solely แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


43 ผลลัพธ์ สำหรับ solely
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -solely-, *solely*, sole

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
solely(adv) โดยลำพัง, Syn. exclusively, only, just

Hope Dictionary
solely(โซล'ลี) adv. แต่ผู้เดียว, โดยอันเดียว, โดดเดี่ยว, เพียงหนึ่งเท่านั้น, เท่านั้น, โดยเอกเทศ

Nontri Dictionary
solely(adv) เท่านั้น, เพียงลำพัง, โดดเดี่ยว, แต่ผู้เดียว, โดยอันเดียว

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Published, on this occasion, under sole authorship. ตีพิมพ์ ในโอกาสนี้ ภายใต้งานประพันธ์ Basic Instinct (1992)
And I quote, "Exploitation of results from university-funded research... shall be at the sole discretion of the university." "การค้นพบที่อยู่ในงบประมาณของมหาวิทยาลัย" "จะต้องถูกขายภายใต้ชื่อของมหาวิทยาลัย" Junior (1994)
See some action. - My sole ambition, sir. ความใฝ่ฝันของฉัน แต่เพียงผู้ เดียวครับ ฉันรู้ว่าฉันรู้ว่า. How I Won the War (1967)
"This is my sole passion, my child... "สิ่งนี้คือกิเลสแต่ผู้เดียวของฉัน, ลูกของฉัน... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"In this supreme moment with the sole object of my lewd desire "ในเวลาชั่วครู่สุดยอดนี้กับวัตถุ the sole ของลามกของฉันปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks. คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม Gandhi (1982)
I'm doing this solely for pleasure. พ่อก็แค่จะหาความสุข Vampire Hunter D (1985)
Colonel, we can no longer leave the peace of Neo Tokyo to your sole discretion. ผู้พัน เราไม่สามารถรักษา ความสงบสุขได้อย่างยาวนานอีกต่อไป... ...นิวโตเกียวให้กับการ ตัดสินใจของคุณได้แล้ว Akira (1988)
And I want to thank you for putting me under the added pressure... of being the sole breadwinner now. ขอบคุณนะคะที่กดดันเดี๊ยนมากขึ้น สำหรับการหาเงินคนเดียว American Beauty (1999)
You don't mind having the sole responsibility? ไม่ว่าอะไรนะถ้าคุณจะรับหน้าที่นี้คนเดียว American Beauty (1999)
You feel it in the soles of your feet, up to your knees, to your... จากส้นเท้าขึ้นไปยังหัวเข่า จนถึงนี่ Woman on Top (2000)
"There is a sole survivor... and he is miraculously unharmed. " "ผู้รอดชีวิตรายหนึ่ง" "ปลอดภัยราวปาฏิหาริย์" Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solelyFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
solelyHe is actuated solely by ambition.
solelyI owe what I am solely to both my parents.
solelyThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล้วน(adv) all, See also: solely, entirely, completely, totally, Syn. ทั้งนั้น, ล้วนแล้ว, ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, Example: ความขัดแย้งในคณะรัฐบาลล้วนเป็นสาเหตุทำให้คะแนนนิยมรัฐบาลลดลง, Thai Definition: ไม่มีสิ่งชนิดอื่นปน
ลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, Example: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง, Thai Definition: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงลำพัง(adv) alone, See also: solely, by oneself, on one's tod, Syn. เพียงผู้เดียว, เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: ผู้ต้องหาลงมือฆ่าผู้ตายเพียงลำพังเท่านั้น, Thai Definition: เพียงเฉพาะตนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
เพียงผู้เดียว(adv) only, See also: solely, Syn. เพียงคนเดียว, ผู้เดียว, คนเดียว, Example: เวลานี้มีเขาอยู่เพียงผู้เดียวที่จะช่วยกอบกู้สถานะของครอบครัวได้, Thai Definition: เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่มีผู้อื่นอีก
เอง(adv) only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai Definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ
เอง(adv) only, See also: solely, entirely, exclusively, Example: เราเพิ่งจะเริ่มใช้ซีดีรอมกันในช่วง 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้เอง, Thai Definition: แหละ, นี่แหละ, นั่นแหละ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แค่[khaē] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within  FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[khaēnī] (adv) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less  FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
ลำพัง[lamphang] (adv) EN: alone ; solely ; by oneself ; on one's own ; solitary ; single-handed  FR: seul ; tout seul ; par soi-même ; sans aide ; solitairement ; individuellement ; isolément
เพียง[phīeng] (x) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just  FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine

CMU Pronouncing Dictionary
solely

Oxford Advanced Learners Dictionary
solely

WordNet (3.0)
entirely(adv) without any others being included or involved, Syn. exclusively, only, solely, alone

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Solely

adv. Singly; alone; only; without another; as, to rest a cause solely one argument; to rely solelyn one's own strength. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
只顾[zhǐ gù, ㄓˇ ㄍㄨˋ,   /  ] solely preoccupied (with one thing); engrossed; focusing (on sth); to look after only one aspect #14,344 [Add to Longdo]
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ,  ] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth) #16,040 [Add to Longdo]
光是[guāng shì, ㄍㄨㄤ ㄕˋ,  ] solely; just [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P) #2,802 [Add to Longdo]
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) #18,571 [Add to Longdo]
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
一に[いつに, itsuni] (adv) solely; entirely; only; or [Add to Longdo]
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.) [Add to Longdo]
偏に[ひとえに, hitoeni] (adv) (uk) earnestly; humbly; solely [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0259 seconds, cache age: 0.675 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม