Search result for

spoon

(110 entries)
(4.217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoon-, *spoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoon[N] ช้อน
spoon[N] เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน, Syn. fishing lure
spoon[N] ไม้ตีกอล์ฟเบอร์ 3, Syn. golf club
spoon[VT] ตักด้วยช้อน, See also: รับประทานด้วยช้อน
spoon[VT] ช้อนลูกกอล์ฟขึ้น, Syn. hit ball up
spoony[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล, Syn. amorous, sentimental
spoony[N] ผู้หลงรักคนอื่นอย่างคลั่งไคล้
spoon up[PHRV] ตักเข้าปากด้วยช้อน
spoonful[N] เต็มช้อน
spoon out[PHRV] เสิร์ฟอาหารด้วยช้อน, See also: ตักอาหารด้วยช้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
spoon-fed(สพูน'เฟด) adj. ใช้ช้อนตัก,ป้อนด้วยช้อน,ได้รับการเอาใจจนเสียคน
spoonerism(สพูน'นะริสซึม) n. การกลับหรือย้ายเสียงของคำ ไคล้,หลงรัก, Syn. spoony
spoonful(สพูน'ฟูล) n. ปริมาณเต็มช้อน,ปริมาณเล็กน้อย pl. spoonfuls
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
tablespoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ pl. -tablespoonfuls
teaspoonn. ช้อนชา,ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา,ปริมาณ,=1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
spoon(vt) ใช้ช้อนตัก,กอดจูบ,หลงงมงาย,เกี้ยว
spoonful(adj) หนึ่งช้อนเต็ม
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoon nail; koilonychiaสภาพเล็บรูปช้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, excavatorช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, sharpช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Lloyd Spoon, you jump out and scare me, and I'm gonna pepper spray ya again!ไอ่เจ้าบ้ารอยด์ ชอบมาแกล้งให้ฉันกลัวใช่ไหม? \ คอยดูนะ ฉันจะเอาสเปรย์พริกไทยฉีดใส่ Bolt (2008)
(*sounds like soup spoon in Korean)(*เสียงเหมือนกับช้อนซุปในภาษาเกาหลี) Episode #1.7 (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
"immediately and gently push the white over the yolk with a wooden spoonตักไข่ข่าวขึ้นมาทับไข่แดง ด้วยช้อนเบาๆไม้ทันที Julie & Julia (2009)
The oven door opens and shuts so fast, you hardly notice the deff thrust of a spoon as she dips into a casserole, and up to her mouth for a taste checkฝาเตาอบถูกเปิดและปิดอย่างรวดเร็ว คุณแทบจะมองไม่ทันเวลาที่เธอใช้ช้อนจุ่มลงไป... แล้วยกขึ้นมาชิม Julie & Julia (2009)
- Do it every night. - I got a nice, big spoon for you.ทำอย่างนี้ทุกเย็น อ่ะนี้ ช้อนอันใหญ่สำหรับคุณครับ The Ugly Truth (2009)
I could totally go for a lovin' spoonful.ฉันน่าจะได้ดูดยาเต็มช้อนเลยว่ะ Breakage (2009)
Good. Now before we start spooning,ดี งั้นก่อนที่เราจะเริ่มทานข้าวกัน Gone with the Will (2009)
He was born with a silver spoon.เขาเกิดมาอย่าเพียบพร้อม Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)
A knife, a fork and a spoon, if that's not too much trouble.มีด ส้อม กับช้อน ถ้าไม่รบกวน I Will Rise Up (2009)
- uh, spoons go inside or outside the knives?เอ่อ ช้อนอยู่ด้านใน หรือ นอกมีดครับ Hungry Man (2009)
Ok, serving spoons.โอเค ช้อนตักเสิร์ฟ Friday Night Bites (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoonCould we have a spoon?
spoonDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
spoonHe dipped his spoon into the soup.
spoonI collect silver tea spoons.
spoonI have a collection of silver tea spoons from all over the world.
spoonMasuo can bend spoons.
spoonShe stirred her coffee with a spoon.
spoonShe stirred her tea with a little gold spoon.
spoonShe stirred the soup with a spoon.
spoonShe was born with a silver spoon in her mouth.
spoonThe baby cannot use a spoon yet.
spoonThere is a spoon missing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำผวน[N] spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม
ช้อนส้อม[N] silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
ทรพี[N] ladle, See also: spoon, brass ladle, Syn. ทัพพี, Example: แม่ใช้ทรพีตักข้าวในหม้อใส่จาน, Count unit: อัน, คัน, เล่ม, Thai definition: เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จ่าหวัก[N] spoon, Syn. จวัก, ตวัก, จ่า, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี
ช้อน[N] spoon, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกับส้อม, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน [n.] (chøn) EN: spoon   FR: cuillère [f] ; cuiller [f]
ช้อนชา [n. exp.] (chøn-chā) EN: teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ช้อนหุ้มเงิน[n. exp.] (chøn hum ngoen) EN: silver-plated spoon   
ช้อนกาแฟ [n. exp.] (chøn-kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chønto) EN: tablespoon   FR: cuillère à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chønto phūn) EN: heaping tablespoon   FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chønto phūn-phūn) EN: heap tablespoon   
ช้อนตวง[n.] (chøntūang) EN: measuring spoon   
ช้อนหวาน[n.] (chøn-wān) EN: dessertspoon   FR: cuillère à dessert [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOON    S P UW1 N
SPOONS    S P UW1 N Z
SPOONER    S P UW1 N ER0
SPOONFUL    S P UW1 N F UH2 L
SPOONEMORE    S P UW1 N M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoon    (v) (s p uu1 n)
spoons    (v) (s p uu1 n z)
spooned    (v) (s p uu1 n d)
spoonfed    (v) (s p uu1 n f e d)
spoonful    (n) (s p uu1 n f u l)
spooning    (v) (s p uu1 n i ng)
spoonfeed    (v) (s p uu1 n f ii d)
spoonfuls    (n) (s p uu1 n f u l z)
spoonerism    (n) (s p uu1 n @ r i z @ m)
spoonfeeds    (v) (s p uu1 n f ii d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löffelstiel {m}spoon handle [Add to Longdo]
Löffel {m} | Löffel {pl}spoon | spoons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
スープスプーン[, su-pusupu-n] (n) soupspoon; soup spoon [Add to Longdo]
スプーン(P);スプン[, supu-n (P); supun] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
スプーンフィーディング[, supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding [Add to Longdo]
スプーンレース[, supu-nre-su] (n) spoon race (i.e. egg and spoon race) [Add to Longdo]
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending [Add to Longdo]
テーブルスプーン[, te-burusupu-n] (n) tablespoon [Add to Longdo]
ティースプーン[, tei-supu-n] (n) teaspoon [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
三号木杆[sān hào mù gān, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] spoon (golf) [Add to Longdo]
[sháo, ㄕㄠˊ, ] spoon [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] spoon [Add to Longdo]
[sì, ㄙˋ, ] spoon; ladle [Add to Longdo]
调羹[tiáo gēng, ㄊㄧㄠˊ ㄍㄥ, / 調] spoon [Add to Longdo]
[dī, ㄉㄧ, ] spoon, key [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] spoonbill; ibis; family Threskiornidae [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoom \Spoom\ (sp[=oo]m), v. i. [Probably fr. spume foam. See
   {Spume}.] (Naut.)
   To be driven steadily and swiftly, as before a strong wind;
   to be driven before the wind without any sail, or with only a
   part of the sails spread; to scud under bare poles. [Written
   also {spoon}.]
   [1913 Webster]
 
      When virtue spooms before a prosperous gale,
      My heaving wishes help to fill the sail. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\ (sp[=oo]n), v. i. (Naut.)
   See {Spoom}. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      We might have spooned before the wind as well as they.
                          --Pepys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, n. [OE. spon, AS. sp[=o]n, a chip; akin to D.
   spaan, G. span, Dan. spaan, Sw. sp[*a]n, Icel. sp['a]nn,
   sp['o]nn, a chip, a spoon. [root]170. Cf. {Span-new}.]
   1. An implement consisting of a small bowl (usually a shallow
    oval) with a handle, used especially in preparing or
    eating food.
    [1913 Webster]
 
       "Therefore behoveth him a full long spoon
       That shall eat with a fiend," thus heard I say.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He must have a long spoon that must eat with the
       devil.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which resembles a spoon in shape; esp. (Fishing),
    a spoon bait.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: A simpleton; a spooney. [Slang] --Hood.
    [1913 Webster]
 
   4. (Golf) A wooden club with a lofted face. --Encyc. of
    Sport.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Spoon bait} (Fishing), a lure used in trolling, consisting
    of a glistening metallic plate shaped like the bowl of a
    spoon with a fishhook attached.
 
   {Spoon bit}, a bit for boring, hollowed or furrowed along one
    side.
 
   {Spoon net}, a net for landing fish.
 
   {Spoon oar}. See under {Oar}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, v. t.
   1. To take up in, or as in, a spoon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fishing) To catch by fishing with a spoon bait.
 
       He had with him all the tackle necessary for
       spooning pike.            --Mrs. Humphry
                          Ward.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. In croquet, golf, etc., to push or shove (a ball) with a
    lifting motion, instead of striking with an audible knock.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, v. i.
   To act with demonstrative or foolish fondness, as one in
   love. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, v. i.
   1. To fish with a spoon bait.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. In croquet, golf, etc., to spoon a ball.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoon
   n 1: a piece of cutlery with a shallow bowl-shaped container and
      a handle; used to stir or serve or take up food
   2: as much as a spoon will hold; "he added two spoons of sugar"
     [syn: {spoon}, {spoonful}]
   3: formerly a golfing wood with an elevated face
   v 1: scoop up or take up with a spoon; "spoon the sauce over the
      roast"
   2: snuggle and lie in a position where one person faces the back
     of the others [syn: {smooch}, {spoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top