Search result for

cab

(161 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cab-, *cab*
Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
cabillaud (n ) cod, codfish

English-Thai: Longdo Dictionary
cabling(n) การเดินสายเคเบิล, การวางสายไฟหรือสายเคเบิล
inextricably(adv) ที่หนีไม่รอด, ที่เอาไม่ออกจากกัน เช่น Political and social exclusion are "inextricably linked" according to a major report today., S. involved, inescapable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cab[VI] โดยสารในรถรับจ้าง
cab[VT] โดยสารในรถรับจ้าง
cab[N] รถรับจ้าง, See also: รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ, Syn. taxicab, taxi
cabal[N] กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. plotter
cabby[N] คนขับรถแท็กซี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cabby, cabman, taxi driver
cable[N] โทรเลข, Syn. telegram
cable[N] ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล, Syn. cable television
cable[VI] ส่งโทรเลข
cable[VT] ส่งโทรเลข
cable[N] สายเคเบิ้ล, See also: เชือกหรือเหล็กเส้นขนาดใหญ่, Syn. cord, wire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cab(แคบ) n. รถแท็กซี่,รถม้า,รถเช่า,ห้องคนขับในรถ abbr. cooronary artery bypass
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน
cabaret(แคบ'บะเร) n. ภัตตาคารขนาดใหญ่ที่มีดนตรีและการแสดง,การแสดงฟลอร์โชว์
cabbage(แคบ'บิจฺ) {cabbaged,cabbaging,cabbages} n. กะหล่ำปลี,ผักคะน้า,เงิน,ธนบัตร, ชิ้นผ้าที่ถูกช่างตัดผ้าขโมย. vi. ออกเป็นหัวคล้ายหัวกะหล่ำปลี, See also: cabbagy adj. ดูcabbage
cabbagehead(แคบ'บิจเฮด) n. คนโง่
cabby(แคบ'บี) n. คนขับรถแท็กซี่, Syn. cabbie,cabdriver
cabdriver(แคบ'ไดรเวอะ) n. คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabgabbr. coronary artery byterry graft
cabin(แคบ'บิน) {cabined,cabining,cabins} n. กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องในเรือ,ห้องเครื่อง,หอสัญญาณของทางรถไฟ,ห้องขับเครื่องบินของนักบิน vi. อยู่ในเคบิน. vt. ขังหรือให้อยู่ในเคบิน, Syn. shack,hut -Phr. (cabin class ห้องชั้นสองในเรือโดยสาร)
cabinet(แคบ'บิเนท) n. คณะรัฐมนตรี,ตู้,ตู้มีลิ้นชัก,ตู้เฟอร์นิเจอร์ที่มีชั้นวางวิทยุ,โทรทัศน์,ห้องเล็ก,ห้องลับadj. เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี,เกี่ยวกับห้องส่วนตัว, Syn. chest

English-Thai: Nontri Dictionary
cab(n) รถรับจ้าง,รถแท็กซี่,รถม้า
cabal(n) คนซ่องสุมกัน,แผนร้าย
cabana(n) ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
cabaret(n) คาบาเร่ต์
cabbage(n) ผักกะหล่ำ
cabbala(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์คาถา,สิ่งลึกลับ
Cabby(n) คนขับรถเช่า,คนขับรถแท็กซี่,คนขับรถม้า
cabin(n) กระท่อม,กระต๊อบ,ห้องคนโดยสารในเรือ,ห้องขับเครื่องบิน
cabinet(n) ตู้ใส่ของ,ห้องลับ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,คณะรัฐมนตรี
cable(n) สายโทรเลขข้ามทะเล,สายเคเบิล,เชือกพวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cabalist (Fr.)นายหน้า (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabaretสถานเริงรมย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinetคณะรัฐมนตรี [ดู Council of Ministers] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinetตู้ มีความหมายเหมือนกับ casing ๑ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet governmentการปกครองระบบรัฐสภา [ดู parliamentary government] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet pictureภาพประดับตู้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cabinet, shadowคณะรัฐมนตรีเงา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet, warคณะรัฐมนตรีสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cabinet; Council of Ministersคณะรัฐมนตรี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cableเคเบิล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabalaคาถา [TU Subject Heading]
Cabbageกะหล่ำปี [TU Subject Heading]
Cabbage Familyพืชตระกูลผักกาด [การแพทย์]
Cabbage Maggotหนอนแมลงวันในกะหล่ำ [การแพทย์]
Cabinet hardwareตู้เหล็ก [TU Subject Heading]
Cabinet officersรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Cabinet systemการปกครองระบบรัฐสภา [TU Subject Heading]
Cabinetsตู้ใส่เครื่องมือ,ตู้ [การแพทย์]
Cabinets, Biological Safetตู้ดูดควัน [การแพทย์]
Cabinets, Clear-Airตู้ที่ทำให้อากาศสะอาด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cabonation[คาบอเนชั่น] (n ) การอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อทำให้เป็นน้ำอัดลม,ความอิ่มตัวของกรดถ่าน,การเติมเกลือกรดถ่าน,การเป็นถ่าน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Medicine cabinet, bedside table, underwear drawer?ตู้เก็บยา โต๊ะข้างเตียง หรือลิ้นชักกางเกงใน? Chuck in Real Life (2008)
Last time I saw her, she was heading in a cab downtown.ครั้งสุดท้ายฉันเห็นเธอ นั่งแท๊กซี่ เข้าเมือง There Might be Blood (2008)
Their cab is probably halfway to serge's by now,แท๊กซี่ที่พวกเขานั่งกำลังไปถึงบ้านเซิร์กแล้วตอนนี้ เธอไม่ได้รอรถด้วยซ้ำ There Might be Blood (2008)
Come--come on. You're a cab. Do that weaving thing.เร็วเข้าได้มั้ย แท๊กซี่ เร็วๆหน่อย There Might be Blood (2008)
Nothing in the medicine cabinetexcept some harmless toiletries.ไม่มีอะไรในตู้ยา นอกจากของใช้ในห้องน้ำ Adverse Events (2008)
That means that something she did at my place set this off, either she brought drugs in or she grabbed something from my medicine cabinet.หมายถึงเธอทำบางอย่างที่บ้านฉัน ทำให้เธอเป็นแบบนี้ ไม่ว่าเธอจะเอายาเข้ามาเอง Lucky Thirteen (2008)
What does that-- what type of cereal's in the cabinet?วีเรียลในตู้เขาเป็นแบบไหน Joy (2008)
- You had my cable disconnected! - That's quite a leap.คุณตัดเคเบิลทีวีผม ต่อมันกลับ Dying Changes Everything (2008)
- Ready tow cable...- เตรียมปล่อยเชือก... Rising Malevolence (2008)
Cable loaded Master.เชือกพร้อมแล้วอาจารย์ Rising Malevolence (2008)
We recovered your fingerprint from the file cabinet, Mr. Dashell.เราเก็บลายนิ้วมือคุณจาก ตู้เก็บเอกสารได้ คุณดาเชลล์ And How Does That Make You Kill? (2008)
- How would you explain why you were in Valiant's cabin?- เธอจะอธิบายเรื่องนี้ให้คนอื่นเข้าใจยังไง? Valiant (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cabCan I have seconds on rice and cabbage?
cabThe writer is living in a log cabin.
cabI took a cab to the station.
cabThe Cabinet sent round an official notice.
cabEven this cable cost me 6000 yen.
cabI went on deck from my cabin.
cab2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
cabThe cabinet Minister wound up submitting his resignation.
cabWould you like me to get you a cab?
cabHe failed to become becoming a cabinet member at that time.
cabChop the cabbage into short pieces.
cabHe resigned from the Cabinet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครม.[N] cabinet, Syn. คณะรัฐมนตรี
ซีเอ็นเอ็น[N] CNN, See also: Cable News Network, Syn. สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น
รถกระเช้า[N] cabin
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Example: เดี๋ยวนี้บ้านไหนที่ไม่ติดเคเบิลทีวี ถือว่าไม่ทันสมัย, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก, Notes: (อังกฤษ)
เคเบิลทีวี[N] cable, See also: cable television, Thai definition: การบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิลไปถึงบ้านสมาชิก
สถานบันเทิง[N] cabaret, Syn. สถานเริงรมย์, Count unit: แห่ง
สายเคเบิล[N] cable line, Count unit: สาย, เส้น
สายไฟ[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
สายไฟฟ้า[N] wire, See also: cable, Count unit: เส้น
แท็กซี่[N] taxi, See also: cab, Example: คนที่มาทำงานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มตำ คนขับแท็กซี่ ล้วนมีบ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัด, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัปรีย์[adj.] (apprī) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious   FR: maudit ; méprisable ; diabolique
อธิบายได้[adj.] (athibāi dāi) FR: explicable
อธิบายไม่ได้[adj.] (athibāi mai dāi) FR: inexplicable
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
ใช้งาน[v. exp.] (chai-ngān) EN: be usable ; be accessible ; be practicable ; be employable   FR: être utilisable
ช่างทำเครื่องเรือน[n. exp.] (chang tham khreūangreūoen) EN: cabinet maker   
ช่อง[n.] (chǿng) EN: entrance ; window ; booth   FR: entrée [f] ; cabine [f] ; guichet [m]
เอื้องแซะหลวง[n. exp.] (eūang sae lūang) EN: Dendrobium scabrilingueLindl   
ฝัก[n.] (fak) EN: sheath ; scabbard ; case   FR: gaine [f] ; fourreau [m]
ฟอร์มรัฐบาล[v. exp.] (føm ratthabān) EN: form a cabinet   FR: former un gouvernement

CMU English Pronouncing Dictionary
CAB    K AE1 B
CABE    K EY1 B
CABO    K AE0 B OW1
CABS    K AE1 B Z
CABA    K AA1 B AH0
CABO    S IY1 EY1 B IY1 OW1
CABIN    K AE1 B AH0 N
CABAL    K AH0 B AA1 L
CABBY    K AE1 B IY0
CABLE    K EY1 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cab    (n) (k a1 b)
cabs    (n) (k a1 b z)
cabal    (n) (k @1 b a1 l)
cabby    (n) (k a1 b ii)
caber    (n) (k ei1 b @ r)
cabin    (n) (k a1 b i n)
cable    (v) (k ei1 b l)
cabals    (n) (k @1 b a1 l z)
cabers    (n) (k ei1 b @ z)
cabins    (n) (k a1 b i n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cabrio {n}; Cabriolet {n} [auto] | Cabrios {pl}; Cabriolets {pl}convertible | convertibles [Add to Longdo]
Droschke {f} | Droschken {pl}cab | cabs [Add to Longdo]
Cabottragopan {m} [ornith.]Cabot's Tragopan [Add to Longdo]
Cabanisbülbül {m} [ornith.]Cabanis' Greenbul [Add to Longdo]
Cabaniszaunkönig {m} [ornith.]Plain Wren [Add to Longdo]
Cabanisdrossel {f} [ornith.]Mountain Robin [Add to Longdo]
Cabanisammer {f} [ornith.]Cabanis's Yellow Bunting [Add to Longdo]
Cabanistangare {f} [ornith.]Azure-rumped Tanager [Add to Longdo]
Cabanisweber {m} [ornith.]Lesser Masked Weaver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATVインターネット[シーエーティーブイインターネット, shi-e-tei-buiinta-netto] (n) cable internet [Add to Longdo]
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network [Add to Longdo]
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation [Add to Longdo]
RS232ケーブル[アールエスにさんにケーブル, a-ruesu nisanni ke-buru] (n) rs232 cable [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] (n) {comp} twisted pair cable [Add to Longdo]
アブラナ科;油菜科[アブラナか(アブラナ科);あぶらなか(油菜科), aburana ka ( aburana ka ); aburanaka ( abura na ka )] (n) Brassicaceae (cabbage family of plants) [Add to Longdo]
アメリカ水芭蕉[アメリカみずばしょう;アメリカミズバショウ, amerika mizubashou ; amerikamizubashou] (n) (uk) yellow skunk cabbage (Lysichiton americanum) [Add to Longdo]
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
イエローケーブル[, iero-ke-buru] (n) {comp} yellow cable [Add to Longdo]
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
守车[shǒu chē, ㄕㄡˇ ㄔㄜ, / ] caboose [Add to Longdo]
小型柜橱[xiǎo xíng guì chú, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄟˋ ㄔㄨˊ, / ] cabinet [Add to Longdo]
小屋[xiǎo wū, ㄒㄧㄠˇ , ] cabin; lodge [Add to Longdo]
卷心菜[juǎn xīn cài, ㄐㄩㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˋ, / ] cabbage [Add to Longdo]
有线新闻网[yǒu xiàn xīn wén wǎng, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄨㄤˇ, 线 / ] Cable Network News; CNN [Add to Longdo]
有线电视[yǒu xiàn diàn shì, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 线 / ] cable television [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] cabinet; case; casket [Add to Longdo]
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, ] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries) [Add to Longdo]
甘蓝[gān lán, ㄍㄢ ㄌㄢˊ, / ] cabbage; Chinese broccoli; gai larn [Add to Longdo]
甘蓝菜[gān lán cài, ㄍㄢ ㄌㄢˊ ㄘㄞˋ, / ] cabbage [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
キャビネット[きゃびねっと, kyabinetto] cabinet, housing [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
ケーブル[けーぶる, ke-buru] cable [Add to Longdo]
ケーブルの再工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
ケーブルの切断[ケーブルのせつだん, ke-buru nosetsudan] cable cut [Add to Longdo]
ケーブルオペレータ[けーぶるおぺれーた, ke-buruopere-ta] cable operator [Add to Longdo]
ケーブルキット[けーぶるきっと, ke-burukitto] cable kit, cabling kit [Add to Longdo]
ケーブルテレビ[けーぶるてれび, ke-buruterebi] cable television [Add to Longdo]
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 taxicab \tax"i*cab\, n.
   an automobile with a professional driver which can be hired
   to carry passengers; -- also called a {taxi}, and informally
   called a {cab} or a {hack}. The driver of a taxicab is
   referred to as a {cab driver} or {cabbie}, and sometimes as a
   {chauffeur} or {hackie}.
 
   Note: Taxicabs may be engaged by a prior appointment made,
      e.g. by telephone, or they may cruise for passengers,
      i.e. they may drive in city streets and stop to pick up
      pasengers when they are signalled by a prospective
      passenger. The act of signalling a taxicab (usually by
      a wave of the arm) is often called
 
   {to hail a cab} or
 
   {to flag down a cab}.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cab \Cab\ (k[a^]b), n. [Abbrev. fr. cabriolet.]
   1. A kind of close carriage with two or four wheels, usually
    a public vehicle. "A cab came clattering up." --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Note: A cab may have two seats at right angles to the
      driver's seat, and a door behind; or one seat parallel
      to the driver's, with the entrance from the side or
      front.
      [1913 Webster]
 
   {Hansom cab}. See {Hansom}.
    [1913 Webster]
 
   2. The covered part of a locomotive, in which the engineer
    has his station. --Knight.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cab \Cab\ (k[a^]b), n. [Heb. qab, fr. q[=a]bab to hollow.]
   A Hebrew dry measure, containing a little over two (2.37)
   pints. --W. H. Ward. --2 Kings vi. 25.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cab
   n 1: a compartment at the front of a motor vehicle or locomotive
      where driver sits
   2: small two-wheeled horse-drawn carriage; with two seats and a
     folding hood [syn: {cab}, {cabriolet}]
   3: a car driven by a person whose job is to take passengers
     where they want to go in exchange for money [syn: {cab},
     {hack}, {taxi}, {taxicab}]
   v 1: ride in a taxicab [syn: {taxi}, {cab}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top