ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spoon

S P UW1 N   
111 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spoon-, *spoon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spoon[N] ช้อน
spoon[N] เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน, Syn. fishing lure
spoon[N] ไม้ตีกอล์ฟเบอร์ 3, Syn. golf club
spoon[VT] ตักด้วยช้อน, See also: รับประทานด้วยช้อน
spoon[VT] ช้อนลูกกอล์ฟขึ้น, Syn. hit ball up
spoony[ADJ] คลั่งไคล้, See also: หลงใหล, Syn. amorous, sentimental
spoony[N] ผู้หลงรักคนอื่นอย่างคลั่งไคล้
spoon up[PHRV] ตักเข้าปากด้วยช้อน
spoonful[N] เต็มช้อน
spoon out[PHRV] เสิร์ฟอาหารด้วยช้อน, See also: ตักอาหารด้วยช้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spoon(สพูน) n. ช้อน,ปริมาณเต็มช้อน,พลั่ว,จอบ,คนเซ่อ,คนที่หลงรักคนอื่นข้างเดียว vt.,vi. ใช้ช้อนตัก,ทำให้เป็นรูปช้อน,ตีลูกกอล์ฟขึ้นเบา ๆ ,หลงงมงาย,เกี้ยว,กอดจูบ,vi. แสดงความรัก -Phr. (born with a silver spoon in one's mouth เกิดในตระกูลมั่งคั่ง) .
spoon-fed(สพูน'เฟด) adj. ใช้ช้อนตัก,ป้อนด้วยช้อน,ได้รับการเอาใจจนเสียคน
spoonerism(สพูน'นะริสซึม) n. การกลับหรือย้ายเสียงของคำ ไคล้,หลงรัก, Syn. spoony
spoonful(สพูน'ฟูล) n. ปริมาณเต็มช้อน,ปริมาณเล็กน้อย pl. spoonfuls
dessertspoon(ดิเซิร์ท'สพูน) n. ช้อนตักขนมหวานมีขนาดระหว่างช้อนโต๊ะและช้อนชา
greasy spoonภัตตาคารถูก ๆ ที่ไม่ค่อยถูกหลักอนามัย
silver spoonn. ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง
tablespoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ pl. -tablespoonfuls
teaspoonn. ช้อนชา,ปริมาณหนึ่งช้อนชา
teaspoonfuln. ปริมาณหนึ่งช้อนชา,ปริมาณ,=1/6fluid ounce pl. teaspoonfuls

