skill แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


103 ผลลัพธ์ สำหรับ skill
ภาษา
/S K IH1 L/
หรือค้นหา: -skill-, *skill*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
skill(n) ฝีมือ
skill(n) ความเชี่ยวชาญ
skilled(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. skillful
skillet(n) กระทะสำหรับทอด มีด้ามยาว
skillful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skillion(sl) มากมาย, See also: เยอะแยะ

Hope Dictionary
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความสามารถ, ฝีมือ, ความช่ำชอง, ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ, เป็นประโยชน์, มีผล, See also: skillless adj.
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง, ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
skillful(สคิล'ฟูล) adj. เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, มีความสามารถ, มีฝีมือ, ช่ำชอง, แคล่วคล่อง, Syn. expert
unskilled(อันสคิลดฺ') adj. ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่ต้องการชำนาญ., Syn. inexperienced
unskillful(อันสคิล'ฟูล) adj. ไม่เชี่ยวชาญ, งุ่มง่าม, ไม่คล่อง, เก้งก้าง., See also: unskillfully, unskilfully adv. unskillfulness, unskilfulness n., Syn. clumsy, awkward, Ant. skillful

Nontri Dictionary
skill(n) ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญ, ความฉลาด, ทักษะ, ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ, มีฝีมือ, ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีฝีมือ, คล่อง, ว่องไว, ฉลาด
skillfully(adv) อย่างชำนาญ, อย่างมีฝีมือ, อย่างว่องไว, อย่างฉลาด, อย่างแคล่วคล่อง
unskilled(adj) ไม่ชำนาญ, ไม่คล่อง, ไม่มีฝีมือ, ไม่เชี่ยวชาญ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skill labourแรงงานฝีมือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Skilled laborแรงงานฝีมือ [TU Subject Heading]
Skilled Workerคนทำงานฝีมือ, Example: การแบ่งกลุ่มผู้ทำงานที่ใช้แรงงาน โดยแบ่งตามทักษะ (skill) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived. อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Island ไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว Return of the Condor Heroes (1983)
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most. ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด. Return of the Condor Heroes (1983)
You can learn many valuable skills there. เจ้าสามารถเรียนอะไรหลายๆอย่างจากที่นั่น. Return of the Condor Heroes (1983)
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me. วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
No tricks. No weapons. Skill against skill alone. ไม่ใช้ลูกไม้ ไม่ใช้อาวุธ ใช้แต่มันสมองเท่านั้น The Princess Bride (1987)
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members. kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก Bloodsport (1988)
Your ninja skills are reaching their peak. ทักษะนินจาของคุณจะถึงจุดสูงสุดของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
It's a haven for rabbis and orphans... and people with no skills whatsoever ! กับพวกที่ทำอะไรไม่เป็นเลย Schindler's List (1993)
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody. ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น Junior (1994)
Trade skills and hobbies. Goes under Educational. The stack behind you. ทักษะการค้าและงานอดิเรก ไปตามการศึกษา กองอยู่ข้างหลังคุณ The Shawshank Redemption (1994)
We should just get through it quickly. I mean, there's no skill involved. เราควรรีบเล่นนะ ฉันหมายถึงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรนี่ Jumanji (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skillAll the skill of the sailors fell before the violence of the storm.
skillAll the skill of the sailors gave way to the violence of the storm.
skillA skilled mechanic earns decent wages.
skillA working man should be paid in proportion to his skill, not his age.
skillBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
skillBill is skillful in arguing and debating.
skillBy dint of long practice he became most skillful.
skillBy means of long practice, became skillful.
skillEveryone recognized his skill.
skillFight to the best of one's skill.
skillFluency in English is a very marketable skill today.
skillHe boasted about his skills.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มือดี(adj) skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai Definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
สันทัดกรณี(adj) skillful, See also: well-informed, Thai Definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
ศักดิ์(n) ability, See also: skill, capability, potential, Syn. ความสามารถ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความสันทัด(n) experience, See also: skill, proficiency, Syn. ความถนัด, ความชำนาญ, ความจัดเจน, Example: พวกนายทหารไม่มีความสันทัดในเรื่องการหาปลา การจับปลามากินจึงเป็นเรื่องยากลำบาก
แคล่วคล่อง(adv) skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai Definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
ฝีมือ(n) skill, See also: ability, craftsmanship, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ, Example: ฟังนักร้องหนุ่ม ฟอร์ด สบชัย ไกรยูรเสน ครวญเพลงกันมานานพอสมควรแล้ว ได้เวลาที่จะขอชิมฝีมือทำอาหารของเขาบ้าง, Thai Definition: ความสามารถในการทำด้วยมือ
ฝีมือดี(adj) skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai Definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
ฝีไม้ลายมือ(n) skill, See also: ability, proficiency, Syn. ความสามารถ, ฝีมือ, Example: เรารู้ชัดมาโดยตลอดว่าฝีไม้ลายมือของอาจารย์ไม่ใช่ประเภทมือสมัครเล่น, Thai Definition: ความสามารถอันเกิดจากการฝึกฝน
เฟื่องฟุ้ง(adj) skilled, Example: พวกเราอดทึ่งในความคิดอันเฟื่องฟุ้งของคนรุ่นก่อนไม่ได้, Thai Definition: เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, (ใช้แก่สติปัญญา)
อัศวโกวิท(adj) skilled in horsemanship, Thai Definition: ผู้ชำนาญในการม้า, Notes: (สันสกฤต)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ชำนาญ[chamnān] (v, exp) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in  FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[chān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient  FR: expérimenté
ชั้นเชิง[chanchoēng] (n) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill  FR: stratagème [ m ] ; moyen [ m ] ; artifice [ m ] ; finesse [ f ]
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [ m ] ; ouvrier qualifié [ m ] ; technicien [ m ] ; mécanicien [ m ]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [ m ] ; ouvrier spécialisé [ m ]
ชาตรี[chātrī] (n) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé

CMU Pronouncing Dictionary
skill
skills
skilled
skillen
skillet
skillin
skillern
skillful
skilling
skillman

Oxford Advanced Learners Dictionary
skill
skills
skilly
skilled
skillet
skillets

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
技能[jì néng, ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ,  ] skill #2,816 [Add to Longdo]
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙,  ] skill; art; kung fu; labor; effort #4,187 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] skill; art #4,470 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] skill #4,701 [Add to Longdo]
技巧[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ,  ] skill; technique #4,868 [Add to Longdo]
本领[běn lǐng, ㄅㄣˇ ㄌㄧㄥˇ,   /  ] skill; ability; capability #9,738 [Add to Longdo]
技艺[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ,   /  ] skill; art #13,564 [Add to Longdo]
身手[shēn shǒu, ㄕㄣ ㄕㄡˇ,  ] skill; talent; agility #13,578 [Add to Longdo]
谋士[móu shì, ㄇㄡˊ ㄕˋ,   /  ] skilled manipulator; sb who can engineer and see through a project; adviser #44,037 [Add to Longdo]
熟手[shú shǒu, ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ,  ] skilled person; an experienced hand #83,194 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Fähigkeit { f } | Fähigkeiten { pl }; Geschicke { pl } | verbale Fähigkeiten; mündliche Ausdrucksfähigkeitskill | skills | verbal skills [Add to Longdo]
Fertigkeit { f }; Kunstfertigkeit { f } | Fertigkeiten { pl }skill | skills [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] (n) art; craft; technique; technology; engineering; skill; (P) #549 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
[うで, ude] (n) (1) arm; (2) skill; (P) #3,228 [Add to Longdo]
良く(P);善く;能く;好く;克く[よく, yoku] (adv) (1) (uk) (See 良い・1) nicely; properly; well; skillfully; (2) frequently; often; (P) #3,263 [Add to Longdo]
[ほね, hone] (n) (uk) knack; skill; trick; secret; know-how; the ropes; hang #3,507 [Add to Longdo]
人工[じんこう, jinkou] (n, adj-no) artificial; manmade; human work; human skill; artificiality; (P) #3,571 [Add to Longdo]
特技[とくぎ, tokugi] (n) special skill; (P) #5,656 [Add to Longdo]
芸(P);藝[げい, gei] (n) art; craft; accomplishment; artistic skill; technique; performance; (P) #5,680 [Add to Longdo]
スキル[sukiru] (n) skill #5,807 [Add to Longdo]
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P) #5,891 [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0264 seconds, cache age: 0.128 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม