Search result for

destinas

(195 entries)
(2.3234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -destinas-, *destinas*, destina
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา destinas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *destinas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
destination[N] จุดหมายปลายทาง, See also: หลักชัย, จุดหมาย, เป้าหมาย, ที่หมาย, Syn. final intention, end objective, goal, end, target, mission
predestinate[VT] กำหนดล่วงหน้า, Syn. foreordain
predestinate[ADJ] ซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้า, See also: เป็นพรหมลิขิต, Syn. foreordained
predestination[N] การกำหนดไว้ล่วงหน้า, See also: การทำนายล่วงหน้า, Syn. prediction, intention, predetermination
predestination[N] พรหมลิขิต, See also: โชคชะตา, Syn. doom, fortune, decree

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective

English-Thai: Nontri Dictionary
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
predestinate(vt) กะไว้ล่วงหน้า,กำหนดล่วงหน้า
predestination(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,ชะตาชีวิต,ชะตากรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
place of destinationถิ่นปลายทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of destinationสถานที่รับตราส่ง, ตำบลที่กำหนดให้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
predestinationพรหมลิขิต, เทวลิขิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination codeรหัสปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination fileแฟ้มปลายทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kidnap the girl in this picture, and bring her to the appointed destination.ลักพาตัวเด็กสาวในรูปนั่น, และพาเธอมาที่สถานที่นัดไว้ Episode #1.8 (2008)
If you come on time to the destination.ถ้าแกมาถึงที่หมาย ทันเวลา Episode #1.8 (2008)
Can you give me a destination.- ซี ตรวจสอบปลายทางได้ไหม ? Quantum of Solace (2008)
Destination, Washington D.C.** เป้าหมาย : วอชิงตัน ดีซี ** WarGames: The Dead Code (2008)
Matoba may have chosen the destination.มาโทบะคงเลือกจุดหมายปลายทางไว้เรียบร้อยแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
YOU ARE NOW 5 MILES FROM YOUR DESTINATIONคุณเหลือระยะทางอีก 5 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
You are 2.6 miles from destination2.6 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
You are now 4 and half miles from your destinationอีก 4.5 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
You are now 4.2 mile from your destinationขณะนี้ 4.2 ไมล์จะถึงเส้นชัย Fast & Furious (2009)
Your now 1 mile from your destinationตอนนี้คุณเหลือ 1 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
Your now one quater mile on your destinationตอนนี้คุณเหลือ 1/4 ไมล์จะถึงจุดหมาย Fast & Furious (2009)
Your have reached your destination good byeคุณถึงจุดหมายแล้ว โชคดี Fast & Furious (2009)
She sent a name and address that we assume is his next destination.เธอได้ส่งชื่อและที่อยู่ ซึ่งเราคาดว่าคงเป็น ที่หมายต่อไปของเขา Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
As soon as you reach the destination... that's when we'll move in.ทำนทีที่คุณถึงจุดหมาย เราจะเข้าไปทันที Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I told her you were mid-air, and not even I knew your destination.ผมบอกเธอว่าคุณกำลังเดินทาง แต่ไม่ทราบว่าไปที่ไหน Up in the Air (2009)
I would show up at an airport, look at the destination board, pick a place and go.ชั้นจะยืดไปที่สนามบินเลย มองดูตารางเที่ยวบิน เลือกซักที่แล้วไปเลย Up in the Air (2009)
I can't tell you where it's originating, but I got a destination.โอเค ฉัน... The No-Brainer (2009)
Iki is a tourist destination for Japanese which became infamous for this... most ghastly slaughters of dolphins.เขานั่นแหละ เขามาแล้ว ไปกันเลย นี่ไง The Cove (2009)
Destination at absolute distance of 49.87 miles.คำนวนระยะทางเรียบร้อย รวมทั้งสิ้น 49.87 ไมล์ Ben 10: Alien Swarm (2009)
Anubis Airlines welcomes you to Dallas, the most vampire-friendlydestination in the great state of Texas.สายการบินอนูบิส ขอบต้อนรับคุณสู่ดัลลัส สถานที่ที่เป็นมิตรที่สุดของแวมไพร์ อยู่ในเรัฐทกซัสที่ยิ่งใหญ่ Shake and Fingerpop (2009)
Well, apparently at one point, we had a destination but that no longer seems to be the case. - Subtle.เราจึงตัดสินใจว่า คุณน่าจะปักหลักกันเหมือนพวกเรา The Goodbye Gossip Girl (2009)
LIFE IS SO STRANGE DESTINATION UNKNOWNValley Girls (2009)
YOUR DESTINATIONValley Girls (2009)
Destination?ปลายทางคือ... Sectionals (2009)
I guarantee this'll be your favorite destinationฉันการันตีเลยว่านี่จะเป็นที่ที่คุณชอบแน่นอน Dirty Harry (2009)
In the shiga prefecture, otsu is a favorite destinationในภูมิภาคชิกะ ออทึซุ คือจุดหมายที่น่าสนใจ Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
It's an interjection used to call attention to a destination, not an object.นายใช้คำว่า ฮั่นแน่ ผิด มันเป็นคำที่ใช้เรียกความสนใจ The Cornhusker Vortex (2009)
Lady and gentlemen, we are about to arrive at our first destination.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตอนนี้เราเกือบถึงที่หมายแรกแล้ว Merry Madagascar (2009)
Arthur, change of destination. We're going to Nassau county.Arthur เปลี่ยนเส้นทาง เราจะไป Nassau The Debarted (2009)
Tango has reached the destination.ไปให้ถึงเป้าหมาย Iris (2009)
What the destination will be of the polar animals?ชะตากรรมของสัตว์ขั้วโลก จะเป็นเช่นไร? Oceans (2009)
Their trajectory suggests no other destination, captain.แต่วิถีโคจรของเขาไม่มีทางไปที่อื่นได้ กัปตัน Star Trek (2009)
All you have to do is make it rain food three meals a day every day for the foreseeable future and in 30 days we hold a grand reopening of the island as a must-see cruise destination.ที่นายต้องทำก็คือ.. ทำอาหารวันละ 3 มื้อ ทุกๆวัน.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
You'll get there, Michael Oher because I'm to help you use those maps and reach your destination.เธอจะได้มัน ไมเคิล โอเฮอร์ เพราะฉันช่วยเธอใช้แผนที่พวกนั้น และบรรลุจุดมุ่งหมายของเธอ The Blind Side (2009)
I realize that if I see what happen along the way that counts to stumbles, no any falls and pressures it's your journey not to destination you kind of, I guess, trust that the future will work so fine like it suppose toฉันรู้ว่าถ้าฉันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามการที่นับ จะสะดุดไม่ได้ตรงและกดดัน การเดินทางของคุณที่จะไม่ปลายทาง Step Up 3D (2010)
Once landed, ground staff will be happy to book you onto connecting flights in order to get you to your final destination.เมื่อเราลงจอด พนักงาน เต็มใจที่จะช่วยดำเนินการเรื่องรอบบินให้คุณต่อ เพื่อให้คุณถึงจุดหมาย Leap Year (2010)
Target is about 200 yards away from destination.เหลืออีก 200 หลาจะถึงที่หมายครับ The Tourist (2010)
Our destination, the other galaxy.จุดหมายของพวกเรา กาแล็คซี่ต่างๆ Sabotage (2010)
Third, destination.สาม... The Next Three Days (2010)
- Destination, Pittsburgh Zoo.- จุดหมาย - เธองั้นเหรอ The Next Three Days (2010)
Time to destination, 11 minutes.เวลาสู่จุดหมาย 11 นาที The Next Three Days (2010)
I checked Web sites for every tourist destination I could think of.ผมดูทุกเว็บไซต์แล้ว เท่าที่นึกออก The Next Three Days (2010)
A man has to accept destination ... Or be destroyed by it.ผู้คน ต้องยอมรับชะตากรรม หรือไม่ก็ชิบหายเพราะมัน Sacramentum Gladiatorum (2010)
We've yet to divine their destination.เรายังไม่รู้จุดหมายของพวกมัน The Thing in the Pit (2010)
All roads lead to the same destination.ถนนทุกเส้นมีจุดหมายปลายทางเดียวกัน The Song Remains the Same (2010)
Our destination. oh, no.จุดหมายของเราแล้วนะ ไม่นะ Lightsaber Lost (2010)
From there you will be airlifted to your final destination.- จากตรงนั้นไปอีกที สนามบินคือจุดหมายสุดท้ายครับ Revelation Zero: Part 1 (2010)
We won't know our destination until we're well underway.เพื่อเผชิญหน้ากับสงครามแปซิฟิค Iwo Jima (2010)
Predestination.พรหมลิขิต ครับ Peleliu Landing (2010)
Now, let's see if we can match the individual to the appropriate destination.ทีนี้ ไหนดูสิว่าเราจะนำภาพบุคคลมาจับคู่ กับสถานที่ที่เหมาะสมยังไง The Large Hadron Collision (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
destinaAfter lunch, set out for the next destination.
destinaAlthough each person follows a different path, our destinations are the same.
destinaAs soon as I arrived at the destination I called him.
destinaAt last we reached our destination.
destinaBy the time the sun sets, we will arrive at the destination.
destinaInternational postal rates differ according to destination.
destinaI reached my destination in a week.
destinaI took leave of the villagers and made for my next destination.
destinaI took the bus in order to reach the destination before it got dark.
destinaLeave home early in the morning, and you will get to your destination before dark.
destinaRound-trip fares to each destination are as follows.
destinaThe ship proceeded to her destination.
destinaThe ship reached its destination in safety.
destinaThe ship was on the point of arriving at her destination.
destinaThe traveler reached his destination at last.
destinaThey made straight for their destination.
destinaWe drove through village after village, until we got to our destination.
destinaWe must get to our destination.
destinaWe reached our destination just as I thought the car was going to give up the ghost.
destinaWhat's the destination of this ship?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, end-point, end of the journey, Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง, Ant. ต้นทาง, Example: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย
ที่หมาย[N] destination, See also: end, terminal point, terminus, target, landing place, stop, Syn. ปลายทาง, จุดหมายปลายทาง, Thai definition: ที่ที่มุ่งไปให้ถึง
เทวลิขิต[N] destiny, See also: predestination, fate, doom, fortune, lot, chance, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จุดหมายปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, goal, Syn. จุดหมาย, เป้าหมาย, ความมุ่งหมาย, Ant. จุดเริ่มต้น, Example: การเดินทางครั้งนี้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เชียงใหม่, Thai definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินตรงไปยัง ...[v. exp.] (bin trong pai yang ...) EN: fly nonstop to ...   FR: voler sans escale à destination de ...
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target   FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[X] (jutmāiplāithāng) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point   FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
นั่งเครื่องบินไป...[v. exp.] (nang khreūangbin pai ...) EN: go to ... (destination) by plane   FR: aller à ... (destination) en avion
นั่งเรือไป...[v. exp.] (nang reūa pai ...) EN: go to ... (destination) by boat   FR: aller à ... (destination) en bateau
นั่งรถไฟไป...[v. exp.] (nang rotfai pai ...) FR: aller à ... (destination) en train
ผู้รับ[n.] (phūrap) EN: receiver ; recipient ; addressee ; grantee   FR: destinataire [m] ; bénéficiaire [m] ; accepteur [m]
ผู้รับจดหมาย [n.] (phūrap jotmāi) EN: addressee   FR: destinataire [m]
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey   FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
สนามบินปลายทาง[n. exp.] (sanāmbin plāithāng) EN: airport of destination   
ท่าเรือปลายทาง[n. exp.] (thāreūa plāithāng) EN: port of destination   FR: port de destination [m]
ยัง[prep.] (yang) EN: to ; towards   FR: vers ; à destination de

CMU English Pronouncing Dictionary
DESTINATION    D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N
DESTINATIONS    D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N Z
PREDESTINATION    P R IY2 D EH2 S T AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
destination    (n) (d e2 s t i n ei1 sh @ n)
destinations    (n) (d e2 s t i n ei1 sh @ n z)
predestinate    (v) (p r ii2 d e1 s t i n ei t)
predestinated    (v) (p r ii2 d e1 s t i n ei t i d)
predestinates    (v) (p r ii2 d e1 s t i n ei t s)
predestinating    (v) (p r ii2 d e1 s t i n ei t i ng)
predestination    (n) (p r ii2 d e s t i n ei1 sh @ n)
predestinations    (n) (p r ii2 d e s t i n ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
旅先[たびさき, tabisaki] Thai: เป้าหมายหรือแหล่งที่ตั้งใจจะไปท่องเที่ยว English: destination
伝送先[でんそうさき, densousaki] Thai: ผู้รับสารปลายทาง English: destination (of transmission)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreise {f}arrival; journey to a destination [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}excursion destination [Add to Longdo]
Ausflugsziel {n}destination for a day trip [Add to Longdo]
Bestimmung {f}destination [Add to Longdo]
Bestimmungsflughafen {m}airport of destination [Add to Longdo]
Bestimmungshafen {m} | mit Bestimmungshafen ...port of destination | bound for ... [Add to Longdo]
Bestimmungsland {n} | Bestimmungsländer {pl}country of destination | countries of destination [Add to Longdo]
Bestimmungsort {m}place of destination [Add to Longdo]
Empfangsfeld {m}destination field [Add to Longdo]
Flugziel {n}destination [Add to Longdo]
Prädestination {f} | Prädestinationen {pl}predestination | predestinations [Add to Longdo]
Reiseziel {n}; Bestimmung {f}; Bestimmungsort {m}destination [Add to Longdo]
Richtungsschild {n}destination board [Add to Longdo]
Ziel {n}destination [Add to Longdo]
Zielort {m}(place of) destination [Add to Longdo]
Zielrichtung {f}destination route [Add to Longdo]
prädestinieren | prädestinierend | prädestiniert | prädestiniert | prädestiniertto predestine | predestining | predestines | predestinated | predestined [Add to Longdo]
vorherbestimmen | vorherbestimmend | vorherbestimmt | bestimmt vorherto predestinate | predestinating | predestinated | predestinates [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あてなき旅[あてなきたび, atenakitabi] (n) (See 宛・1,旅) journey without a destination [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
アーカイブ先[アーカイブさき, a-kaibu saki] (n) {comp} archiving destination [Add to Longdo]
ディスティネーション[, deisuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティネーション[, desuteine-shon] (n) destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[, desuteine-shondoraibu] (n) {comp} destination drive [Add to Longdo]
宛先(P);宛て先;あて先[あてさき, atesaki] (n) address; destination; (P) [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] (n) {comp} destination address [Add to Longdo]
引っ越し先[ひっこしさき, hikkoshisaki] (n) destination of a move [Add to Longdo]
観光立県[かんこうりっけん, kankourikken] (n) aim to make a prefecture a travel destination [Add to Longdo]
観光立国[かんこうりっこく, kankourikkoku] (n,vs) aim to make a country a travel destination [Add to Longdo]
向こうに着いたら[むこうについたら, mukounitsuitara] (n) when you get to the destination [Add to Longdo]
行き所;行所[いきどころ;ゆきどころ, ikidokoro ; yukidokoro] (n) place to go; destination [Add to Longdo]
行き場[ゆきば;いきば, yukiba ; ikiba] (n) place to go; destination [Add to Longdo]
行き先(P);行先[いきさき(P);ゆきさき, ikisaki (P); yukisaki] (n) (1) destination; (2) whereabouts; address; (P) [Add to Longdo]
行く先[ゆくさき, yukusaki] (n-adv,n-t) one's destination; one's whereabouts; the future [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] (n) {comp} destination drive [Add to Longdo]
終着点[しゅうちゃくてん, shuuchakuten] (n) final destination; last stop; end; conclusion; goal [Add to Longdo]
宿命[しゅくめい, shukumei] (n) fate; destiny; predestination; (P) [Add to Longdo]
出先[でさき, desaki] (n) one's destination [Add to Longdo]
乗り越し精算;のりこし精算[のりこしせいさん, norikoshiseisan] (n) adjusting one's fare for riding past one's destination [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) [Add to Longdo]
先方[せんぽう(P);さきかた, senpou (P); sakikata] (n) (1) companion; other party (side); he; she; they; (2) destination; (3) person in front; (P) [Add to Longdo]
前途遼遠[ぜんとりょうえん, zentoryouen] (adj-na,n) goal; destination [Add to Longdo]
多層建て列車[たそうだてれっしゃ, tasoudateressha] (n) "multilayer" train; single train formed by joining one or more trains having a different origin or destination [Add to Longdo]
着駅[ちゃくえき, chakueki] (n) destination station; arriving station [Add to Longdo]
伝送先[でんそうさき, densousaki] (n) destination (of transmission) [Add to Longdo]
途方[とほう, tohou] (n) (See 途方に暮れる) way; destination; reason; (P) [Add to Longdo]
到着駅[とうちゃくえき, touchakueki] (n) station of arrival; destination [Add to Longdo]
同期先[どうきさき, doukisaki] (n) {comp} (See 同期元) synchronization destination [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] (n) {comp} broadcast; multi-destination delivery [Add to Longdo]
届かない手紙[とどかないてがみ, todokanaitegami] (n) letter that fails to reach its destination [Add to Longdo]
届け先[とどけさき, todokesaki] (n) destination; receiver's address; consignee [Add to Longdo]
配達先[はいたつさき, haitatsusaki] (n) destination [Add to Longdo]
発向[はっこう, hakkou] (n,vs) departure for a specified destination [Add to Longdo]
保存先[ほぞんさき, hozonsaki] (n) {comp} destination to save to; save location (for a file) [Add to Longdo]
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period) [Add to Longdo]
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period) [Add to Longdo]
目的地[もくてきち, mokutekichi] (n) place of destination; (P) [Add to Longdo]
予定説[よていせつ, yoteisetsu] (n) predestination [Add to Longdo]
留学先[りゅうがくさき, ryuugakusaki] (n) study abroad destination [Add to Longdo]
旅行先[りょこうさき, ryokousaki] (n) destination [Add to Longdo]
旅先[たびさき, tabisaki] (n) destination; goal (of travel); place one stays during a journey; (P) [Add to Longdo]
旅鳥[たびどり;りょちょう, tabidori ; ryochou] (n) migrating bird (that is just passing through en route to its final destination) [Add to Longdo]
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出车[chū chē, ㄔㄨ ㄔㄜ, / ] to drive (people or goods to a destination) [Add to Longdo]
抵达[dǐ dá, ㄉㄧˇ ㄉㄚˊ, / ] arrive; reach (a destination) [Add to Longdo]
归宿[guī sù, ㄍㄨㄟ ㄙㄨˋ, 宿 / 宿] final destination; end result; place where sth finally settles [Add to Longdo]
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, / ] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end [Add to Longdo]
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address; target address [Add to Longdo]
目的地[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, ] destination (location) [Add to Longdo]
终点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the end; end point; finishing line (in a race); destination; terminus [Add to Longdo]
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, / ] destination address [Add to Longdo]
猫儿山[Māo ér shān, ㄇㄠ ㄦˊ ㄕㄢ, / ] Kitten mountain, Guanxi, tourist destination near Guilin [Add to Longdo]
路上比终点更有意义[lù shang bǐ zhōng diǎn gèng yǒu yì yì, ㄌㄨˋ ㄕㄤ˙ ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄥˋ ㄧㄡˇ ㄧˋ ㄧˋ, / ] The road means more than the destination.; It is better to travel hopefully than to arrive. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
デスティネーション[ですていねーしょん, desuteine-shon] destination [Add to Longdo]
デスティネーションドライブ[ですていねーしょんどらいぶ, desuteine-shondoraibu] destination drive [Add to Longdo]
宛先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
宛先アドレス[あてさきアドレス, atesaki adoresu] destination address [Add to Longdo]
受け側ドライブ[うけがわドライブ, ukegawa doraibu] destination drive [Add to Longdo]
同報[どうほう, douhou] broadcast, multi-destination delivery [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top