C แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


262 ผลลัพธ์ สำหรับ c
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -c-, *c*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo MED - TH
CA (ซีเอ)(n) ใช้เป็นคำย่อเวลาเรียก โรคมะเร็ง (มาจากคำว่า cancer) อาจตามด้วยอวัยวะที่เกิดโรค เช่น CA liver (พูดว่า ซีเอ ลิเว่อ) หมายถึง มะเร็งตับ

Longdo TH - TH
cat(n) แมว

Longdo Unapproved EN - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*cv*[C V] (abbrev) ค่าเบี่ยงเบน
CATC(name, org) Civil Aviation Training Center

Longdo Unapproved FR - EN
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cabillaud(n) cod, codfish

Longdo Unapproved MED - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
caesarian section(n) การผ่าท้องทำคลอด
Capacity heapedความจุบุ้งกี๋ในการโกยเต็ม

Longdo Unapproved TH - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
call pay(phrase) การจ่ายค่าจ้างเมื่อลูกจ้างมารายงานตัวเพื่อทำงาน
can’t stand[แคนท สแตนด์] (phrase) ทนไม่ไหว ทนไม่ได้ She can't stand waiting for those people.

Longdo Unapproved MED - MED
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cardioversion(n) a medical procedure by which an abnormally fast heart rate or cardiac arrhythmia is converted to a normal rhythm, using electricity or drugs. Synchronized electrical cardioversion uses a therapeutic dose of electric current to the heart, at a specific moment in the cardiac cycle. Pharmacologic cardioversion, also called chemical cardioversion, uses antiarrhythmia medication instead of an electrical shock.

Longdo Approved EN-TH
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
cadet(n) นักเรียนนายร้อย เช่น Three cadets received a prestigious cadet-level award during a promotion.
Cake face[เคก เฟส] (n) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม
calrose rice(n) พันธุ์ข้าวชนิดหนึ่งที่ปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อหุงสุกแล้วจะให้กลิ่นรสที่ดี นุ่ม และเหนียว เหมาะในการทำซูชิ เช่น Calrose rice is sticky by American standards, while glutinous rice is much stickier.
Cancel Culture[แคน'เซิล คัล'เชอะ] (n) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ
capability(n) ความสามารถ, ขีดความสามารถ, ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ, ปริมาณบรรจุ, See also: capacity, Syn. capableness
capacity(n) ความสามารถที่จะรับได้
carambola(n) มะเฟือง

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
C(n) อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
c(n) อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ
CD(n) แผ่นซีดี (คำย่อของ compact disc), Syn. compact disc, disk
cy(suf) ภาวะ
cab(vi) โดยสารในรถรับจ้าง
cab(vt) โดยสารในรถรับจ้าง
cab(n) รถรับจ้าง, See also: รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ, Syn. taxicab, taxi
CAD(abbr) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
cad(n) ผู้ชายที่มีความประพฤติไม่ดี
cam(n) ล้อหรือส่วนของล้อที่เปลี่ยนการหมุนเป็นการเคลื่อนไหวขึ้นลงหรือเคลื่อนไปหน้าหลัง

Hope Dictionary
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3, ตัวเลข100ของโรมัน, สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
c & f abbrev. cost and freight ราคาบวกค่าขนส่ง
c and fabbr. cost and freight
c&pabbr. cystoscopy and pyelography
c&sดูที่ c/s
c++(ซีพลัสพลัส) ภาษาซีที่ได้รับการปรับปรุง จนทำให้ผู้เริ่มเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีเนื้อหาที่หนักไปทางเชิงวัตถุ (object oriented) มากขึ้น สามารถนำมาเขียนโปรแกรมใหญ่ ๆ ได้ จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ดู object oriented ประกอบ
c-abbr. with
c.& f.abbr. cost and freight
c.a.b.abbr. Civil Aeronautics Board
c.c.abbr. cubic-centimeter

Nontri Dictionary
cab(n) รถรับจ้าง, รถแท็กซี่, รถม้า
cabal(n) คนซ่องสุมกัน, แผนร้าย
cabana(n) ห้องอาบน้ำ, สถานที่อาบน้ำ
cabaret(n) คาบาเร่ต์
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
cabbala(n) คาถาอาคม, เวทมนตร์คาถา, สิ่งลึกลับ
Cabby(n) คนขับรถเช่า, คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า
cabin(n) กระท่อม, กระต๊อบ, ห้องคนโดยสารในเรือ, ห้องขับเครื่องบิน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ, ห้องลับ, ห้องเล็ก, ห้องส่วนตัว, คณะรัฐมนตรี
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล, สายเคเบิล, เชือกพวน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
C layerชั้นซี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cénacle, leกลุ่มเลอเซนากล์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
C-gougeสิ่วร่องรูปตัวซี (C) [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C-in-C (Commander-in-Chief)ผู้บัญชาการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
C-layerชั้นไหวสะเทือนซี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
C. & F. (Cost and Freight)ราคาสินค้าที่รวมต้นทุนและค่าระวางพาหนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
C.L.U. (Chartered Life Underwriter)วุฒิบัตรซีแอลยู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
C.P.C.U. (Chartered Property and Casualty Underwriter)วุฒิบัตรซีพีซียู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabalist (Fr.)นายหน้า (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabaretสถานเริงรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Cคูลอมบ์, สัญลักษณ์ของหน่วยประจุไฟฟ้า  ดู coulomb [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
C (Computer program language)ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
C Cellsซีเซลล์ [การแพทย์]
C# (Computer program language)ซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
C# (Computer program language)ซี# (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
C++ภาษาซีพลัสพลัส, ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่พัฒนามาจากภาษาซี ให้สามารถพัฒนาโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
C++ (Computer program language)ซี++ (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
C-Cellsซีเซลล์ [การแพทย์]
C-Horizonชั้นซี, Example: เป็นช่วงชั้นดินที่ไม่สามารถจัดอยู่ในชั้นเอ หรือบีได้ เช่น ชั้นหินผุ หรือเป็นชั้นที่มีการสะสม ของแร่แคลเซียมคาร์บอเนต (ชั้นดินมาร์ล) [สิ่งแวดล้อม]
C-Reactive Proteinโปรตีนซี-รีแอกทีฟ, ซี-รีแอคตีฟว์โปรตีน [การแพทย์]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
C-note(n) แบงค์ 100 ดอลลาร์, ธนบัตรหนึ่งร้อยดอลลาร์
c.i.d.(n) หน่วยสืบสวนอาชญากรรม, Syn. Criminal Investigation Department
cabonation[คาบอเนชั่น] (n) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม, ความอิ่มตัวของกรดถ่าน, การเติมเกลือกรดถ่าน, การเป็นถ่าน
cacomistleสัตว์กินเนื้อในเม็กซิโก จำพวก Bassariscus astutus
cadencial[เเคเดินเชิล] (adj) ทางจังหวะ, ตามจังหวะ
cadenciate[เเคเดินเชิท] สร้างจังหวะ, ทําจังหวะ
cadenciative[เเคเดินเชอะทิฟว] (adj) ซึ่งทําจังหวะ, ซึ่งสร้างจังหวะ
cadent[เเคเดินทฺ] (adj) เป็นจังหวะ, มีจังหวะ
cadentify[เเคเดินทิไฟ] (vt) กําหนดจังหวะ
cadentity[เเคเดินทิดิ] (n) อัตราจังหวะ, ปริมาณจังหวะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
C'mon, this way. ทางนี้ Aladdin (1992)
Hey, c'mon--help me outta these. เฮ้ มาเร็ว ช่วยข้าออกไปที Aladdin (1992)
C'mon, Abu. มานี่ อาบู Aladdin (1992)
C'mon out. I'm not gonna hurt you. ข้าไม่ทำร้ายเจ้าหรอก Aladdin (1992)
C'mon whisper what it is you want You ain't never had a friend like me. มาเลย กระซิบว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการ ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่ Aladdin (1992)
What? C'mon, tell me. อะไรล่ะ บอกข้ามาสิ Aladdin (1992)
Ami. C'est I'amour. อา โรแมนติก Aladdin (1992)
Look, I--I'm sorry. Abu-- I'm sorry, I didn't-- wait, c'mon. โอ้ ไม่ ข้าขอโทษ อาบู ฉันเสียใจ เดี๋ยว รอก่อน Aladdin (1992)
C'mon! Hold him! จับเขาไว้ ! Squeeze (1993)
Yeah, Ned. Set up an emergency C-section for tonight. เนด จัดเตรียมห้องผ่าตัดคลอดฉุกเฉินคืนนี้เลย Junior (1994)
You can't do an emergency C-section without an anesthesiologist. นายผ่าตัดคลอดไม่ได้นะ ถ้าไม่มีวิสัญญีแพทย์ Junior (1994)
An emergency C-something. Does that mean anything to you? ผ่าตัดอะไรสักอย่าง มันทำให้คุณสนใจไหม Junior (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
c$100 will cover all your expenses for the trip.
c1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
c1995 model of a car.
c1. Finely chop the chicken breast meat.
c2001 is the year when the 21st century begins.
c2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
c2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
c2. Cut the radishes into long sticks.
c2. Draw a boomerang shape on the card with with a pen. Cut out the boomerang you've drawn.
c3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
c5 dollars and 65 cents an hour.
c5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
กรณีจำเป็น(n) case of necessity, Syn. เรื่องจำเป็น, Example: การแจ้งเกิดต้องแจ้งภายใน 15 วัน กรณีจำเป็น แจ้งภายหลังได้ แต่ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด, Count Unit: กรณี
คำรับสารภาพ(n) confession, Example: เขาถูกจับตัวมาทรมานอย่างสาหัสสากรรจ์ จนกว่าคำรับสารภาพจะหลุดออกมาจากปาก, Thai Definition: คำพูดที่ยอมบอกว่าได้กระทำผิดตามข้อกล่าวหา
ความใกล้ชิด(n) closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ภาษีศุลกากร(n) tariff, See also: customs duty, Thai Definition: ภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าเข้าและสินค้าออก ได้แก่ อากรขาเข้าและอากรขาออก
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
ภุมรัตน์(n) coral, Syn. หินปะการัง, Notes: (บาลี)
คำตักเตือน(n) warning word, See also: caution, instruction, Syn. คำสั่งสอน, คำเตือน, Example: เขาไม่เคยฟังคำตักเตือนของบิดาเขาเลย, Thai Definition: คำสั่งสอนให้รู้สำนึกตัว
คำร้องเรียน(n) complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai Definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
คำสบประมาท(n) contempt, See also: disdain, scorn, Syn. คำปรามาส, คำดูถูก, Example: การสะสางคดีนี้ของตำรวจทำให้สามารถลบคำสบประมาทว่าไร้น้ำยาได้
งานฝีมือ(n) craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [ m ] ; tante [ f ]
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
c
c.
ca
ca
ca
cb
cc
cd
ce
co

Oxford Advanced Learners Dictionary
C
c
CD
CO
Co
cc
cf
cm
cp
Chi

WordNet (3.0)
C(n) a general-purpose programing language closely associated with the UNIX operating system
C(n) (music) the keynote of the scale of C major
C(n) the 3rd letter of the Roman alphabet
cab(n) a compartment at the front of a motor vehicle or locomotive where driver sits
cab(n) small two-wheeled horse-drawn carriage; with two seats and a folding hood, Syn. cabriolet
cab(n) a car driven by a person whose job is to take passengers where they want to go in exchange for money, Syn. hack, taxi, taxicab
cabal(n) a clique (often secret) that seeks power usually through intrigue, Syn. faction, junto, camarilla
cabala(n) an esoteric or occult matter resembling the Kabbalah that is traditionally secret, Syn. kabbalah, kabbala, qabala, kabala, cabbala, qabalah, cabbalah
Cabalist(n) a student of the Jewish Kabbalah, Syn. Kabbalist
cabalist(n) a member of a cabal

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
C

. sn>1. C is the third letter of the English alphabet. It is from the Latin letter C, which in old Latin represented the sounds of k, and g (in go); its original value being the latter. In Anglo-Saxon words, or Old English before the Norman Conquest, it always has the sound of k. The Latin C was the same letter as the Greek Γ, γ, and came from the Greek alphabet. The Greeks got it from the Phœnicians. The English name of C is from the Latin name ce, and was derived, probably, through the French. Etymologically C is related to g, h, k, q, s (and other sibilant sounds). Examples of these relations are in L. acutus, E. acute, ague; E. acrid, eager, vinegar; L. cornu, E. horn; E. cat, kitten; E. coy, quiet; L. circare, OF. cerchier, E. search. [ 1913 Webster ]

See Guide to Pronunciation, §§ 221-228. [ 1913 Webster ]

2. (Mus.) (a) The keynote of the normal or “natural” scale, which has neither flats nor sharps in its signature; also, the third note of the relative minor scale of the same. (b) C after the clef is the mark of common time, in which each measure is a semibreve (four fourths or crotchets); for alla breve time it is written &unr_;. (c) The “C clef, ” a modification of the letter C, placed on any line of the staff, shows that line to be middle C. [ 1913 Webster ]

3. As a numeral, C stands for Latin centum or 100, CC for 200, etc. [ 1913 Webster ]


C spring, a spring in the form of the letter C.
[ 1913 Webster ]

Ca

n. the chemical symbol for calcium, the fifth most abundant element in the earth's crust, having an atomic number of 20.
Syn. -- calcium. [ WordNet 1.5 ]

Caaba

‖n. [ Ar. ka'bah, lit., a square building, fr. ka'b cube. ] The small and nearly cubical stone building, toward which all Muslims must pray. [ Written also kaaba. ] [ 1913 Webster ]

☞ The Caaba is situated in Mecca, a city of Arabia, and contains a famous black stone said to have been brought from heaven. Before the time of Mohammed, the Caaba was an idolatrous temple, but it has since been the chief sanctuary and object of pilgrimage of the Muslim world. [ 1913 Webster ]

Caas

n. sing. & pl. Case. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

Caatinga

‖n. [ Tupi caa-tinga white forest. ] (Phytogeography) A forest composed of stunted trees and thorny bushes, found in areas of small rainfall in Brazil. [ Webster 1913 Suppl. ]

Cab

n. [ Abbrev. fr. cabriolet. ] 1. A kind of close carriage with two or four wheels, usually a public vehicle. “A cab came clattering up.” Thackeray. [ 1913 Webster ]

☞ A cab may have two seats at right angles to the driver's seat, and a door behind; or one seat parallel to the driver's, with the entrance from the side or front. [ 1913 Webster ]


Hansom cab. See Hansom.
[ 1913 Webster ]

2. The covered part of a locomotive, in which the engineer has his station. Knight. [ 1913 Webster ]

Cab

n. [ Heb. qab, fr. qābab to hollow. ] A Hebrew dry measure, containing a little over two (2.37) pints. W. H. Ward. 2 Kings vi. 25. [ 1913 Webster ]

Cabal

n. [ F. cabale cabal, cabala, LL. cabala cabala, fr. Heb. qabbālēh reception, tradition, mysterious doctrine, fr. qābal to take or receive, in Piël qibbel to adopt (a doctrine). ] 1. Tradition; occult doctrine. See Cabala. [ Obs. ] Hakewill. [ 1913 Webster ]

2. A secret. [ Obs. ] “The measuring of the temple, a cabal found out but lately.” B. Jonson. [ 1913 Webster ]

3. A number of persons united in some close design, usually to promote their private views and interests in church or state by intrigue; a secret association composed of a few designing persons; a junto. [ 1913 Webster ]

It so happend, by a whimsical coincidence, that in 1671 the cabinet consisted of five persons, the initial letters of whose names made up the word cabal; Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, and Lauderdale. Macaulay. [ 1913 Webster ]

4. The secret artifices or machinations of a few persons united in a close design; intrigue. [ 1913 Webster ]

By cursed cabals of women. Dryden.

Syn. -- Junto; intrigue; plot; combination; conspiracy. -- Cabal, Combination, Faction. An association for some purpose considered to be bad is the idea common to these terms. A combination is an organized union of individuals for mutual support, in urging their demands or resisting the claims of others, and may be good or bad according to circumstances; as, a combiniation of workmen or of employers to effect or to prevent a change in prices. A cabal is a secret association of a few individuals who seek by cunning practices to obtain office and power. A faction is a larger body than a cabal, employed for selfish purposes in agitating the community and working up an excitement with a view to change the existing order of things. “Selfishness, insubordination, and laxity of morals give rise to combinations, which belong particularly to the lower orders of society. Restless, jealous, ambitious, and little minds are ever forming cabals. Factions belong especially to free governments, and are raised by busy and turbulent spirits for selfish purposes”. Crabb. [ 1913 Webster ]

Cabal

v. i. [ imp. & p. p. Caballed p. pr. & vb. n. Caballing ]. [ Cf. F. cabaler. ] To unite in a small party to promote private views and interests by intrigue; to intrigue; to plot. [ 1913 Webster ]

Caballing still against it with the great. Dryden. [ 1913 Webster ]

Cabala

n. [ LL. See Cabal, n. ] 1. A kind of occult theosophy or traditional interpretation of the Scriptures among Jewish rabbis and certain mediæval Christians, which treats of the nature of god and the mystery of human existence. It assumes that every letter, word, number, and accent of Scripture contains a hidden sense; and it teaches the methods of interpretation for ascertaining these occult meanings. The cabalists pretend even to foretell events by this means. [ 1913 Webster ]

2. Secret science in general; mystic art; mystery. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, / ] clear #3 [Add to Longdo]
[hè, ㄏㄜˋ, ] cap (a poem); respond in singing #7 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, / ] couple; pair; to be opposite; to oppose; to face; for; to; correct (answer); to answer; to reply; to direct (towards sth); right #21 [Add to Longdo]
[dū, ㄉㄨ, ] capital city; metropolis; surname Du #23 [Add to Longdo]
[zhāo, ㄓㄠ, / ] catch; receive; suffer #26 [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association #34 [Add to Longdo]
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once #38 [Add to Longdo]
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried #49 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong #49 [Add to Longdo]
中国[Zhōng guó, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ,   /  ] China; Middle Kingdom #54 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
違う[ちがう, chigau] TH: แตกต่าง
調合[ちょうごう, chougou] TH: การผสม  EN: mixing
調合[ちょうごう, chougou] TH: การประสม  EN: compounding
調節[ちょうせつ, chousetsu] TH: การจัดให้เป็นระเบียบหรือเหมาะสม  EN: regulation (vs)
調節[ちょうせつ, chousetsu] TH: การปรับ  EN: adjustment
調節[ちょうせつ, chousetsu] TH: การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต้องการ  EN: control
長所[ちょうしょ, chousho] TH: จุดเด่น
長時間[ちょうじかん, choujikan] TH: เป็นเวลานาน
中国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] TH: คนจีน  EN: Chinese person
中央[ちゅうおう, chuuou] TH: ศูนย์กลาง  EN: centre

Longdo Approved DE-TH
Cafeteria(n) |die, pl. Cafeterian/Cafeterias| ร้านขายกาแฟและอาหารว่างตามมหาวิทยาลัยและสถานศึกษา
CDU(n) |die| เป็นชื่อย่อของพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี, See also: Christlich Demokratische Union Deutschlands
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
ChancenSee also: Chance
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส
Chef(n) |der, pl. Chefs| หัวหน้า, See also: Leiter, Vorgesetzter
Chemie(n) |die| เคมี, วิชาเคมี, See also: Related: chemisch
Chemiker(n) |der, pl. Chemiker| นักเคมี
Chemikerin(n) |die, pl. Chemikerinnen| นักเคมีที่เป็นผู้หญิง
chemisch(adj, adv) ทางเคมี, ที่เกี่ยวกับเคมี เช่น In unserem Körper entstehen viele chemische Reaktionen. ในร่างกายของเรามีปฏิกิริยาทางเคมีเกิดขึ้นมากมาย

Longdo Unapproved DE-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
casein(n) โปรตีนจากนม
Chaaim[ชา ไอม์] (slang) ขาดความรับผิดชอบ, See also: unzuverlässig, unvorsichtig, A. verantwortlich, Syn. unverantwortlich
Charakterzug { m }; Zug { m }; Eigenschaft { f }; Merkmal { n } | Charakterzüge { pl }; Züge { (n) ลักษณะนิสัย คุณสมบัติเฉพาะ
checken(vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)
Cola { f }(uniq) โค้ก

DING DE-EN Dictionary
Chromatogramm { n }chromatogram [Add to Longdo]
Champignon { m } | Champignons { pl }mushroom | mushrooms [Add to Longdo]
Cherokee { n }cherokee [Add to Longdo]
Chiasmus { m }chiasmus [Add to Longdo]
C; Cis; Ces; Cisis; Ceses [ mus. ]C; C sharp; C flat; C double sharp; C double flat [Add to Longdo]
CRC-Prüfung { f }crc check [Add to Longdo]
Cabrio { n }; Cabriolet { n } [ auto ] | Cabrios { pl }; Cabriolets { pl }convertible | convertibles [Add to Longdo]
Cache { m }; Cachespeicher { m }; Zwischenspeicher { m } [ comp. ] | in den Cachespeicher aufnehmencache; cache memory | to cache [Add to Longdo]
Caching { n }; Aufnehmen im Zischenspeicher [ comp. ]caching [Add to Longdo]
CAD-Werkzeug { m } | CAD-Werkzeuge { pl }CAD tool | CAD tools [Add to Longdo]
Cadillac { m }cadillac [Add to Longdo]
Cafe { n }; Café { n }cafe; café [Add to Longdo]
Cafeteria { f }cafeteria [Add to Longdo]
Café { n }; Kaffeehaus { n }coffeehouse [Add to Longdo]
Callcenter { n }call center; call centre [ Br. ] [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
Ça va?สบายดีไหม เป็นอย่างไรบ้าง
cadeau(n) |m, pl. cadeaux| ของขวัญ
Image:
cadre(n) |m| กรอบ, กรอบรูป เช่น cadre en alu กรอบที่ทำจากอลูมิเนียม, cadre doré กรอบทอง
calendrier de l'Avent(n) |m| ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่
carte(n) |f| บัตร
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cacoepy(n) Incorrect pronunciation การออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง
chat(n) แมว
chip inหุ้นซื้อของ ลงขันซื้อของ เช่นของขวัญ
cognition(n) ปริชาน
convaincre(vi, vt) ทำให้เชื่อหรือเลื่อมใส, โน้มน้าวใจ ( โดยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากผู้พูดต้องการหรืออยากจะทำอะไรบางอย่าง ที่ควรจะได้รับการอนุญาต หรือ ความเห็นด้วยก่อน ), Syn. persuader
convenir(vt) ใช้กับ avoir แปลว่า เหมาะสม หรือ พอดี เช่น cela me convient parfaitement ใช้กับ être แปลว่า ตกลง, ยอมรับ เช่น une date a été convenue, Syn. s'accorder
cute(n) น่ารัก
Cystein { n } [ biochem. ](n, slang) โปรตีนชนิดหนึ่ง

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P) #2 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years #5 [Add to Longdo]
年;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) #5 [Add to Longdo]
[ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt, conj) (3) but; however; still; and; (P) #6 [Add to Longdo]
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[へい, hei] C, (Nr.) 3 (in einer Reihe) [Add to Longdo]
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
中世[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
中傷[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
中国[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
中堅[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
中央[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
中央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
中央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
中央線[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0284 seconds, cache age: 6.463 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม