ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一匙

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一匙-, *一匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一匙[yī chí, ㄧ ㄔˊ, ] spoonful [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You did say you wanted one spoon, didn't you?[CN] 你说你想要一匙 是吗? 52 Pick-Up (1986)
Come on, drink up![CN] 来,再喝一匙 My Life as McDull (2001)
Half a teaspoon of sugar, one spoon of milk, bit of Cream. Your coffee[CN] 半匙糖,一匙牛奶 一点奶油,给你的咖啡 Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)
That's for hiccups. Or you can hold a spoonful of sugar in your mouth.[CN] 我知道怎样治打隔 含一匙糖可以止隔 Sleepless in Seattle (1993)
Just one spoonful and bingo.[CN] 一匙就搞定了 Eat Yourself Slender (2012)
Yeah, just one spoonful a day.[CN] 嗯 一天一匙即可 Eat Yourself Slender (2012)
When you get home, have a glass of hot milk, with some honey.[CN] 回家后喝杯热牛奶 加一匙蜂蜜 Talk to Her (2002)
What the boy needs now is one of my potions.[CN] 现在要作的工作 就是一匙美味的... The NeverEnding Story (1984)
One sugar, right?[CN] 一匙糖,对吧? The Weight (2002)
Would madam prefer her coffee with one lump or two this morning?[CN] 夫人的咖啡要一匙糖还是两匙? Fierce People (2005)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top