English-Thai: Nontri Dictionary
spoon(n) ช้อน,คนโง่,การหลงงมงาย,พลั่ว,จอบ,เหยื่อตกปลา
spoon(vt) ใช้ช้อนตัก,กอดจูบ,หลงงมงาย,เกี้ยว
spoonful(adj) หนึ่งช้อนเต็ม
tablespoon(n) ช้อนโต๊ะ
tablespoonful(n) ปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ
teaspoon(n) ปริมาณหนึ่งช้อนชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spoon nail; koilonychiaสภาพเล็บรูปช้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, excavatorช้อนขุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spoon, sharpช้อนขูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With a spoon on a short chain, so you don't lose even a drop of it.ด้วยช้อนบนโซ่สั้น, ดังนั้นคุณจะไม่สู- ญเสียแม้แต่หยดของมัน Idemo dalje (1982)
That tall drink of water with the silver spoon up his ass.ว่าเครื่องดื่มสูงของน้ำด้วยเงินช้อนขึ้นตูดของเขา The Shawshank Redemption (1994)
They are hoping some rich guy will come and stick a silver spoon in his mouthคงกะให้เศรษฐีมาเจอ จะได้คาบช้อนเงินช้อนทอง The Legend of 1900 (1998)
I know you probably think I was born with a silver spoon in my mouth, but I'm no elitist.ทุกคนคงคิดว่า ผมเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่ผมไม่ใช่คนรวย Rushmore (1998)
The silver spoon remark might rub some people the wrong way, but I think I know...เรื่องกองเงินกองทอง อาจทำให้คนเข้าใจผิด - แต่ฉัน... Rushmore (1998)
Well, you got water out there on the left side. Why don't you put your spoon out there... with Jones and Hagen, play this thing smart ?มีน้ำอยู่ซ้ายมือ ใช้หัวไม้ 3 เหนือเขาดีกว่า The Legend of Bagger Vance (2000)
I've sat with 'em as they've combed through their assets, figured out which kid gets the painting over the fireplace, which one gets the antique spoon collection.คุยกับเค้า เรื่องการแบ่งสมบัติ คิดว่าเด็กคนไหน จะได้รูปปั้นเหนือเตาผิง คนไหนจะได้ชุดสะสมช้อนโบราณ Shall We Dance (2004)
You can eat without a spoon using chopsticks or hands.เราไม่สามารถทานอะไรได้ถ้าไม่มีช้อน แต่อาจจะใช้ตะเกียบหรือส้อมแทนได้ Love So Divine (2004)
In Europe they say if you stir red tea with a silver spoon on a full moon night a lovely fairy will appear.คนแถบยุโรปพูดว่าถ้าได้ชงชาด้วยช้อนเงิน ใต้แสงจันทร์ จะเห็นเทพธิดาตัวน้อย Art of Seduction (2005)
Stir red tea with a silver spoon on a full moon night, and a cute fairy will appear.คนชาแดงด้วยช้อนเงิน ในคืนพระจันทร์เต็มดวง เทวดาน้อยจะปรากฎตัว Art of Seduction (2005)
Oh my! All those born with golden spoons are gathering over there.ดูซิ พวกที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดน่ะอยู่ด้วยกันตรงนั้นแน่ะ Episode #1.1 (2006)
There are no extra spoons left. Please eat.มันไม่มีช้อนเหลือค่ะ กรุณาใช้มันนะค่ะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spoonCould we have a spoon?
spoonDonna was born with a silver spoon in one's mouth.
spoonHe dipped his spoon into the soup.
spoonI collect silver tea spoons.
spoonI have a collection of silver tea spoons from all over the world.
spoonMasuo can bend spoons.
spoonShe stirred her coffee with a spoon.
spoonShe stirred her tea with a little gold spoon.
spoonShe stirred the soup with a spoon.
spoonShe was born with a silver spoon in her mouth.
spoonThe baby cannot use a spoon yet.
spoonThere is a spoon missing.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำผวน[N] spoonerism, Example: ผมได้ถอดเทปตามคำพูดทุกคำในนิทาน แม้จะเป็นคำหยาบโลนหรือคำผวนก็ตาม, Count unit: คำ, Thai definition: คำที่กลับความโดยการกลับเสียงคำเดิม
ช้อนส้อม[N] silverware, See also: spoon and fork, Syn. ช้อนส้อม, Example: การรับประทานอาหารคนไทยแต่ก่อนรับประทานด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้รับประทานด้วยช้อนซ่อม
ทรพี[N] ladle, See also: spoon, brass ladle, Syn. ทัพพี, Example: แม่ใช้ทรพีตักข้าวในหม้อใส่จาน, Count unit: อัน, คัน, เล่ม, Thai definition: เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จ่าหวัก[N] spoon, Syn. จวัก, ตวัก, จ่า, Count unit: เล่ม, อัน, Thai definition: เครื่องใช้ตักข้าวและแกง ทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้าม รูปคล้ายทัพพี
ช้อน[N] spoon, Example: ปัจจุบันนี้คนไทยรับประทานอาหารโดยใช้ช้อนกับส้อม, Count unit: คัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อน [n.] (chøn) EN: spoon   FR: cuillère [f] ; cuiller [f]
ช้อนชา [n. exp.] (chøn-chā) EN: teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ช้อนหุ้มเงิน[n. exp.] (chøn hum ngoen) EN: silver-plated spoon   
ช้อนกาแฟ [n. exp.] (chøn-kāfaē) EN: coffee spoon ; teaspoon   FR: cuillère à café [f]
ช้อนส้อม[n.] (chøn-sǿm) EN: silverware ; spoon and fork   
ช้อนโต๊ะ[n. exp.] (chønto) EN: tablespoon   FR: cuillère à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน[n. exp.] (chønto phūn) EN: heaping tablespoon   FR: cuillerée à soupe [f]
ช้อนโต๊ะพูน ๆ[n. exp.] (chønto phūn-phūn) EN: heap tablespoon   
ช้อนตวง[n.] (chøntūang) EN: measuring spoon   
ช้อนหวาน[n.] (chøn-wān) EN: dessertspoon   FR: cuillère à dessert [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SPOON S P UW1 N
SPOONS S P UW1 N Z
SPOONER S P UW1 N ER0
SPOONFUL S P UW1 N F UH2 L
SPOONFULS S P UW1 N F UH2 L Z
SPOONEMORE S P UW1 N M AO0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spoon (v) spˈuːn (s p uu1 n)
spoons (v) spˈuːnz (s p uu1 n z)
spooned (v) spˈuːnd (s p uu1 n d)
spoonfed (v) spˈuːnfɛd (s p uu1 n f e d)
spoonful (n) spˈuːnful (s p uu1 n f u l)
spooning (v) spˈuːnɪŋ (s p uu1 n i ng)
spoonfeed (v) spˈuːnfiːd (s p uu1 n f ii d)
spoonfuls (n) spˈuːnfulz (s p uu1 n f u l z)
spoonerism (n) spˈuːnərɪzəm (s p uu1 n @ r i z @ m)
spoonfeeds (v) spˈuːnfiːdz (s p uu1 n f ii d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sháo, ㄕㄠˊ, ] spoon, #9,618 [Add to Longdo]
[chí, ㄔˊ, ] spoon, #16,013 [Add to Longdo]
调羹[tiáo gēng, ㄊㄧㄠˊ ㄍㄥ, / 調] spoon, #65,914 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] spoonbill; ibis; family Threskiornidae, #76,359 [Add to Longdo]
[, ㄉㄧ, ] spoon, key, #708,705 [Add to Longdo]
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]
三号木杆[sān hào mù gān, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄇㄨˋ ㄍㄢ, / ] spoon (golf) [Add to Longdo]
[, ㄙˋ, ] spoon; ladle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Löffel {m} | Löffel {pl}spoon | spoons [Add to Longdo]
Löffelstiel {m}spoon handle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
スープスプーン[, su-pusupu-n] (n) soupspoon; soup spoon [Add to Longdo]
スプーン(P);スプン[, supu-n (P); supun] (n) spoon; (P) [Add to Longdo]
スプーンフィーディング[, supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding [Add to Longdo]
スプーンレース[, supu-nre-su] (n) spoon race (i.e. egg and spoon race) [Add to Longdo]
スプーン曲げ[スプーンまげ, supu-n mage] (n) spoon bending [Add to Longdo]
テーブルスプーン[, te-burusupu-n] (n) tablespoon [Add to Longdo]
ティースプーン[, tei-supu-n] (n) teaspoon [Add to Longdo]
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P) [Add to Longdo]
一匕[いっぴ, ippi] (n) (1) (obsc) one spoon; (2) one dagger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoom \Spoom\ (sp[=oo]m), v. i. [Probably fr. spume foam. See
   {Spume}.] (Naut.)
   To be driven steadily and swiftly, as before a strong wind;
   to be driven before the wind without any sail, or with only a
   part of the sails spread; to scud under bare poles. [Written
   also {spoon}.]
   [1913 Webster]
 
      When virtue spooms before a prosperous gale,
      My heaving wishes help to fill the sail. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\ (sp[=oo]n), v. i. (Naut.)
   See {Spoom}. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      We might have spooned before the wind as well as they.
                          --Pepys.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, n. [OE. spon, AS. sp[=o]n, a chip; akin to D.
   spaan, G. span, Dan. spaan, Sw. sp[*a]n, Icel. sp['a]nn,
   sp['o]nn, a chip, a spoon. [root]170. Cf. {Span-new}.]
   1. An implement consisting of a small bowl (usually a shallow
    oval) with a handle, used especially in preparing or
    eating food.
    [1913 Webster]
 
       "Therefore behoveth him a full long spoon
       That shall eat with a fiend," thus heard I say.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He must have a long spoon that must eat with the
       devil.                --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything which resembles a spoon in shape; esp. (Fishing),
    a spoon bait.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: A simpleton; a spooney. [Slang] --Hood.
    [1913 Webster]
 
   4. (Golf) A wooden club with a lofted face. --Encyc. of
    Sport.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Spoon bait} (Fishing), a lure used in trolling, consisting
    of a glistening metallic plate shaped like the bowl of a
    spoon with a fishhook attached.
 
   {Spoon bit}, a bit for boring, hollowed or furrowed along one
    side.
 
   {Spoon net}, a net for landing fish.
 
   {Spoon oar}. See under {Oar}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, v. t.
   1. To take up in, or as in, a spoon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fishing) To catch by fishing with a spoon bait.
 
       He had with him all the tackle necessary for
       spooning pike.            --Mrs. Humphry
                          Ward.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. In croquet, golf, etc., to push or shove (a ball) with a
    lifting motion, instead of striking with an audible knock.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, v. i.
   To act with demonstrative or foolish fondness, as one in
   love. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spoon \Spoon\, v. i.
   1. To fish with a spoon bait.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. In croquet, golf, etc., to spoon a ball.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spoon
   n 1: a piece of cutlery with a shallow bowl-shaped container and
      a handle; used to stir or serve or take up food
   2: as much as a spoon will hold; "he added two spoons of sugar"
     [syn: {spoon}, {spoonful}]
   3: formerly a golfing wood with an elevated face
   v 1: scoop up or take up with a spoon; "spoon the sauce over the
      roast"
   2: snuggle and lie in a position where one person faces the back
     of the others [syn: {smooch}, {spoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top