ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sweeping

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sweeping-, *sweeping*, sweep
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sweeping(adj) กว้างใหญ่ไพศาล, See also: กว้างขวาง, Syn. wide-ranging, broad, wide, all-embracing
sweeping(adj) ท่วมท้น, See also: เด็ดขาด, โดยสมบูรณ์, Syn. overwhelming, complete
sweeping(adj) ครอบคลุม, See also: ครอบคลุมไปทั่ว, Syn. comprehensive, extensive, thorough
sweeping(n) การกวาด, See also: การปัดกวาด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล, กว้างขวาง, กินเนื้อที่อันกว้างขวาง, ครอบคลุม, ท่วมท้น, เด็ดขาด. n. การกวาด, การปัดกวาด, การขจัด, การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sweepingครอบคลุม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why they give me a job sweeping. And they give me $250 cos I lost my hand.พวกเขาถึงให้ฉันกวาดพื้น และพวกเขาก็ให้ฉัน 250 ดอลล่าร์ เพราะเสียมือไปข้างนึง Of Mice and Men (1992)
There are some women... fine-featured... a certain... texture to the hair, a curve to the ears, that .... that sweeps like the turn of a shell.มีผู้หญิงบางคน รูปร่างงดงาม ผมยาวสลวย Don Juan DeMarco (1994)
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Why don't you have it cut or sweep it back behind your ears?ทําไมไม่ตัดหรือทัดไว้ที่หลังหูล่ะคะ Rebecca (1940)
Here, play around with this for a while. They are sweeping the country.เล่นไอ้นี่ไปเถอะครับ Blazing Saddles (1974)
Now get some sweep.ตอนนี้นอนพักกันก่อนเถอะ An American Tail (1986)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
As the pain sweeps throughราวกลับความเจ็บปวดค่อยๆจางไป Labyrinth (1986)
Will you please get a broom and sweep up?นายช่วยเอาไม้กวาด มาจัดการได้ไหม ? The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I was just sweeping up.ผมกำลังทำความสะอาดครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Draw a five-mile radius around Gattaca, sweep again. Random stops.ในรัสมี 5 ไมล์รอบๆกัตตากา, \ ค้นหาดูอีกครั้ง และสุ่มตรวจ Gattaca (1997)
I have seen wild kiangs migrate south in winter... and sweep back across the fields when spring appears.ฉันเห็นฝูงเกียง อพยพลงใต้ในฤดูหนาว แล้วเดินย้อนผ่านทุ่งหญ้า เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง Seven Years in Tibet (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sweepingA banking scandal is sweeping across Capitol Hill.
sweepingEverybody is calling for sweeping reforms.
sweepingHis music is sweeping the whole country.
sweepingMy father is sweeping the garage.
sweepingSweeping the room is my daughter's job.
sweepingThe Party won a sweeping victory at the general election.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กราด(adv) sweepingly, See also: at random, scatteringly, indiscriminately, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยิงกราดใส่ผู้ร้าย, Thai Definition: ซัดส่ายไปโดยไม่เจาะจง
การแปรง(n) brushing, See also: sweeping or polishing with a brush, Syn. การขัด, Example: การทำความสะอาดผ้าที่เลอะมากๆ ควรจะต้องทำการแปรงหนักๆ เวลาซัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (v) EN: cut with a sweeping motion ; clear off grass and weed ; weed ; mow  FR: faucher ; sarcler ; désherber
กราด[krāt] (adv) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sweeping

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sweeping
sweepings
sweepingly

WordNet (3.0)
sweeping(n) the act of cleaning with a broom
sweeping(adj) taking in or moving over (or as if over) a wide area; often used in combination
sweeping(adj) ignoring distinctions, Syn. wholesale
sweepingly(adv) in a sweeping manner

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Sweeping

a. Cleaning off surfaces, or cleaning away dust, dirt, or litter, as a broom does; moving with swiftness and force; carrying everything before it; including in its scope many persons or things; as, a sweeping flood; a sweeping majority; a sweeping accusation. -- Sweep"ing*ly, adv. -Sweep"ing*ness, n. [ 1913 Webster ]

Sweepings

n. pl. Things collected by sweeping; rubbish; as, the sweepings of a street. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
势如破竹[shì rú pò zhú, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄆㄛˋ ㄓㄨˊ,     /    ] sweeping #43,981 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
掃海[そうかい, soukai] (n, vs) sweeping the sea for mines; dragging for mines; (P) #8,749 [Add to Longdo]
掃除[そうじ, souji] (n, vs) cleaning; sweeping; (P) #10,810 [Add to Longdo]
払い[はらい, harai] (n) (1) payment; bill; account; (2) sweeping; clearing away; (3) sweeping stroke (e.g. when writing kanji); (P) #11,552 [Add to Longdo]
一望千里[いちぼうせんり, ichibousenri] (n) sweeping view of the eye; boundless expanse [Add to Longdo]
煙突掃除[えんとつそうじ, entotsusouji] (n) chimney sweeping (cleaning) [Add to Longdo]
快勝[かいしょう, kaishou] (n, vs) sweeping victory; easy victory; (P) [Add to Longdo]
十把一絡げ;十把一絡[じっぱひとからげ;じゅっぱひとからげ, jippahitokarage ; juppahitokarage] (n, adj-no) lumping together all sorts of things; making sweeping generalizations; dealing with various things under one head [Add to Longdo]
席巻(P);席捲[せっけん, sekken] (n, vs) sweeping conquest; sweeping over; conquering; invading; (P) [Add to Longdo]
掃き掃除[はきそうじ, hakisouji] (n) sweeping and cleaning [Add to Longdo]
掃引[そういん, souin] (n) sweeping; scanning [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top