ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cab

K AE1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cab-, *cab*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cabillaud(n) cod, codfish

English-Thai: Longdo Dictionary
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
inextricably(adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., See also: inescapable, Syn. involved

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cab(vi) โดยสารในรถรับจ้าง
cab(vt) โดยสารในรถรับจ้าง
cab(n) รถรับจ้าง, See also: รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ, Syn. taxicab, taxi
cabal(n) กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. plotter
cabby(n) คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cabby, cabman, taxi driver
cable(n) โทรเลข, Syn. telegram
cable(n) ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล, Syn. cable television
cable(vi) ส่งโทรเลข
cable(vt) ส่งโทรเลข
cable(n) สายเคเบิ้ล, See also: เชือกหรือเหล็กเส้นขนาดใหญ่, Syn. cord, wire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่, รถม้า, รถเช่า, ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabal(คะแบล) { caballed, caballing, cabals } n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล, แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง, การแสดงฟลอร์โชว์
cabbage(แคบ'บิจฺ) { cabbaged, cabbaging, cabbages } n. กะหล่ำปลี, ผักคะน้า, เงิน, ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie, cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า
cabgabbr. coronary artery byterry graft
cabin(แคบ'บิน) { cabined, cabining, cabins } n. กระท่อม, กระต๊อบ, ห้องในเรือ, ห้องเครื่อง, หอสัญญาณของทางรถไฟ, ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack, hut -Phr. cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี, ตู้, ตู้มีลิ้นชัก, ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ, โทรทัศน์, ห้องเล็ก, ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี, เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest

English-Thai: Nontri Dictionary
cab(n) รถรับจ้าง, รถแท็กซี่, รถม้า
cabal(n) คนซ่องสุมกัน, แผนร้าย
cabana(n) ห้องอาบน้ำ, สถานที่อาบน้ำ
cabaret(n) คาบาเร่ต์
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
cabbala(n) คาถาอาคม, เวทมนตร์คาถา, สิ่งลึกลับ
Cabby(n) คนขับรถเช่า, คนขับรถแท็กซี่, คนขับรถม้า
cabin(n) กระท่อม, กระต๊อบ, ห้องคนโดยสารในเรือ, ห้องขับเครื่องบิน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ, ห้องลับ, ห้องเล็ก, ห้องส่วนตัว, คณะรัฐมนตรี
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล, สายเคเบิล, เชือกพวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cabalist (Fr.)นายหน้า (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabaretสถานเริงรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinetคณะรัฐมนตรี [ ดู Council of Ministers ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinetตู้ มีความหมายเหมือนกับ casing ๑ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet governmentการปกครองระบบรัฐสภา [ ดู parliamentary government ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet pictureภาพประดับตู้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet, shadowคณะรัฐมนตรีเงา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet, warคณะรัฐมนตรีสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet; Council of Ministersคณะรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cableเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabalaคาถา [TU Subject Heading]
Cabbageกะหล่ำปี [TU Subject Heading]
Cabbage Familyพืชตระกูลผักกาด [การแพทย์]
Cabbage Maggotหนอนแมลงวันในกะหล่ำ [การแพทย์]
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Cabinet officersรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Cabinet systemการปกครองระบบรัฐสภา [TU Subject Heading]
Cabinetsตู้ใส่เครื่องมือ, ตู้ [การแพทย์]
Cabinets, Biological Safetตู้ดูดควัน [การแพทย์]
Cabinets, Clear-Airตู้ที่ทำให้อากาศสะอาด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cabonation[คาบอเนชั่น] (n) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม, ความอิ่มตัวของกรดถ่าน, การเติมเกลือกรดถ่าน, การเป็นถ่าน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I let my cab go, so can I call another one, please?I let my cab go, so can I call another one, please? The Godfather (1972)
I had a flat tyre! I didn't have money for cab fare!รถผมยางแบน ผมไม่มีเงินสำหรับค่าแท็กซี่ The Blues Brothers (1980)
New York cab drivers are required to have chauffeurs' licenses. Now, what is the point of this?ทำไมคนขับแท็กซี่นิวยอร์ค ต้องมีใบอนุญาต Punchline (1988)
I see a- a cab ride.- นั่งรถแท็กซี่ Pulp Fiction (1994)
- Take a cab home and get ready.- คุณนั่งแท็กซี่กลับไปเตรียมตัวเถอะ As Good as It Gets (1997)
- We're going on a cab ride.- เราต้องไปแท็กซี่แล้วล่ะ As Good as It Gets (1997)
Honey. I took a cab home, I slept on the table so I wouldn't wake you up.ที่รัก ผมนั่งแท็กซี่กลับบ้าน ผมหลับบนโต๊ะ Death Has a Shadow (1999)
- Good luck! Now, when I get back I'll keep the cab waiting, so be ready to go.ตอนฉันกลับมา ฉันจะให้แท็กซี่จอดรอนะ Mulholland Dr. (2001)
Well, the train was lateand my jacket got stolen and the cab driver was a total jerk.รถไฟมาถึงช้า เสื้อหนูถูกขโมย และคนขับแท็กซี่ยังงี่เง่าอีกด้วย Raise Your Voice (2004)
I think I'll, er, take a cab back to the hotel.ฉันคิดว่า ฉัน... จะเรียกแท็กซี่กลับโรงแรม The Bourne Supremacy (2004)
This is cab fare to go homeนี่ค่ารถกลับบ้าน Windstruck (2004)
Yeah! Grab her a cab at least.ใช่ อย่างน้อยก็ไปส่งเธอขึ้นรถหน่อย Romance of Their Own (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cab2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
cabAbraham Lincoln, the 16th president of the United States, was born in a log cabin in Kentucky.
cabA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
cabA submarine cable was laid between the two countries.
cabCabbage can be eaten raw.
cabCan I have seconds on rice and cabbage?
cabChop the cabbage into short pieces.
cabDown with the Cabinet!
cabElectricity cables are made of copper.
cabEven this cable cost me 6000 yen.
cabEvery member of the cabinet was present.
cabFiber-optic cables are made up of tiny glass fibers which are as thin as human hairs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครม.(n) cabinet, Syn. คณะรัฐมนตรี
ซีเอ็นเอ็น(n) CNN, See also: Cable News Network, Syn. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
รถกระเช้า(n) cabin
เคเบิลทีวี(n) cable, See also: cable television, Example: เดี๋ยวนี้บ้านไหนที่ไม่ติดเคเบิลทีวี ถือว่าไม่ทันสมัย, Thai Definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี(n) cable, See also: cable television, Thai Definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก
สถานบันเทิง(n) cabaret, Syn. สถานเริงรมย์, Count Unit: แห่ง
สายเคเบิล(n) cable line, Count Unit: สาย, เส้น
สายไฟ(n) wire, See also: cable, Count Unit: เส้น
สายไฟฟ้า(n) wire, See also: cable, Count Unit: เส้น
แท็กซี่(n) taxi, See also: cab, Example: คนที่มาทำงานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มตำ คนขับแท็กซี่ ล้วนมีบ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัด, Count Unit: คัน, Thai Definition: รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธิบายได้[athibāi dāi] (adj) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[athibāi mai dāi] (adj) FR: inexplicable
บุบ[bup] (v) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments  FR: être bosselé ; être cabossé
ใช้งาน[chai-ngān] (v, exp) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable  FR: être utilisable
ช่างทำเครื่องเรือน[chang tham khreūangreūoen] (n, exp) EN: cabinet maker
ช่อง[chǿng] (n) EN: entrance ; window ; booth  FR: entrée [ f ] ; cabine [ f ] ; guichet [ m ]
เอื้องแซะหลวง[eūang sae lūang] (n, exp) EN: Dendrobium scabrilingueLindl
ฝัก[fak] (n) EN: sheath ; scabbard ; case  FR: gaine [ f ] ; fourreau [ m ]
ฟอร์มรัฐบาล[føm ratthabān] (v, exp) EN: form a cabinet  FR: former un gouvernement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CAB K AE1 B
CABS K AE1 B Z
CABA K AA1 B AH0
CABO S IY1 EY1 B IY1 OW1
CABE K EY1 B
CABO K AE0 B OW1
CABBY K AE1 B IY0
CABAN K EY1 B AH0 N
CABAL K AH0 B AA1 L
CAB'S K AE1 B Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cab (n) kˈæb (k a1 b)
cabs (n) kˈæbz (k a1 b z)
cabal (n) kˈəbˈæl (k @1 b a1 l)
cabby (n) kˈæbiː (k a1 b ii)
caber (n) kˈɛɪbər (k ei1 b @ r)
cabin (n) kˈæbɪn (k a1 b i n)
cable (v) kˈɛɪbl (k ei1 b l)
cabals (n) kˈəbˈælz (k @1 b a1 l z)
cabers (n) kˈɛɪbəz (k ei1 b @ z)
cabins (n) kˈæbɪnz (k a1 b i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāng, ㄘㄤ, / ] cabin; the hold of a ship or airplane, #7,127 [Add to Longdo]
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 线 / ] cable television, #11,346 [Add to Longdo]
小屋[xiǎo wū, ㄒㄧㄠˇ ㄨ, ] cabin; lodge, #13,452 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] cable; hawser, #19,979 [Add to Longdo]
缆车[lǎn chē, ㄌㄢˇ ㄔㄜ, / ] cable car, #34,783 [Add to Longdo]
卷心菜[juǎn xīn cài, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, / ] cabbage, #35,205 [Add to Longdo]
甘蓝[gān lán, ㄍㄢ ㄌㄢˊ, / ] cabbage; Chinese broccoli; gai larn, #55,105 [Add to Longdo]
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, ] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries), #116,708 [Add to Longdo]
守车[shǒu chē, ㄕㄡˇ ㄔㄜ, / ] caboose, #123,603 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] cabinet; case; casket, #127,113 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cabrio { n }; Cabriolet { n } [ auto ] | Cabrios { pl }; Cabriolets { pl }convertible | convertibles [Add to Longdo]
Droschke { f } | Droschken { pl }cab | cabs [Add to Longdo]
Cabottragopan { m } [ ornith. ]Cabot's Tragopan [Add to Longdo]
Cabanisbülbül { m } [ ornith. ]Cabanis' Greenbul [Add to Longdo]
Cabaniszaunkönig { m } [ ornith. ]Plain Wren [Add to Longdo]
Cabanisdrossel { f } [ ornith. ]Mountain Robin [Add to Longdo]
Cabanisammer { f } [ ornith. ]Cabanis's Yellow Bunting [Add to Longdo]
Cabanistangare { f } [ ornith. ]Azure-rumped Tanager [Add to Longdo]
Cabanisweber { m } [ ornith. ]Lesser Masked Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) { comp } twisted pair cable [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
イエローキャブ[iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
イエローケーブル[iero-ke-buru] (n) { comp } yellow cable [Add to Longdo]
インテリジェントケーブル[interijientoke-buru] (n) { comp } intelligent cable [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
ケーブル[けーぶる, ke-buru] cable [Add to Longdo]
ケーブルの再工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator [Add to Longdo]
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 taxicab \tax"i*cab\, n.
   an automobile with a professional driver which can be hired
   to carry passengers; -- also called a {taxi}, and informally
   called a {cab} or a {hack}. The driver of a taxicab is
   referred to as a {cab driver} or {cabbie}, and sometimes as a
   {chauffeur} or {hackie}.
 
   Note: Taxicabs may be engaged by a prior appointment made,
      e.g. by telephone, or they may cruise for passengers,
      i.e. they may drive in city streets and stop to pick up
      pasengers when they are signalled by a prospective
      passenger. The act of signalling a taxicab (usually by
      a wave of the arm) is often called
 
   {to hail a cab} or
 
   {to flag down a cab}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cab \Cab\ (k[a^]b), n. [Abbrev. fr. cabriolet.]
   1. A kind of close carriage with two or four wheels, usually
    a public vehicle. "A cab came clattering up." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: A cab may have two seats at right angles to the
      driver's seat, and a door behind; or one seat parallel
      to the driver's, with the entrance from the side or
      front.
      [1913 Webster]
 
   {Hansom cab}. See {Hansom}.
    [1913 Webster]
 
   2. The covered part of a locomotive, in which the engineer
    has his station. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cab \Cab\ (k[a^]b), n. [Heb. qab, fr. q[=a]bab to hollow.]
   A Hebrew dry measure, containing a little over two (2.37)
   pints. --W. H. Ward. --2 Kings vi. 25.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cab
   n 1: a compartment at the front of a motor vehicle or locomotive
      where driver sits
   2: small two-wheeled horse-drawn carriage; with two seats and a
     folding hood [syn: {cab}, {cabriolet}]
   3: a car driven by a person whose job is to take passengers
     where they want to go in exchange for money [syn: {cab},
     {hack}, {taxi}, {taxicab}]
   v 1: ride in a taxicab [syn: {taxi}, {cab}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top