entire แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


98 ผลลัพธ์ สำหรับ entire
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -entire-, *entire*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
entire(adj) ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, Syn. whole
entirely(adv) โดยสิ้นเชิง, See also: โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น, Syn. fully, totally, wholly
entireness(n) ความครบถ้วน, See also: ความสมบูรณ์, Syn. completeness, wholeness

Hope Dictionary
entire(เอนไท'เออะ) adj. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, อย่างละเอียดถี่ถ้วน, อย่างแท้จริง. -n. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, จำนวนหรือปริมาณทั้งหมด., See also: entireness n. ดูentire, Syn. complete
entirely(เอนไท'เออลี) adv. โดยสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง
entirety(เอนไท'เออที) n. ความสมบูรณ์, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ความถ้วนทั่ว, Syn. unity

Nontri Dictionary
entire(adj) ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ครบถ้วน, ทุกส่วน
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง, อย่างแท้จริง, ตลอดทั้งหมด
entirety(n) ความครบถ้วนบริบูรณ์, ความบริบูรณ์, สิ่งทั้งหมด, สิ่งทั้งปวง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
entireเรียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
entire contractสัญญาที่กำหนดหน้าที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
entire functionฟังก์ชันทั่ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
entire tenancyการครอบครองแต่ผู้เดียว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
entire agreementข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your entire nervous system and endocrine system... will be in sync with the brain expansion. ระบบประสาทและต่อมรับรู้ต่างๆ ทั้งหมดจะเชื่อมเข้ากับระบบสมอง The Lawnmower Man (1992)
I can reach out again and again and again... eventually inhabiting the entire planetary network. ผมจะเจาะฐานข้อมูลแห่งอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกระบบในโลกจะเป็นของผม The Lawnmower Man (1992)
My Lord, this document... brings the entire British legal system into disrepute. พระเจ้าของฉันเอกสารนี้ ... นำทั้งอังกฤษ ระบบกฎหมายในความไม่น่าไว้วางใจ In the Name of the Father (1993)
Entirely different. Now, Chinese mah jong very tricky. ไม่เหมือนกันเลย ไพ่นกกระจอกจีนเรามีกลเม็ดมากมาย The Joy Luck Club (1993)
Because... all the evidence to the contrary is not entirely dissuasive. เพราะว่า... ..หลักฐานทั้งหมด ที่ตรงกันข้ามนั้น ห้ามปรามได้ไม่ทั้งหมด Squeeze (1993)
Forget that gun. That guns goes against the entire idea behind piercing. ลืมปืนที่ ที่ปืนไปกับความคิดทั้งหมดที่อยู่เบื้องหลังการเจาะ Pulp Fiction (1994)
Do you mean that that's the only time... you saw Johnny in your entire life? คุณหมายความว่านั่นเป็นครั้งเดียว ในชีวิตที่คุณเห็นจอห์นนี่ Don Juan DeMarco (1994)
I'm the girl that stomped on your heart in front of your entire family" คนที่ทำให้เธอยุ่งยากหัวใจ ต่อหน้าครอบครัวเธอไง The One with the Sonogram at the End (1994)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol. ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
He will have the embarrassment of walking the entire floor. เขาจะต้องลำบากแน่ๆ เวลาเดิน The Great Dictator (1940)
To make Geppetto's wish come true will be entirely up to you. ที่จะทำให้ความปรารถนาของ เจเปโท เป็นจริงขึ้นมา จะขึ้นอยู่กับคุณ ขึ้นอยู่กับฉัน? Pinocchio (1940)
From my point of view, it's very refreshing to find someone like yourself, who's not entirely in tune, shall we say, with Manderley. และจากมุมมองของผมนะ ผมว่ามันแปลกใหม่ดีที่ได้พบเจอคนอย่างคุณ คนที่ไม่ได้คล้อยไปตามวิถีของแมนเดอเลย์ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entireA network of railroads soon spread over the entire country.
entireAn inexperienced stock speculator could easily let his business go to pot and lose his entire fortune.
entireCircumstances are entirely favorable to us.
entireCompact discs have entirely taken the place of phonograph records.
entireCompassion is entirely absent from his character.
entireDoubt is entirely absent from his mind.
entireEducation must not be limited to our youth but must be a continuing process through our entire lives.
entireEntirely Bonnie and Clyde.
entireEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
entireEvery experiment required a protected environment and an entirely objective frame of mind.
entireExamine the question in its entirety.
entireHe believed the merchant entirely.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มิด(adv) tightly, See also: entirely, completely, Syn. สนิท, Example: ช่วยปิดประตูให้มิดด้วย เดี๋ยวยุงจะเข้า
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
อย่างครบถ้วน(adv) completely, See also: entirely, Syn. อย่างสมบูรณ์, Example: สตรีมีครรภ์ควรได้รับสารอาหารที่สำคัญอย่างครบถ้วน
รวด(adv) wholly, See also: entirely, completely, Syn. ทั้งหมด, หมด, Example: ผมพูดพลางรินเหล้าลงเกือบเต็มแก้วเทรวดลงคอ สลัดหัวให้หายมึนงง
เบ็ดเสร็จ(adv) entirely, See also: in total, altogether, absolutely, completely, Example: เมื่อ ร.ส.ช. เข้ามายึดอำนาจการปกครองได้อย่างเบ็ดเสร็จ อดีตนายพลผู้นี้จึงไม่ได้รับการยกเว้น, Thai Definition: รวมด้วยกัน, รวมทั้งหมด, ครบถ้วนทุกรูปแบบ
มวล(adj) entire, See also: all, whole, total, Syn. ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งปวง, ทั้งมวล, Example: ระยะ 10 ปีหลังนี้การเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของมวลมนุษย์เริ่มจะสะดวกสบายมากขึ้น
เลย(adv) completely, See also: entirely, utterly, Syn. โดยสิ้นเชิง, Example: ผมไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาพูดเลย
หมดเปลือก(adv) totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai Definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง
โดยสิ้นเชิง(adv) completely, See also: entirely, wholly, thoroughly, Syn. อย่างสิ้นเชิง, Example: ในที่สุดผู้ก่อการร้ายก็ยอมแพ้โดยสิ้นเชิง
ทั้งเพ(adv) entirely, See also: wholly, totally, fully, all, Syn. ทั้งปวง, ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด, หมดด้วยกัน, Ant. บางส่วน, Example: หนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่ขี้โกหกทั้งเพ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บรรดา[bandā] (x) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various  FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[dōi sinchoēng] (adv) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly  FR: totalement
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
ครบถ้วน[khropthūan] (adv) EN: completely ; all ; entirely ; fully ; wholly ; entirely ; thoroughly  FR: complètement ; intégralement ; entièrement
เลย[loēi] (adv) EN: too much ; at all ; definitely ; completely ; entirely ; utterly  FR: tout à fait ; complétement ; absolument ; directement ; du tout
ล้วน[lūan] (adv) EN: all ; entirely ; completely ; only ; full of  FR: tout à fait ; entièrement ; totalement ; uniquement ; seulement ; exclusivement
มิด[mit] (adv) EN: tightly ; entirely ; completely  FR: complètement ; entièrement

