ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -羹-, *羹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[羹, gēng, ㄍㄥ] soup, broth
Radical: Decomposition: 羔 (gāo ㄍㄠ)  美 (měi ㄇㄟˇ) 
Etymology: [ideographic] A pleasing 美 lamb 羔 soup,  Rank: 3,907

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gēng, ㄍㄥ, ] soup, #15,548 [Add to Longdo]
[tiáo gēng, ㄊㄧㄠˊ ㄍㄥ, / 調] spoon, #65,914 [Add to Longdo]
[gēng shāng, ㄍㄥ ㄕㄤ, / ] soup, #95,650 [Add to Longdo]
[Yáng gēng, ㄧㄤˊ ㄍㄥ, ] Yokan, #161,928 [Add to Longdo]
一杯[yī bēi gēng, ㄧ ㄅㄟ ㄍㄥ, ] lit. a cup of soup; fig. to get part of the profits; one's share of the action [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あつもの, atsumono] (n) broth made of fish and vegetables [Add to Longdo]
に懲りて膾を吹く[あつものにこりてなますをふく, atsumononikoritenamasuwofuku] (exp) (id) (obs) a burnt child dreads the fire; once bitten twice shy; to become over cautious from a bad experience [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A burnt child dreads the fire. [Proverb]に懲りて鱠を吹く。 [Proverb]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The gate, hinges and all.[CN] 闭门 Romance on the High Seas (1948)
I got to get out. Now. Give me that spoon.[CN] 我现在得出去,把调给我 Cry of the City (1948)
That's right, I had forgotten your silver spoon.[CN] 对,我忘记了你的银调 She Wore a Yellow Ribbon (1949)
Well, I want my share of their dough.[CN] 我想分一杯. Quai des Orfèvres (1947)
Quarter of a million dollars with no questions asked.[CN] 每個人都可以分到一杯 Charade (1963)
Good egg. I'll have this made in a jiffy.[CN] 我冲个鸡蛋哈 马上就好 Blithe Spirit (1945)
Some others would slam the door in your face.[CN] 换着别人,早就请你吃闭门 Belle de Jour (1967)
I'm just a visitor here and my advice to you is to slam the door in his face.[CN] 我只是来探望你们 我建议你请他们吃闭门 Shadow of a Doubt (1943)
Last time I slammed the door in his face and left him outside for two days.[CN] 上次我就让他吃了闭门 整整两天不让他回来 8½ (1963)
Really![CN] 他们煮坏了你的奶油蛋了么? 没错 This Sporting Life (1963)
- I dropped my teaspoon.[CN] -我的调掉了 Il Posto (1961)
After all, he hopes to participate in our railroad transaction.[CN] 毕竟他希望在我们的 铁路交易中分一杯 The Big Gundown (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top