ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pastime

P AE1 S T AY2 M   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pastime-, *pastime*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pastime[N] สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา, See also: งานอดิเรก, Syn. recreation, amusement, hobby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก

English-Thai: Nontri Dictionary
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Her favorite pastimes were riding her horseกิจกรรมยามว่างสุดโปรดของเธอคือการขี่ม้า The Princess Bride (1987)
Why are autographs so important to you? It is a pastime with this family which they have taught me.มันเป็นกิจกรรมของครอบครัวนี้ พ่อเขาสอนฉัน I Heart Huckabees (2004)
Yes, a vastly fashionable pastime in London.ที่ลอนดอนคงนิยม เล่นกันมากสินะ Becoming Jane (2007)
At the end of their day at the ironmongery or the build or boot factory, the workers can enjoy the many forms of pastime that the camp has to offer.เมื่อหมดวันทำงานในแต่ละวัน ..ที่โรงงานผลิตโลหะของเรา หรือ ที่แคมป์ก่อสร้าง หรือ โรงงานรองเท้าบู้ท เหล่าคนงาน ต่างก็ได้สนุกสนาน กับการผ่อนคลายในแบบต่างๆ ที่ทางแคมป์เราจัดหามาให้ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Unlike Formula 1, which began as a pastime for wealthy playboys and aristocrats, NASCAR has very humble, blue-collar origins.ไม่เหมือนกับการแข่งช่วงพักผ่อน ของเพลย์บอยมือเติบในรถสูตรหนึ่ง นาสคาร์เริ่มต้นจาก ชาวบ้านระดับชั้นแรงงาน Episode #18.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pastimeDriving is a good holiday pastime.
pastimeIt's time that you stopped wasting your youth on idle pastimes.
pastimeMy dad's pastime is skydiving.
pastimeMy favorite pastime is strolling along the shore.
pastimePlay cards as a pastime.
pastimePlaying cards is a popular pastime.
pastimePlaying go is my favorite pastime.
pastimePlaying the piano is her favorite pastime.
pastimeReading comics is usually viewed as the pastime of children.
pastimeWhat's your favorite pastime?
pastimeWhat's your favourite pastime?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่อนใจ[V] relax, See also: pastime, Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย, Example: เขาเล่นดนตรีเพื่อหย่อนใจจากภาระประจำวัน, Thai definition: พักผ่อนให้เพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งานอดิเรก[n.] (ngān adirēk) EN: hobby ; pastime   FR: hobby [m] ; passe-temps [m] ; violon d'Ingres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PASTIME P AE1 S T AY2 M
PASTIMES P AE1 S T AY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pastime (n) pˈaːstaɪm (p aa1 s t ai m)
pastimes (n) pˈaːstaɪmz (p aa1 s t ai m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
趣味[しゅみ, shumi] (n) (1) hobby; pastime; (2) tastes; preference; liking; (P) [Add to Longdo]
道楽[どうらく, douraku] (adj-na,n) hobby; pastime; dissipation; dissipated [Add to Longdo]
遊び事[あそびごと, asobigoto] (n) game; pastime; recreation; diversion [Add to Longdo]
遊技[ゆうぎ, yuugi] (n) games; pastimes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pastime \pas"time`\ (p[.a]s"t[imac]m`), n. [Pass + time: cf. F.
   passetemps.]
   That which amuses, and serves to make time pass agreeably;
   sport; amusement; diversion; as, that great American pastime,
   baseball.
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pastime \pas"time`\, v. i.
   To sport; to amuse one's self. [R.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pastime
   n 1: a diversion that occupies one's time and thoughts (usually
      pleasantly); "sailing is her favorite pastime"; "his main
      pastime is gambling"; "he counts reading among his
      interests"; "they criticized the boy for his limited
      pursuits" [syn: {pastime}, {interest}, {pursuit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top