการย้ายถิ่นรวมทุกลำดับ, Example: คืออัตราส่วนของการย้ายถิ่นทุกลำดับ ตั้งแต่การย้ายถิ่นครั้งแรกถึงครั้งสุดท้ายในของผู้ย้ายถิ่น ในปีหนึ่งต่อจำนวนประชากรเฉลี่ยของรุ่นปี (cohort) ในปีเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
All terrain bicyclesจักรยานเสือภูเขา [TU Subject Heading]
All's Four Positionท่าลงน้ำหนักที่เข่าและฝ่ามือทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
All-or-None-Lawช่วยกันทำงานทั้งหมดแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ทำทั้งหมด [การแพทย์]
Allahท่าบริหารร่างกายอะล่าห์ [การแพทย์]
Allantoinอัลแลนโตอิน, อัลลันโตอีน [การแพทย์]
allantoisแอลแลนทอยส์, ถุงที่เจริญออกมาจากตัวเอ็มบริโอของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังชั้นสูง ที่ถุงนี้มีหลอดเลือดมาเลี้ยงมากมาย ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สและเก็บสะสมของเสียจากเอ็มบริโอ สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ถุงนี้จะไม่เจริญมากนัก เพราะเอ็มบริโอเจริญในมดลูกจึงมีรกทำหน้าที่แลกเปล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Allegoriesนิทานเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
all butเป็นสำนวน แปลว่า almost หรือ nearly เกือบจะ
all mod cons(adj) (บ้านหรือห้องพัก) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ครบถ้วน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
all over the placeสับสน (confused)
All that glitters is not gold(idioms) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
All thumbs(idioms) ไม่คล่องแคล้ว งุ่มง่าม
All too often(phrase) มันถี่เกินไป
allen wrenchประแจหกเหลี่ยม
alleviate(vt) ทำให้บรรเทา, See also: soothe, allay, A. exacerbate, Syn. relieve
allocate(vt) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)
allocator(n) ผู้จัดหา

WordNet (3.0)
all(adj) quantifier; used with either mass or count nouns to indicate the whole number or amount of or every one of a class, Ant. no, some
all(adj) completely given to or absorbed by
Allah(n) Muslim name for the one and only God
allamanda(n) a plant of the genus Allamanda having large showy funnel-shaped flowers in terminal cymes
allantoic(adj) relating to or characterized by an allantois
allantoid(adj) shaped like a sausage, Syn. sausage-shaped
allantois(n) the vascular fetal membrane that lies below the chorion and develops from the hindgut in many embryonic higher vertebrates (reptiles, birds and mammals)
allargando(adj) gradually decreasing in tempo and broadening in manner
all-around(adj) many-sided, Syn. all-round, well-rounded
all-devouring(adj) (of animals) both plant-eating and flesh-eating

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
All

a. [ OE. al, pl. alle, AS. eal, pl. ealle, Northumbrian alle, akin to D. & OHG. al, Ger. all, Icel. allr. Dan. al, Sw. all, Goth. alls; and perh. to Ir. and Gael. uile, W. oll. ] 1. The whole quantity, extent, duration, amount, quality, or degree of; the whole; the whole number of; any whatever; every; as, all the wheat; all the land; all the year; all the strength; all happiness; all abundance; loss of all power; beyond all doubt; you will see us all (or all of us). [ 1913 Webster ]

Prove all things: hold fast that which is good. 1 Thess. v. 21. [ 1913 Webster ]

2. Any. [ Obs. ] “Without all remedy.” Shak. [ 1913 Webster ]

☞ When the definite article “the, ” or a possessive or a demonstrative pronoun, is joined to the noun that all qualifies, all precedes the article or the pronoun; as, all the cattle; all my labor; all his wealth; all our families; all your citizens; all their property; all other joys. [ 1913 Webster ]

This word, not only in popular language, but in the Scriptures, often signifies, indefinitely, a large portion or number, or a great part. Thus, all the cattle in Egypt died, all Judea and all the region round about Jordan, all men held John as a prophet, are not to be understood in a literal sense, but as including a large part, or very great numbers. [ 1913 Webster ]

3. Only; alone; nothing but. [ 1913 Webster ]

I was born to speak all mirth and no matter. Shak. [ 1913 Webster ]


All the whole, the whole (emphatically). [ Obs. ] “All the whole army.” Shak.
[ 1913 Webster ]

All

n. The whole number, quantity, or amount; the entire thing; everything included or concerned; the aggregate; the whole; totality; everything or every person; as, our all is at stake. [ 1913 Webster ]

Death, as the Psalmist saith, is certain to all. Shak. [ 1913 Webster ]

All that thou seest is mine. Gen. xxxi. 43. [ 1913 Webster ]

All is used with of, like a partitive; as, all of a thing, all of us. [ 1913 Webster ]


After all, after considering everything to the contrary; nevertheless. --
All in all, a phrase which signifies all things to a person, or everything desired; (also adverbially) wholly; altogether. [ 1913 Webster ] Thou shalt be all in all, and I in thee,
Forever. Milton. [ 1913 Webster ] Trust me not at all, or all in all. Tennyson. [ 1913 Webster ] --
All in the wind (Naut.), a phrase denoting that the sails are parallel with the course of the wind, so as to shake. --
All told, all counted; in all. --
And all, and the rest; and everything connected. “Bring our crown and all.” Shak. --
At all. (a) In every respect; wholly; thoroughly. [ Obs. ] “She is a shrew at al(l).” Chaucer. (b) A phrase much used by way of enforcement or emphasis, usually in negative or interrogative sentences, and signifying in any way or respect; in the least degree or to the least extent; in the least; under any circumstances; as, he has no ambition at all; has he any property at all? “Nothing at all.” Shak. “If thy father at all miss me.” 1 Sam. xx. 6. --
Over all, everywhere. [ Obs. ] Chaucer.
[ 1913 Webster ]

☞ All is much used in composition to enlarge the meaning, or add force to a word. In some instances, it is completely incorporated into words, and its final consonant is dropped, as in almighty, already, always: but, in most instances, it is an adverb prefixed to adjectives or participles, but usually with a hyphen, as, all-bountiful, all-glorious, allimportant, all-surrounding, etc. In others it is an adjective; as, allpower, all-giver. Anciently many words, as, alabout, alaground, etc., were compounded with all, which are now written separately. [ 1913 Webster ]

All

conj. [ Orig. all, adv., wholly: used with though or if, which being dropped before the subjunctive left all as if in the sense although. ] Although; albeit. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

All they were wondrous loth. Spenser. [ 1913 Webster ]

All

adv. 1. Wholly; completely; altogether; entirely; quite; very; as, all bedewed; my friend is all for amusement. “And cheeks all pale.” Byron. [ 1913 Webster ]

☞ In the ancient phrases, all too dear, all too much, all so long, etc., this word retains its appropriate sense or becomes intensive. [ 1913 Webster ]

2. Even; just. (Often a mere intensive adjunct.) [ Obs. or Poet. ] [ 1913 Webster ]

All as his straying flock he fed. Spenser. [ 1913 Webster ]

A damsel lay deploring
All on a rock reclined. Gay. [ 1913 Webster ]


All to, or
All-to
. In such phrases as “all to rent, ” “all to break, ” “all-to frozen, ” etc., which are of frequent occurrence in our old authors, the all and the to have commonly been regarded as forming a compound adverb, equivalent in meaning to entirely, completely, altogether. But the sense of entireness lies wholly in the word all (as it does in “all forlorn, ” and similar expressions), and the to properly belongs to the following word, being a kind of intensive prefix (orig. meaning asunder and answering to the LG. ter-, HG. zer-). It is frequently to be met with in old books, used without the all. Thus Wyclif says, “The vail of the temple was to rent:” and of Judas, “He was hanged and to-burst the middle:” i. e., burst in two, or asunder. --
All along. See under Along. --
All and some, individually and collectively, one and all. [ Obs. ] “Displeased all and some.” Fairfax. --
All but. (a) Scarcely; not even. [ Obs. ] Shak. (b) Almost; nearly. “The fine arts were all but proscribed.” Macaulay. --
All hollow, entirely, completely; as, to beat any one all hollow. [ Low ] --
All one, the same thing in effect; that is, wholly the same thing. --
All over, over the whole extent; thoroughly; wholly; as, she is her mother all over. [ Colloq. ] --
All the better, wholly the better; that is, better by the whole difference. --
All the same, nevertheless. “There they [ certain phenomena ] remain rooted all the same, whether we recognize them or not.” J. C. Shairp. “But Rugby is a very nice place all the same.” T. Arnold. -- See also under All, n.
[ 1913 Webster ]

