ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

checken

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -checken-, *checken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
checken(vi) ตรวจสอบ ทดสอบ (เป็นคำศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ Check)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Is this where we register?- Und hier checken wir ein? The Bellboy (1960)
- Would you care to register, Mr Lewis?- Checken Sie jetzt bitte ein. - Ja. The Bellboy (1960)
You may register in your suite. This way.Sie können in Ihrer Suite einchecken. The Bellboy (1960)
YOU'VE GOT TIME FOR SIX CHORUSES AND A CHECK-OUT?Du hast Zeit für sechs Strophen und zum Auschecken. The Four of Us Are Dying (1960)
I called Dr. Morrissey. I'm going to have a complete check-up.Ich hab Dr. Morrissey angerufen, er soll mich mal durchchecken. Send Me No Flowers (1964)
come and check you out right here.kommen und dich gleich durchchecken. How to Murder Your Wife (1965)
Queens check to the possibles.Damen checken die möglichen Flushs. The Cincinnati Kid (1965)
Dr. Bellows, I want you to give this man a complete examination tomorrow.Dr. Bellows, checken Sie diesen Mann morgen komplett durch. Russian Roulette (1965)
Wanna check the clinic?Können Sie die Klinik checken? Revenge of the Leopard (1966)
Check our location.Checken Sie unsere Position. The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
Tell them to check all the airfields in the area and look for anything suspicious.Sie sollen die Flugplätze der Gegend nach Auffälligkeiten checken. Some of Their Planes Are Missing (1967)
I've got court in the morning.Vielleicht sollten wir in ein Hotel einchecken. Barefoot in the Park (1967)
Check-out time is 10 am.Lhr müsst um 10 Uhr morgen auschecken. Sing a Song of Sex (1967)
Check-out timeZeit zum Auschecken. Sing a Song of Sex (1967)
Check parallax.Die Parallaxe checken. Electronic Labyrinth THX 1138 4EB (1967)
- Good. Well, I'll wait for you while you check it out.Ich warte, während Sie es auschecken. A Taste of Blood (1967)
I just wanna check Cinnamon out on this.Ich will bloß Cinnamon hiermit checken. The Bank (1967)
Board checks.alles checken. Ice Station Zebra (1968)
Let me take you to the dispensary, have them check you out.Ich bring dich in die Klinik, die sollen dich mal durchchecken. Yours, Mine and Ours (1968)
I mean, our hotel.Hotel einchecken. Yours, Mine and Ours (1968)
Now, Jan and Martin will register at the hotel and wait for the subject to come to his room.Ok, Jan und Martin checken ins Hotel ein und warten, bis die Zielperson auf ihr Zimmer kommt. The Town (1968)
I have a few things to check.Es gäbe einiges zu checken. Is There in Truth No Beauty? (1968)
- Okay. - Sorry, folks. We're just checking in.- Tut mir Leid, wir checken gerade ein. Bob & Carol & Ted & Alice (1969)
Then check it out again!Dann checken Sie ihn wieder! Journey to the Far Side of the Sun (1969)
- But, Glenn, ... we are going to check a few things.- Aber, Glenn... Wir checken ein paar Sachen. Journey to the Far Side of the Sun (1969)
I will check the cooling equipment immediately.Ich lass das Kühlsystem sofort durchchecken. Time Bomb (1969)
7.05, arrive Kennedy Airport, 7.45, check into deluxe suite at the world-famous Waldorf-Astoria Hotel.19.05 Uhr, Ankunft Kennedy-Flughafen, 19.45 Uhr, einchecken in die Luxussuite im weltberühmten Waldorf-Astoria-Hotel. Noch mehr? The Out of Towners (1970)
Check out sector 21 immediately.- Sie checken Sektor 21 sofort ab. The Field (1971)
Check out the rest of the perimeter.Dann müssen Sie den Umkreis abchecken. The Field (1971)
We oughta get some action soon. We'll need bread to do a little work on the carburetors and check out the rear end.Wir brauchen Moos für die Vergaser und um die Hinterachse zu checken. Two-Lane Blacktop (1971)
Flight four for Kansas City and Chicago, now loading at gate 32.Flug 4 nach Kansas City und Chicago. Die Fluggäste werden gebeten, am Gate 32 einzuchecken. The Bride (1972)
Let's get this thing staked out.Lass es uns auschecken. Alethea (1973)
We're not to even check you in, sir, just get you on that plane.Unser Befehl lautet, Sie direkt ohne Einzuchecken zum Flugzeug bringen. The Crazies (1973)
Now boarding at Gate 5.Zum Einchecken bitte zu Gate 5. The Day of the Jackal (1973)
I wanna check the stock market, of course.Ich will natürlich die Börsenkurse checken. Executive Action (1973)
- I'll check him out.- Ich werd ihn checken. A String of Puppets (1974)
Get That Brindle Back On The Other Side.Holt den Schecken auf die andere Seite. The Castaway Cowboy (1974)
You checking this bag in? - Yeah.- Checken Sie dieses Gepäck ein? Death Wish (1974)
How are you today? Checking one bag?Sie checken einen Koffer ein? Death Wish (1974)
How many do I have to?Wie viele muss ich checken? The Towering Inferno (1974)
We're checking on it now.Wir checken das gerade. Shinkansen daibakuha (1975)
- Check the cause.- Checken Sie die Lage. Shinkansen daibakuha (1975)
That means he must check in by 19:50.Das bedeutet, er muss etwa 19:50 Uhr einchecken. Shinkansen daibakuha (1975)
You should be mindful of discipline.Ich glaube, du warst zum Checken des Sondenhangars vorgesehen. Im Staub der Sterne (1976)
You got to sign out.- Sie müssen erst auschecken. Stay Hungry (1976)
Look, like I told you, I forgot to sign in.Ich sagte doch, ich vergaß es, einzuchecken. Stay Hungry (1976)
They always had everything checked and rechecked by some important official.Sie ließen solche Ladungen immer durch vertrauenswürdige Beamten checken. The Deep (1977)
Announce boarding.Kündige einchecken an! Mimino (1977)
I'd like to check out.Ich möchte auschecken. Rollercoaster (1977)
Let's go check that out.Lass uns das mal checken. The Fury (1978)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausbuchen { n }; Auschecken { n }check out [Add to Longdo]
eincheckento check in [Add to Longdo]
kontrollieren; checken (auf) | kontrollierend | kontrolliertto check (for) | checking | checked [Add to Longdo]
Scheckente { f } [ ornith. ]Steller's Eider (Polysticta stelleri) [Add to Longdo]
Scheckendrossel { f } [ ornith. ]Japanese Grey Thrush [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  checken /tʃɛkən/
   to check

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  checken /tʃɛkən/
   audit; check; checkupon; supervise; verify

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top