ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทรพี

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรพี-, *ทรพี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรพี[N] ladle, See also: spoon, brass ladle, Syn. ทัพพี, Example: แม่ใช้ทรพีตักข้าวในหม้อใส่จาน, Count unit: อัน, คัน, เล่ม, Thai definition: เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลือง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทรพี[N] ungrateful child, Syn. ลูกอกตัญญู, ลูกทรพี, Example: ทรพี เป็นคำที่มาจากชื่อตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นลูกอกตัญญู, Count unit: คน, Thai definition: ลูกที่ไม่รู้คุณพ่อแม่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทรพี(ทอระ-) น. เครื่องตักข้าวและแกงมีรูปร่างคล้ายช้อน แต่ใหญ่กว่า ทำด้วยทองเหลืองเป็นต้น, ทัพพี หรือ สารพี ก็เรียก.
ทรพี(ทอระ-) น. ลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่ของตน ในคำว่า ลูกทรพี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
are the epi and atropine in?ให้เอพิ กับอโทรพีนหรือยัง Let the Truth Sting (2007)
I'm pushing atropine now.กำลังให้อโทรพีน Let the Truth Sting (2007)
I'll do anything i can to help you seed that ungrateful son of a bitch straight to hell.ผมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยพวกคุณ ส่งไอ้ชาติชั่วทรพีนั่นลงนรก Minimal Loss (2008)
Push 70 of the mannitol. She's bradying down.เธอต่ำลงเรื่อยๆแล้ว อาโทรพีนอีก 1 มก. Rise Up (2008)
Yeah. Real-life Judas Iscariot.แกมันพวกทรพีกลับชาติมาเกิด Episode #1.2 (2012)
I lost your number, but then I found it.ผมทำเบอร์โทรพี่หาย แต่ผมหาเจอแล้ว Christmas Help (2012)
You'd better understand this, you smug little ingrate.แกควรรู้ไว้บ้างนะ นังลูกทรพีใจแคบ August: Osage County (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
trapeze(เทรพีซ') n. ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม,รูปบันได,รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top