Alla breve

[ It., according to the breve. ] (Old Church Music) With one breve, or four minims, to measure, and sung faster like four crotchets; in quick common time; -- indicated in the time signature by &unr_;. [ 1913 Webster ]

Allah

‖n. [ contr. fr. the article al the + ilah God. ] The name of the Supreme Being, in use among the Arabs and the Muslims generally. [ 1913 Webster ]

All-a-mort

a. See Alamort. [ 1913 Webster ]

Allanite

n. [ From T. Allan, who first distinguished it as a species. ] (min.) A silicate containing a large amount of cerium. It is usually black in color, opaque, and is related to epidote in form and composition. [ 1913 Webster ]

Allantoic

a. [ Cf. F. allantoïque. ] Pertaining to, or contained in, the allantois. [ 1913 Webster ]


Allantoic acid. (Chem.) See Allantoin.
[ 1913 Webster ]

Allantoid

{ ‖ } n.. (Anat.) A membranous appendage of the embryos of mammals, birds, and reptiles, -- in mammals serving to connect the fetus with the parent; the urinary vesicle. [ 1913 Webster ]

Variants: Allantois

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All right. อย่างงั้น Safe Haven (2013)
All right. เอาล่ะ Jaws (1975)
All right. All right. Night at the Museum (2006)
All right. ค่ะ The First Taste (2008)
All right? ถูกไหม The Revelator (2008)
All right. ก็ได้ The Revelator (2008)
All right. ได้ Here Comes the Flood (2008)
All right. ก็ได้ Downfall of a Droid (2008)
None at all. ไม่มีเลย To Kill the King (2008)
All right? ถูกต้อง? To Kill the King (2008)
All right. เอาล่ะ Marley & Me (2008)
All right. โอเค The Echo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
all$100 will cover all your expenses for the trip.
all80% of all English words come from other languages.
all80% of all information in the world's computers is in English.
allA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
allA bookkeeper computes all the company's income and expenses each week.
allAbout all, take care of yourself.
allAbout how much will I have to pay for all the treatments?
allAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
allAbove all, be careful about what you eat and drink.
allAbove all, be kind to old people.
allAbove all, be patient.
allAbove all, be true to yourself.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตั้งข้อหา(v) allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai Definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ทุกชนิด(n) every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
ทุกฝ่าย(n) every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกราย(n) everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปวงประชา(n) all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
ตลอดปีตลอดชาติ(adv) always, See also: all the time, Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ, Thai Definition: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง
ตลอดศก(adv) always, See also: all the time, Syn. ตลอดปีตลอดชาติ, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขามาสายตลอดศก, Thai Definition: ซ้ำๆ ซากๆ ไม่เปลี่ยน
อนุมัติ(v) approve, See also: allow, Ant. ไม่อนุมัติ, Example: สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการวิจัยโครงข่ายระบบประสาทมาให้ประเทศไทย, Thai Definition: ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รอบข้าง(adv) around, See also: all around, Syn. รอบตัว, Example: บุคคลที่อยู่รอบข้างเขามีแต่แข่งขันและชิงดีชิงเด่นกันเอง, Thai Definition: แวดล้อมเกี่ยวข้องอยู่ใกล้ๆ ตัว
สรรพชีวิต(n) all of life, Syn. ทุกๆ ชีวิต

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [ f ] ; enfoncement [ m ]
แอ่นลม[aenlom] (n) EN: swallow  FR: hirondelle [ f ]
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
อาคาร[ākhān] (n) EN: building ; structure ; hall ; house  FR: immeuble [ m ] ; bâtiment [ m ] ; édifice [ m ] ; construction [ f ] ; établissement [ m ] ; hall [ m ] ; salle [ f ]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[ākhān thāthīep khreūangbin] (n, exp) EN: concourse  FR: hall d'embarquement [ m ] ; jetée [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
all
alla
alli
alls
ally
ally
all's
allah
allan
allar

Oxford Advanced Learners Dictionary
all
ally
ally
Allis
Allah
Allan
Allen
Alloa
allay
alley

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[dōu, ㄉㄡ, ] all; both (if two things are involved); entirely (due to) each; even; already #23 [Add to Longdo]
所有[suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ,  ] all; to have; to possess; to own #324 [Add to Longdo]
[quán, ㄑㄩㄢˊ, ] all; whole; entire; every; complete; surname Quan #371 [Add to Longdo]
全面[quán miàn, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄢˋ,  ] all-around; comprehensive; total; overall #682 [Add to Longdo]
各级[gè jí, ㄍㄜˋ ㄐㄧˊ,   /  ] all levels #1,754 [Add to Longdo]
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ,  ] all one's life; throughout one's life #2,063 [Add to Longdo]
全体[quán tǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄊㄧˇ,   /  ] all; entire #2,274 [Add to Longdo]
各类[gè lèi, ㄍㄜˋ ㄌㄟˋ,   /  ] all categories #2,320 [Add to Longdo]
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ,   /  ] alliance; union; coalition #2,483 [Add to Longdo]
[jiē, ㄐㄧㄝ, ] all; each and every; in all cases #2,597 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
すべて[すべて, subete] TH: ทั้งหมด  EN: all
全部[ぜんぶ, zenbu] TH: ทั้งหมด  EN: all

Longdo Approved DE-TH
alle(ind-pron) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
allen(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(ind-pron) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน
fallsในกรณีที่
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls

DING DE-EN Dictionary
Allbekanntheit { f }notoriety [Add to Longdo]
Allee { f }alley [Add to Longdo]
Allee { f }; Straße { f } | Alleen { pl }avenue | avenues [Add to Longdo]
Allegorie { f }; Sinnbild { n }; Gleichnis { n }; sinnbildliche Darstellungallegory [Add to Longdo]
Allegro { n }; lebhaftes Tempo [ mus. ]allegro [Add to Longdo]
Alleinbegünstigte { m, f }; Alleinbegünstigtersole beneficiary [Add to Longdo]
Alleinbesitz { m }exclusive possession [Add to Longdo]
Alleinerbe { m }; Alleinerbin { f } | Alleinerben { pl }sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinerziehende { m, f }; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Alleingang { m } | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alleingang { m } [ sport ]solo run [Add to Longdo]
Alleinherrschaft { f }autarchy [Add to Longdo]
Alleinherrschaft { f } | Alleinherrschaften { pl }sole reign | sole reigns [Add to Longdo]
Alleinherrscher { m }; Autokrat { m } | Alleinherrscher { pl }; Autokraten { pl }autocrat | autocrats [Add to Longdo]
Alleininhaber { m }sole owner [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: allemand
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller

EDICT JP-EN Dictionary
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
なる[naru] (suf, adj-f) (1) (arch) (See 也・なり・2) that is in; (2) who is called; that is called; (3) that is #70 [Add to Longdo]
[かい, kai] (ctr) (1) counter for occurrences; (2) counter for games, rounds, etc.; counter for innings (baseball); (P) #76 [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) #80 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[tara (P); ttara (P)] (conj, prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) #149 [Add to Longdo]
それ[sore] (int) there! (used to call someone's attention to something) #171 [Add to Longdo]
目(P);眼(P)[め, me] (n) (1) eye; eyeball; (2) (See 目が見える) eyesight; sight; vision; (3) look; stare; glance; (4) an experience; (5) viewpoint; (6) (See 編み目) stitch; texture; weave; (suf) (7) ordinal number suffix; (8) (See 大きめ) somewhat; -ish; (P) #185 [Add to Longdo]
[よう, you] (n, n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) #187 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
インストールプログラム[いんすとーるぷろぐらむ, insuto-rupuroguramu] installation program [Add to Longdo]
インストレーション[いんすとれーしょん, insutore-shon] installation (vs) [Add to Longdo]
インストレーションプログラム[いんすとれーしょんぷろぐらむ, insutore-shonpuroguramu] installation program [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
全般[ぜんぱん, zenpan] Allgemeinheit, Gesamtheit [Add to Longdo]
全般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] alle, alles [Add to Longdo]
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
公共[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] allein, einzeln [Add to Longdo]
周知[しゅうち, shuuchi] allgemein_bekannt [Add to Longdo]
[ゆい, yui] ALLEIN, NUR [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0352 seconds, cache age: 0.321 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม