ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intention

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intention-, *intention*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intention(n) ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งหมาย, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, เจตจำนง, Syn. aim, objective, purpose
intentional(adj) ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ, See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย, Syn. deliberate, intended, voluntary, Ant. unintentional
intentionally(adv) โดยตั้งใจ, See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา, Syn. deliberately, intendedly, voluntarily, Ant. unintentionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา, ความตั้งใจ, เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ ความมุ่งหมาย, เป้าหมาย
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี, เจตนาดี, หวังดี, Syn. wellmeaning

English-Thai: Nontri Dictionary
intention(n) ความตั้งใจ, เจตนา, ความมุ่งหมาย
intentional(adj) โดยเจตนา, โดยจงใจ, ซึ่งตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intention spasmอาการหดเกร็งเหตุตั้งใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intention tremor; tremor, action; tremor, kinetic; tremor, posturalอาการสั่นขณะจะทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intention, manifestเจตนาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intention, manifestation ofการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intentional fallacyความผิดพลาดเหตุเจตนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
intentionality(n) ความตั้งใจ, เจตนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My intention was to inflict a lesson that would have an impact throughout all India.ผมต้องการให้เกิด ความเข็ดหลาบไปทั่วอินเดีย Gandhi (1982)
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา Gandhi (1982)
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่ Gandhi (1982)
I don't think... that you ever had any intention of telling him.ผมไม่คิดว่า... คุณเคยคิดที่จะบอกท่านด้วยซ้ำ Dirty Dancing (1987)
- Oh, a good intention means- ความตั้งใจที่ดีก็หมายถึง... The Joy Luck Club (1993)
A few hours later, a little 12-year-old girl comes into my office... armed to the teeth, with the firm intention of sending me to the morgue.สองสามชั่วโมงต่อมา เด็กผู้หญิง อายุ12-13 มาที่ที่ทำงานของฉัน... มีอาวุธและคิดจะมาฆ่าฉัน Léon: The Professional (1994)
Norton had no intention of going that quietly.นอร์ตันมีความตั้งใจที่จะไปที่เงียบ ๆ ไม่มี The Shawshank Redemption (1994)
I never really had any intention of killing myself.ผมไม่คิดจะฆ่าตัวตายจริงๆ หรอก Don Juan DeMarco (1994)
"They are not married, nor can I find there was any intention of being so,""พวกเขายังไม่ได้แต่งงานกัน พี่ไม่พบว่ามีความตั้งใจใดๆ ที่พวกเขาจะทำอย่างนั้น" Episode #1.5 (1995)
There's no reason to believe their intentions are hostile.ระเบิดตัวเองเพื่อมาในราชอาณาจักร มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความตั้งใจ ของพวกเขาจะไม่ได้เป็นศัตรู Contact (1997)
I have no intention of leaving her, Doctor.-ผมจะทิ้งมันไว้แบบนี้ Event Horizon (1997)
With respect, Rinpoche... if your intention is to stop the Chinese from recruiting political allies... then demanding that they stop trying to bribe monks... is not the most effective tactic.ด้วยความเคารพ ท่านรินโปเช หากความตั้งใจของท่านคือการ หยุดยั้งไม่ให้จีนรวบรวมพันธมิตรการเมือง การรับสั่งให้พวกนั้นหยุด ให้สินบนพระสงฆ์ Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intentionApart from the result, your intention was good.
intentionDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
intentionHe broke the window intentionally.
intentionHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
intentionHe gave away his real intention.
intentionHe had no intention of assisting my job.
intentionHe had no intention of waiting for three ours.
intentionHe has no intention to interfere with your business.
intentionHe has so far been silent about his intention.
intentionHe hinted at his intention.
intentionHe is always vague about his intentions.
intentionHe made it known that he had no intention to be surprised about.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชประสงค์(n) intention, See also: wish, will, whim, Syn. พระราชประสงค์, Thai Definition: ความต้องการของพระมหากษัตริย์
อย่างตั้งใจ(adv) intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai Definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
โดยจงใจ(adv) deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
จงใจ(adv) intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
โดยเจตนา(adv) intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ(adv) intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
เจตจำนง(n) intention, See also: intent, purpose, aim, Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, ความจงใจ, เจตนารมณ์, Example: ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF
เจตนารมณ์(n) intention, See also: aim, purpose, Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย, Example: การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการทำงานของรัฐจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ประชาชน
มนสิการ(n) attention, See also: intention, determination, Thai Definition: การกำหนดไว้ในใจ, การทำในใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การดำริ(n) contemplation, See also: intention, thinking over, consideration, Syn. การคิด, Example: การดำริของเขาได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
โดยเจตนา[dōi jēttanā] (adv) EN: intentionally ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยไม่ได้ตั้งใจ[dōi mai dāi tangjai] (adv) EN: unintentionally  FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[dōi mai jēttanā] (adv) EN: unintentionally
โดยไม่มีเจตนา[dōi mai mī jēttanā] (adv) EN: unintentionally  FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
โดยตั้งใจ[dōi tangjai] (adv) EN: intentionally
ฟาดหัว[fāt hūa] (v, exp) EN: give with insulting intention
แจ้งความเท็จ[jaēngkhwām thet] (v, exp) EN: report false information intentionally

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
intention
intentions
intentional
intentioned
intentionally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intention
intentions
intentional
intentionally

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用意[yòng yì, ㄩㄥˋ ㄧˋ,  ] intention; purpose #15,880 [Add to Longdo]
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ,  ] intentional; deliberate; on purpose #47,576 [Add to Longdo]
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ,   /  ] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人 #190,082 [Add to Longdo]
故意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ,     /    ] intentional homicide [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaufabsicht { f }intention to buy [Add to Longdo]
Vorsatz { m } | mit Vorsatz | mit strafbarem Vorsatz | den Vorsatz haben, etw. zu tun | den Vorsatz fassen, etw. zu tun | einen Vorsatz fassen (zum neuen Jahr)intention | with intent | with criminal intent | to intend to do sth. | to make up one's mind to do sth.) | to make a resolution (to do sth.) [Add to Longdo]
Intentionstremor { m } [ med. ]intention tremor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考え[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) #265 [Add to Longdo]
目的[もくてき, mokuteki] (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) #794 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
精神[せいしん, seishin] (n) mind; soul; heart; spirit; intention; (P) #1,592 [Add to Longdo]
[こころざし, kokorozashi] (n) will; intention; motive; (P) #1,649 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
意図[いと, ito] (n, vs) intention; aim; design; (P) #2,389 [Add to Longdo]
意思[いし, ishi] (n) intention; purpose; (P) #3,771 [Add to Longdo]
意向(P);意嚮[いこう, ikou] (n) intention; idea; inclination; (P) #6,222 [Add to Longdo]
腹(P);肚[はら, hara] (n) (1) abdomen; belly; stomach; (2) one's mind; one's real intentions; one's true motive; (3) loop (physics); (suf, ctr) (4) counter for hard roe; (P) #6,500 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intention \In*ten"tion\, n. [F. intention, L. intentio. See
   {Intend}, and cf. {Intension}.]
   [1913 Webster]
   1. A stretching or bending of the mind toward an object;
    closeness of application; fixedness of attention;
    earnestness.
    [1913 Webster]
 
       Intention is when the mind, with great earnestness,
       and of choice, fixes its view on any idea. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. A determination to act in a certain way or to do a certain
    thing; purpose; design; as, an intention to go to New
    York.
    [1913 Webster]
 
       Hell is paved with good intentions.  --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   3. The object toward which the thoughts are directed; end;
    aim.
    [1913 Webster]
 
       In [chronical distempers], the principal intention
       is to restore the tone of the solid parts.
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being strained. See {Intension}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Logic) Any mental apprehension of an object.
    [1913 Webster]
 
   {First intention} (Logic), a conception of a thing formed by
    the first or direct application of the mind to the
    individual object; an idea or image; as, man, stone.
 
   {Second intention} (Logic), a conception generalized from
    first intuition or apprehension already formed by the
    mind; an abstract notion; especially, a classified notion,
    as species, genus, whiteness.
 
   {To heal by the first intention} (Surg.), to cicatrize, as a
    wound, without suppuration.
 
   {To heal by the second intention} (Surg.), to unite after
    suppuration.
 
   Syn: Design; purpose; object; aim; intent; drift; purport;
     meaning. See {Design}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intention
   n 1: an anticipated outcome that is intended or that guides your
      planned actions; "his intent was to provide a new
      translation"; "good intentions are not enough"; "it was
      created with the conscious aim of answering immediate
      needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose},
      {intent}, {intention}, {aim}, {design}]
   2: (usually plural) the goal with respect to a marriage
     proposal; "his intentions are entirely honorable"
   3: an act of intending; a volition that you intend to carry out;
     "my intention changed once I saw her"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 intention /ɛ̃tɑ̃tjɔ̃/ 
  intention; meaning; plan

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top