CMU Pronouncing Dictionary
entire
entirely
entirety

Oxford Advanced Learners Dictionary
entire
entirely
entirety

WordNet (3.0)
entire(adj) constituting the full quantity or extent; complete, Syn. full, total
entire(adj) (of leaves or petals) having a smooth edge; not broken up into teeth or lobes
entire(adj) (used of domestic animals) sexually competent, Syn. intact
entirely(adv) without any others being included or involved, Syn. exclusively, only, solely, alone
entirety(n) the state of being total and complete, Syn. integrality, totality, entireness
integral(adj) constituting the undiminished entirety; lacking nothing essential especially not damaged; - Bacon, Syn. intact, entire
stallion(n) uncastrated adult male horse, Syn. entire

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Entire

a. [ F. entier, L. integer untouched, undiminished, entire; pref. in-, negative + the root of tangere to touch. See Tangent, and cf. Integer. ] 1. Complete in all parts; undivided; undiminished; whole; full and perfect; not deficient; as, the entire control of a business; entire confidence, ignorance. [ 1913 Webster ]

That ye may be perfect and entire, wanting nothing. James i. 4. [ 1913 Webster ]

With strength entire and free will armed. Milton. [ 1913 Webster ]

One entire and perfect chrysolite. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Without mixture or alloy of anything; unqualified; morally whole; pure; faithful. [ 1913 Webster ]

Pure fear and entire cowardice. Shak. [ 1913 Webster ]

No man had ever a heart more entire to the king. Clarendon. [ 1913 Webster ]

3. (Bot.) (a) Consisting of a single piece, as a corolla. (b) Having an evenly continuous edge, as a leaf which has no kind of teeth. [ 1913 Webster ]

4. Not gelded; -- said of a horse. [ 1913 Webster ]

5. Internal; interior. [ Obs. ] Spenser.

Syn. -- See Whole, and Radical. [ 1913 Webster ]

Entire

n. 1. Entirely. “Too long to print in entire.” Thackeray. [ 1913 Webster ]

2. (Brewing) A name originally given to a kind of beer combining qualities of different kinds of beer. [ Eng. ] “Foker's Entire.” Thackeray. [ 1913 Webster ]

Entirely

adv. 1. In an entire manner; wholly; completely; fully; as, the trace is entirely lost. [ 1913 Webster ]

Euphrates falls not entirely into the Persian Sea. Raleigh. [ 1913 Webster ]

2. Without alloy or mixture; truly; sincerely. [ 1913 Webster ]

To highest God entirely pray. Spenser. [ 1913 Webster ]

Entireness

n. 1. The state or condition of being entire; completeness; fullness; totality; as, the entireness of an arch or a bridge. [ 1913 Webster ]

This same entireness or completeness. Trench. [ 1913 Webster ]

2. Integrity; wholeness of heart; honesty. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Entireness in preaching the gospel. Udall. [ 1913 Webster ]

3. Oneness; unity; -- applied to a condition of intimacy or close association. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

True Christian love may be separated from acquaintance, and acquaintance from entireness. Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

Entirety

n.; pl. Entireness [ OF. entiereté. Cf. Integrity. ] 1. The state of being entire; completeness; as, entirely of interest. Blackstone. [ 1913 Webster ]

2. That which is entire; the whole. Bacon. [ 1913 Webster ]

Entire-wheat

a. Designating, made of, or relating to, flour including a considerable part of the bran; whole-wheat. [ Webster 1913 Suppl. +PJC ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] entire country; nationwide #299 [Add to Longdo]
全球[quán qiú, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ,  ] entire; total; global #836 [Add to Longdo]
全民[quán mín, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ,  ] entire population (of a country) #5,146 [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] entirely; without exception #5,639 [Add to Longdo]
全文[quán wén, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄣˊ,  ] entire text #8,896 [Add to Longdo]
整套[zhěng tào, ㄓㄥˇ ㄊㄠˋ,  ] entire set #12,271 [Add to Longdo]
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, ] entirely; exhausted; stern #22,522 [Add to Longdo]
终年[zhōng nián, ㄓㄨㄥ ㄋㄧㄢˊ,   /  ] entire year; throughout the year; age at death #25,936 [Add to Longdo]
[dān, ㄉㄢ, / ] entirely; to exhaust #107,968 [Add to Longdo]
殊异[shū yì, ㄕㄨ ㄧˋ,   /  ] entirely different; quite separate #118,258 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
[ぜん, zen] (n) (1) all; whole; entire; complete; overall; (pref) (2) pan-; omni-; toti-; (P) #248 [Add to Longdo]
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no, n-adv, n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) #796 [Add to Longdo]
全体[ぜんたい, zentai] (n-adv, n-t) whole; entirety; whatever (is the matter); (P) #962 [Add to Longdo]
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P) #1,462 [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv, n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) #2,831 [Add to Longdo]
果たす(P);果す[はたす, hatasu] (v5s, vt) (1) to accomplish; to achieve; to carry out; to fulfill; to fulfil; to realize; to execute; to perform; to do; (suf, v5s) (2) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... entirely; (P) #4,009 [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] (n-adv, n-t, adj-no) all; entire; whole; altogether; (P) #4,204 [Add to Longdo]
全面[ぜんめん, zenmen] (n, adj-no) whole surface; entire; (P) #4,271 [Add to Longdo]
必ずしも[かならずしも, kanarazushimo] (adv) (not) always; (not) necessarily; (not) all; (not) entirely; (P) #5,320 [Add to Longdo]
通し[どおし, dooshi] (n) (1) (See 通し・どおし) direct; right through; straight; (2) (See お通し) appetizer; appetiser; (3) (abbr) (See 通し狂言) performance of an entire play; (P) #6,859 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ネットワーク全体[ネットワークぜんたい, nettowa-ku zentai] entire network [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0241 seconds, cache age: 4.655 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม