art แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


208 ผลลัพธ์ สำหรับ art  AA1 R T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -art-, *art*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved MED - TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
arthritis(n) โรคปวดข้อ

Longdo Approved EN-TH
art dealer(n) ผู้ประกอบกิจการซื้อขายงานศิลปะ
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
artificial preservative(n, phrase) สารเคมีกันเสีย
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
fart(v,, n) ตด, See also: pass the gas
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, See also: A. idealistic, unrealistic, Syn. practical
à la carte(n, adj, adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. à la carte
heart(n) หัวใจ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
art(n) ความสามารถ, See also: ทักษะ, Syn. skill, craft
art(n) ทักษะทางศิลปะ
art(adj) ที่เกี่ยวกับงานศิลป์
art(n) ผลงานทางศิลปะ, See also: ศิลปกรรม, งานศิลปะ, งานศิลป์, Syn. artwork, creation, masterpiece
art(n) ศิลป์, See also: ศิลป
arty(adj) ที่มีความเป็นศิลปะ
artery(n) เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
artery(n) เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
artful(adj) ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
artful(adj) มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เต็มไปด้วยเล่ห์, Syn. crafty

Hope Dictionary
art 1(อาร์ทฺ) v. กริยาปัจจุบันของ be บุรุษที่ 2 ใช้กับ thou
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป, ฝีมือ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์, เล่ห์เหลี่ยม, ความสามารถ, หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้, ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์, สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill, craft, Ant. artlessness, guilelessness
art glassแก้วลวดลาย, สิ่งที่ทำด้วยแก้วลวดลาย
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
art.abbr. article, artillery, artist
artefact(อาร์ท'ทีแฟคทฺ) n. = artifact
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
artemisia(อาร์ที่มี'เซีย) n. พืชจำพวกหนึ่ง
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่, เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arterio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'เส้นโลหิตแดงใหญ่ (artery)

Nontri Dictionary
art(n) ศิลปะ, ฝีมือ, ความสามารถ, อุบาย, เล่ห์กระเท่ห์
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่, (สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง, ทางสำคัญ
artesian(adj) ลึก
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
artful(adj) ฉลาด, เก่ง, ชำนาญ, เจ้ามารยา, มีเล่ห์เหลี่ยม
arthritis(n) ข้อต่ออักเสบ
article(n) บทความ, สิ่งของ, คำนำหน้านาม
articulate(adj) ที่ติดต่อกัน, ที่เป็นข้อ, ที่เป็นปล้อง
articulate(vi, vt) ต่อกัน, เรียง, ประกบ, เป็นข้อ, เป็นปล้อง, ออกเสียงชัด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
artศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art๑. ศิลปะ๒. งานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [ มีความหมายเหมือนกับ artwork ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art and craftศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Art and Craft Movementขบวนการศิลปหัตถกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art and partผู้สนับสนุนการกระทำความผิดอาญา (ก. สกอตแลนด์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art appreciationศิลปวิจักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art brutศิลปะดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art criticismศิลปวิจารณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art dealingการค้างานศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
art decoอลังการศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Artศิลปะ [TU Subject Heading]
Artงานศิลป, ศิลปะ, ศิลป [การแพทย์]
Art and anthropologyศิลปะกับมานุษยวิทยา [TU Subject Heading]
Art and historyศิลปะกับประวัติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Art and industryศิลปะกับอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Art and literatureศิลปะกับวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Art and mental illnessศิลปะกับจิตผิดปกติ [TU Subject Heading]
Art and moralsศิลปะกับศีลธรรม [TU Subject Heading]
Art and motion picturesศิลปะกับภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Art and musicศิลปะกับดนตรี [TU Subject Heading]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
art deco(n) ตกแต่ง
art of war(phrase) ตำราพิชัยสงคราม
art vietcong(n) ศิลปะเวียดกง
articles of association(n) ข้อบังคับบริษัท
artificial languageภาษาประดิษฐ์
artificial sweetener(phrase) สารให้ความหวานเทียม
ARTIFICIAL TEAR(n) น้ำตาเทียม
artisanal fishery(n) ประมงพื้นบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. " พระบิดาของเราที่ศิลปะใน สวรรค์ สักการะบูชาเป็นชื่อของเจ้า The Old Man and the Sea (1958)
I owe my introduction to the art of war to my instructors at No.212 OCTU. อาจารย์ของฉันที่ 212 โอซีทียู และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง How I Won the War (1967)
Their knowledge of the art of the occult gives them tremendous powers. ความรู้ในทางไสยศาสตร์ ทำให้พวกเขามีพลังอำนาจมาก. Suspiria (1977)
Art Galt, come in! Helicopter, come in, goddamn it! อาท กัลท์, มาสิ เฮลิคอปเตอร์มาสิ มันตาย First Blood (1982)
- Where did he get that gun? - It's gotta be Art Gault's gun. เขาได้ปืนที่ไหน มันต้องเป็นปืนของ อาท กอลท First Blood (1982)
Do you know that Wang Chong Yang, the founder of Quan Zhen Sect has the best martial arts in the world? เจ้ารู้หรือไม่ปรมาจารย์เฮ้งเต้งเอี้ยง, ผู้ก่อตั้งสำนักช้วนจิน เป็นผู้มีวิทยายุทธสูงสุดในยุทธภพ? Return of the Condor Heroes (1983)
Quan Zhen Sect's martial arts is the leader of all martial arts in the world. วิชาของสำนักช้วนจิน ก็เป็นอันดับหนึ่ง Return of the Condor Heroes (1983)
Your martial arts is so good. วรยุทธเจ้าดีนี่. Return of the Condor Heroes (1983)
Jing'er's martial arts have improved again. วรยุทธของเจ๋งยี้รุดหน้าขึ้นอีกแล้ว. Return of the Condor Heroes (1983)
Your martial arts is amazing. วรยุทธท่านยอดเยี่ยมมาก. Return of the Condor Heroes (1983)
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me. วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า. Return of the Condor Heroes (1983)
Master, why don't you snatch The Art of Jade Maiden back? อาจารย์, ทำไมท่านไม่ไปทวงคัมภีร์สาวหยกคืนมา? Return of the Condor Heroes (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artAbandon law for art.
artAbstract art is not to the taste of everyone.
artAbstract art is something to feel.
artA coat is an article of clothing.
artActors, artists, musicians, and writers may use many forms including spoken and written words, actions, colors and sounds.
artA favorite resort of artists.
artAI stands for artificial intelligence.
artA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.
artAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
artAn architect should not pretend to be an artist.
artAn article about our school appeared in the newspaper.
artAn article on Japan.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
งานฝีมือ(n) craft, See also: art, skill, technique use of the hands, Example: ผู้หญิงจะมีความถนัดในการทำงานฝีมือมากกว่าผู้ชาย, Thai Definition: งานที่ทำด้วยมือซึ่งต้องใช้ความละเอียดอย่างมาก
งานศิลปกรรม(n) art work, Syn. งานศิลปะ, Example: ประติมากรรมรูปเคารพเป็นงานศิลปกรรมเพื่อแสดงความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักใหญ่
วงการศิลปะ(n) art circles, See also: creative circles, Syn. แวดวงศิลปะ, Example: เขากลายเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าของวงการศิลปะภายในเวลาอันรวดเร็ว, Count Unit: วงการ, Thai Definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ
หน้าศิลปะบันเทิง(n) arts section, See also: feuilleton
ศิลปนิยม(n) art appreciation, Example: เขาศึกษาคุณค่าของศิลปนิยมอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม, Thai Definition: ความนิยมชมชอบในทางศิลปะ
หอศิลป์(n) art galleries, Example: ขอเชิญชมการแสดงวงเครื่องสาย ณ หอศิลป์ เย็นวันศุกร์นี้, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ห้องหรือตึกที่ใช้สำหรับแสดงงานทางศิลปะ
ศิลป์(n) art, Syn. ศิลป
ศิลปวัฒนธรรม(n) art and cultural
ศิลปะ(n) art, Syn. ศิลป์
ศิลปิน(n) artist, Syn. นักแสดง, Count Unit: คน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอนตาร์กติกา[Aēntāktikā] (n, prop) EN: Antartic ; Antartica  FR: Antarctique [ m ]
อาหารพูนจาน[āhān phūn jān] (n, exp) EN: hearty meal  FR: repas consistant [ m ] ; repas copieux [ m ]
อาคารชุด[ākhānchut] (n) EN: condominium ; condo  FR: appartement en copropriété [ m ] ; condo [ m ] (Québ.)
อคติ[akhati] (n) EN: partiality ; prejudice ; bias ; partial opinion  FR: partialité [ f ]
อคติ[akhati] (n) EN: prejudice ; bias ; partiality ; partial opinion  FR: préjugé [ m ] ; a priori [ m ] ; partialité [ f ]
อักษรศาสตร์[aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[aksønsāt dutsadibandit] (n, exp) EN: Doctor of Arts; D.A
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[aksønsāt mahābandit] (n, exp) EN: Master of Arts ; M.A.
อักษรศาสตร์[aksørasāt = aksønsāt] (n) EN: arts ; liberal arts ; literature  FR: littérature [ f ]
อะไหล่[alai] (n) EN: spares ; spare parts ; replacement parts  FR: pièce détachée [ f ] ; pièce de rechange [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
ART AA1 R T
ARTY AA1 R T IY0
ARTS AA1 R T S
ARTH AA1 R TH
ARTZ AA1 R T S
ARTES AA1 R T IY0 Z
ARTIS AA1 R T IH0 S
ART'S AA1 R T S
ARTZT AA1 R T S T
ARTON AA1 R T AA2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
Art (n) ˈaːt (aa1 t)
art (n) ˈaːt (aa1 t)
arts (n) ˈaːts (aa1 t s)
arty (j) ˈaːtiː (aa1 t ii)
Artie (n) ˈaːtiː (aa1 t ii)
Arthur (n) ˈaːθər (aa1 th @ r)
artery (n) ˈaːtəriː (aa1 t @ r ii)
artful (j) ˈaːtfəl (aa1 t f @ l)
artist (n) ˈaːtɪst (aa1 t i s t)
article (v) ˈaːtɪkl (aa1 t i k l)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
艺术[yì shù, ㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] art #1,156 [Add to Longdo]
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, ] article; essay #1,695 [Add to Longdo]
工艺[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] arts and crafts; industrial arts #2,615 [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials #3,483 [Add to Longdo]
人工[rén gōng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ, ] artificial; manpower; manual work #4,133 [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods #4,894 [Add to Longdo]
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] artery #5,451 [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort #5,463 [Add to Longdo]
艺术家[yì shù jiā, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧㄚ, / ] artist #5,760 [Add to Longdo]
美术[měi shù, ㄇㄟˇ ㄕㄨˋ, / ] art; fine arts; painting #7,380 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Art(n) |die, pl. Arten| ประเภท, ชนิด, See also: die Sorte, die Katagorie
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.|, See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Stuttgartเมืองชตุ้ดการ์ท ทางตอนใต้ของเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet| คาดหวัง
zart(adj) อ่อน ละมุน, See also: fein, weich
zart(adj) บางเบา (ผ้า), See also: dünn
zart(adj) อ่อนโยน เต็มไปด้วยความรัก, See also: liebevoll

DING DE-EN Dictionary
Art { f }; Sorte { f }kind [Add to Longdo]
Art { f }; Gattung { f }; Sortierung { f }sort [Add to Longdo]
Art { f }fashion [Add to Longdo]
Art { f }fits [Add to Longdo]
Art { f }species [Add to Longdo]
Art und Weise { f }; Weg { m } | die Art und Weise, etw. zu tunway | the way of doing sth. [Add to Longdo]
Art und Weise { f }wise [Add to Longdo]
Art und Weise { f }; Methode { f }; Verhalten { n }manner [Add to Longdo]
Art { f }; Sorte { f }; Exemplar { n } | seltene Exemplare von Fischenvariety | rare varieties of fishes [Add to Longdo]
Art { f }; Sorte { f }breed [Add to Longdo]
Art { f }; Typ { m } | Arten { pl }; Typen { pl } | Art der Nutzungtype | types | type of use [Add to Longdo]
Art und Maß der baulichen Nutzungtype and degree of building and land use [Add to Longdo]
Artefakt { n }; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [ Am. ] [Add to Longdo]
Artenschutzabkommen { n }Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Add to Longdo]
Artenvielfalt { f } [ biol. ]diversity of species [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
partir en voyage(vi) ท่องเที่ยว, Syn. voyager
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), Syn. envoyer
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป, See also: voler, Syn. prendre l'avion, aller en avion
partir(vi) |je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent| ออกไป, ไป, เริ่มออกไป เช่น Il est parti en France à huit heures. เขาเดินทางออกไปฝรั่งเศสตอนแปดโมงแล้ว, Syn. aller, provenir
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte(n) |f| บัตร
particule(n) อนุภาคเล็กๆ , ส่วนเล็กๆของเนื้อสารหรือของร่าง ex: Particule élémentaire : ส่วนประกอบพื้นฐานของสสาร เช่น อิเล็คตรอน, quark, Syn. petit part
entrée des artistes(n) ทางขึ้นเวที, See also: entrée

Longdo Unapproved FR-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
artz[artz] (n, vt, phrase) สวยงาม

EDICT JP-EN Dictionary
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[to] (prt, conj) (1) if; when; (2) and; (3) with; (4) particle used for quoting (with speech, thoughts, etc.); (n) (5) (abbr) (See と金) promoted pawn (shogi); (P) #10 [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion #21 [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") #43 [Add to Longdo]
記事[きじ, kiji] (n) article; news story; report; account; (P) #60 [Add to Longdo]
号(P);號[ごう, gou] (n, n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P) #74 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n, n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P) #98 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アース[あーす, a-su] ground, earth [Add to Longdo]
アースバンド[あーすばんど, a-subando] earth band, earth strap, strap snug [Add to Longdo]
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet [Add to Longdo]
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part [Add to Longdo]
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part [Add to Longdo]
インクカートリッジ[いんくかーとりっじ, inkuka-torijji] ink cartridge [Add to Longdo]
カートリッジ[かーとりっじ, ka-torijji] cartridge [Add to Longdo]
クリップアート[くりっぷあーと, kurippua-to] clip art [Add to Longdo]
グラフ[ぐらふ, gurafu] graph, chart [Add to Longdo]
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[じょう, jou] ARTIKEL, PARAGRAPH, LINIE, STRICH [Add to Longdo]
[よう, you] Art_und_Weise, Aehnlichkeit, Zustand [Add to Longdo]
[かん, kan] ARTIKEL, ABSCHNITT, GUTER WILLE, FREUNDSCHAFT [Add to Longdo]
砲兵[ほうへい, houhei] Artillerie, Artillerist [Add to Longdo]
[たね, tane] ART, SORTE, SAMEN [Add to Longdo]
第一条[だいいちじょう, daiichijou] Artikel_1 [Add to Longdo]
箇条[かじょう, kajou] Artikel, Paragraph, -Punkt [Add to Longdo]
記事[きじ, kiji] Artikel, Bericht [Add to Longdo]
[るい, rui] ART, SORTE, SPEZIES [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0534 seconds, cache age: 0.666 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม