Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ hack แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


111 ผลลัพธ์ สำหรับ hack  HH AE1 K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -hack-, *hack*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
hack(n) การฟัน, See also: การตัด, การสับ
hack(n) การอึกอัก
hack(n) เครื่องมือที่ใช้ในการฟัน
hack(vt) จัดการ
hack(vi) เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย
hack(vt) ตัด, See also: จาม, ฟัน, แผ้วถาง, สับ, เฉือน, Syn. chop, cut
hack(vt) ตัดถนน
hack(vt) เตะหน้าแข้ง, See also: เตะหน้าแข้งคู่ต่อสู้ในกีฬารักบี้
hack(vt) แตะแขนฝ่ายตรงข้ามในกีฬาบาสเกตบอล, See also: แตะแขนคู่ต่อสู้ในกีฬาบาสเกตบอล
hack(vi) ไอ, See also: ไออย่างรุนแรง

Hope Dictionary
hack(แฮค) v. ฟัน, ตัด, สับ, คราด, ทำให้เสียหาย, ทำให้ได้รับบาดเจ็บ, ทำให้เสียรูปร่าง, ไอครอก ๆ , เตะแข้ง, ไปเรื่อยเปื่อย, เที่ยวเตร่ n. การฟัน, การตัด, การสับ, การไอครอก ๆ , นักเขียนรับจ้าง, ม้าแก่, ม้าที่ให้เช่า , แท็กซี่, หิ้งตากอาหาร, Syn. chop, cut
hack hammerค้อนแต่งหิน
hack sawn. เลื่อยตัดโลหะ
hackamoren. ห่วงผูกศีรษะม้าอย่างง่าย ๆ แบบหนึ่ง
hackamore knotเงื่อนแบบหนึ่ง
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป, คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
hackie(แฮค'คี) n. คนขับรถแท็กซี่
hackle(แฮค'เคิล) n. ขนยาวรอบคอไก่หรือนก, สร้อยคอไก่, See also: hackles ขนคอสัตว์, ความโกรธ. อารมณ์ร้าย, หวี, vt. ใส่สร้อยคอให้, หวี, ตัดอย่างหยาบ, เฉือนอย่างหยาบ ๆ
hackly(แฮค'ลี) adj. หยาบ, Syn. coarse
hackman n.คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถเช่า

Nontri Dictionary
hack(n) เครื่องสับ, การตัด, รถรับจ้าง, รถเช่า, นักเขียนรับจ้าง
hack(vt) ตัด, ฟัน, สับ, ฟาด(แข้ง)
hackney(n) รถรับจ้าง, รถม้าเช่า, รถแท๊กซี่
hackney(vt) ใช้เสมอ, ใช้กันบ่อยๆ
hackneyed(adj) ที่ใช้อยู่เสมอ
bullwhack(n) แส้
ramshackle(adj) โคลงเคลง, หลุดลุ่ย, จวนล้ม
shack(n) กระต๊อบ, กระท่อม, เพิง
shackle(n) กุญแจมือ, ตรวน, ห่วง, สายยู, โซ่
shackle(vt) ล่ามโซ่, ใส่กุญแจมือ, กีดขวาง, ผูกมัด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hacker; computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hacking coughไอแค็ก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
hackerนักเลงคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]

Longdo Unapproved EN-TH
hackathonกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนา มากจากกลุ่มนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาร่วมชุมนุมกันในการเจาะทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีจุดอ่อนหรือควรแก้ไขอย่างไรบ้าง
Hacksaw(n) เลือยตัดโลหะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'd take you ten minutes to hack through it with this. มันต้องการนำคุณสิบนาที ที่จะตัดผ่านมันกับเรื่องนี้ Mad Max (1979)
Now, if you're lucky, you could hack through your ankle in five minutes. ตอนนี้ถ้าคุณโชคดี คุณสามารถตัดผ่านข้อเท้าของ คุณ Mad Max (1979)
I got to hack it off. ฉันต้องไปแคะมันออก Goodfellas (1990)
It used to smell up the joint something awful... and the hacks used to die, but he still cooked a great steak. กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องขัง แต่ยังไงเขาก็ทำเนื้ออร่อย Goodfellas (1990)
Even the hacks we couldn't bribe would never rat on the guys we did. ถึงแม้ไมได้ติดสินบนผู้คุม แต่มันก็ไม่กล้าอะไรกับเรา Goodfellas (1990)
God's not supposed to be a hack horror writer. พระเจ้าไม่ใช่นักเขียนนิยายสยองขวัญชั้นเลวหรอก In the Mouth of Madness (1994)
He must have felt sorry, because he showed me how to hack in from different places along the route. ซึ่งมันจะต้องเสียใจ ที่มันทำให้ฉันเรียนรู้วิธีเจาะระบบจากที่ต่างๆ Ghost in the Shell (1995)
Somebody had to hack through some high-level barriers to put that body together and then send a program with a ghost-line on it. ...มีบางคนได้พยายามเจาะระบบ เพื่อเข้าถึงระบบควบคุมร่างหุ่นไซบอร์ก แล้วส่งจิตไปยังไซบอร์กเพื่อจะได้ควบคุม Ghost in the Shell (1995)
It's gotta be the ugliest hack I have ever done. จะเป็นการแฮ็กที่น่าเกลียดที่สุดตั้งแต่เคยทำมาเลย The Matrix Reloaded (2003)
Almost, sir. They got some pretty ancient hacks here. เกือบแล้วครับ พวกมันใช้เครื่องรุ่นเก่ากึ๊กอยู่ The Matrix Revolutions (2003)
Jesus, what hack made this? ให้ตายซิ ทำเทปบ้านี่ออกมาได้ไงวะ? The Girl Next Door (2004)
No, some hack wizards, who turned themselves into monsters for the king. เปล่า พวกพ่อมดรับจ้างที่เปลี่ยนตัวเองเป็นปีศาจเพื่อราชาต่างหาก Howl's Moving Castle (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hackI'm concerned about my wife's hacking cough.
hackThere should be a law against hacking into the system/computer.
hackThis program is going to focus on computer hacking issues today.
hackWe hacked a path through the forest.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฟัน(v) cut, See also: hack, slash, chop, sever, Example: เขาฟันกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะทางเดิน, Thai Definition: เอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไป

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉะ[cha] (v) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit
ชำรุด[chamrut] (adj) EN: decayed ; tumbledown ; dilapidated ; ramshackle ; out of order   FR: délabré ; détérioré ; hors d'usage
ฟัน[fan] (v) EN: cut ; hack ; slash ; chop ; sever ; hew  FR: sabrer ; couper à grands coups
ห้าง[hāng] (n) EN: hut ; cabin ; shed ; shack
อีโต้[ītō] (n) EN: chopping knife ; hacking knife  FR: couteau à découper [ m ] ; hachoir [ m ] ; tranchoir [ m ]
จำโซ่[jamsō] (v) EN: fetter ; chain ; shackle  FR: enchaîner
โกโรโกโรก[kōrōkōrōk] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety
โกโรโกโส[kōrōkōsō] (adj) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down  FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné
กระต๊อบ[kratøp] (n) EN: hovel ; hut ; cabin ; shack ; shanty ; shed ; cottage  FR: petite hutte [ f ]
เลื่อยเหล็ก[leūay lek] (n) EN: hacksaw  FR: scie à métaux [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
HACK HH AE1 K
HACKL HH AE1 K AH0 L
HACKE HH AE1 K
HACKS HH AE1 K S
HACKLE HH AE1 K AH0 L
HACKER HH AE1 K ER0
HACKED HH AE1 K T
HACKEL HH AE1 K AH0 L
HACKERT HH AE1 K ER0 T
HACKETT HH AE1 K IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary
hack (v) hˈæk (h a1 k)
hacks (v) hˈæks (h a1 k s)
hacked (v) hˈækt (h a1 k t)
Hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacking (v) hˈækɪŋ (h a1 k i ng)
hackles (n) hˈæklz (h a1 k l z)
hackney (n) hˈækniː (h a1 k n ii)
hacksaw (n) hˈæksɔː (h a1 k s oo)
hackneys (n) hˈæknɪz (h a1 k n i z)
hacksaws (n) hˈæksɔːz (h a1 k s oo z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
黑客[hēi kè, ㄏㄟ ㄎㄜˋ, ] hacker (computer); The Matrix (movie) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Hackbeil { n }cleaver [Add to Longdo]
Hackbraten { m } [ cook. ]meat loaf [Add to Longdo]
Hackbrett { n } | Hackbretter { pl }dulcimer | dulcimers [Add to Longdo]
Hacke { f } | Hacken { pl }hoe | hoes [Add to Longdo]
Hacke { f } | Hacken { pl }mattock | mattocks [Add to Longdo]
Hacke { f }; Hieb { m }hack [Add to Longdo]
Hacker { m }hacker [Add to Longdo]
Hackfleisch { n }; Gehacktes; Faschiertes [ Ös. ]minced meat; mincemeat; mince [ Br. ]; ground meat [ Am. ] [Add to Longdo]
Hackmesser { n } | Hackmesser { pl }chopper; cleaver | choppers; cleavers [Add to Longdo]
Hacksilber { n }hack-silver [Add to Longdo]
Winkeladvokat { m }hack lawyer [Add to Longdo]
hacken | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hack | hacking | hacked | he/she hacks | I/he/she hacked | he/she has/had hacked [Add to Longdo]
hacken; umhacken (im Garten) | hackend; umhackend | gehackt; umgehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hoe (in the garden) | hoeing | hoed | he/she hoes | I/he/she hoed | he/she has/had hoed [Add to Longdo]
hacken; zerkleinern (beim Kochen) | hackend | gehackt | er/sie hackt | ich/er/sie hackte | er/sie hat/hatte gehacktto hash; to hash up | hashing | hashed | he/she hashes | I/he/she hashed | he/she has/had hashed [Add to Longdo]
hacken; fällento hew { hewed; hewed, hewn } [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
ばしっと[bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
へっぽこ[heppoko] (n, adj-na) hack; untrained; quack (doctor) [Add to Longdo]
べた[beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) { comp } plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
べたべた[betabeta] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) sticky; (2) all over; (3) clinging (e.g. of a person); following around; (adj-na) (4) cliched; hackneyed; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
めった切り;滅多切り[めったきり, mettakiri] (n) hacking to pieces [Add to Longdo]
アンチハッキング[anchihakkingu] (n) { comp } anti-hacking [Add to Longdo]
コンピュータマニア[konpyu-tamania] (n) { comp } hacker (wasei [Add to Longdo]
システムハッキング[shisutemuhakkingu] (n) systems hacking [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking [Add to Longdo]
ハッカー[はっかー, hakka-] hacker [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2447 seconds, cache age: 9.089 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม