ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monarch

M AA1 N AA2 R K   
101 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monarch-, *monarch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monarch[N] พระมหากษัตริย์, See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน, Syn. king, queen, emperor
monarchy[N] การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, See also: ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, Syn. kingship, sovereignty
monarchy[N] ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
monarchic[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchist[N] ผู้เชื่อในระบอบการปกครองแบบกษัตริย์
monarchical[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchical(มะนาร์'คิคัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย
monarchism(มอน'เนอคิสซึม) n. ลัทธิราชาธิปไตย., See also: monarchistic adj.
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

English-Thai: Nontri Dictionary
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monarchโมนอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monarchyราชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, absoluteสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, constitutionalระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, limitedปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought we rightful monarchs could murder them together.ข้าคิดว่าเราคือผู้ถือครองโดยชอบธรรม ควรจะสังหารพวกมันเคียงข้างกัน Dragonstone (2017)
Monarch is on the cusp of being shut down, Brooks.โมนาร์คกำลังจะถูกสั่งปิดอยู่แล้ว บรุ๊คส์ Kong: Skull Island (2017)
You know, in terms of sheer waste, monarch ranks right up there with the search for alien life.รู้มั้ยในแง่ของความสิ้นเปลือง... โมนาร์คติดอันดับต้นๆ กับการล่ามนุษย์ต่างดาว Kong: Skull Island (2017)
Harry Truman didn't think so when he funded monarch in 1946.แฮร์รี่ ทรูแมนไม่ได้คิดงั้น ตอนอนุมัติงบให้โมนาร์คในปี 1946 Kong: Skull Island (2017)
Rom's going to make his monarch the richest king in the world.รอมกำลังจะทำให้เขาเป็นกษัตริย์ที่ รวยที่สุดในโลก The Legend of Tarzan (2016)
Because he wants to be the first monarch in history who doesn't want people to see his good deeds?เพราะต้องการเป็น กษัติรย์องค์แรกในประวัติศาสตร์... ที่ซ่อนความดีงามไว้จากผู้คนงั้นเหรอ? The Legend of Tarzan (2016)
A monarch who can intimidate the high lords and inspire the people.เจ้าแผ่นดินที่ชนชั้นสูงเกรงกลัว ประชาชนรักใคร่ The Wars to Come (2015)
Monarch sent me in, this morning.โมนัส ส่งผมมาเมื่อเช้า Godzilla (2014)
The monarch is dying, Junior.ผีเสื้อโมนาร์ดกำลังจะตาย, จูเนียร์ Curtains (2013)
But that's a monarch butterfly.แต่นั่นเป็นผีเสื้อโมนาค Curtains (2013)
It told us "the monarch will be crowned."มันบอกพวกเราว่า "กษัตริย์โมนาคจะได้สวมมงกุฏ" Curtains (2013)
The monarch will be crowned.กษัตริย์โมนาคจะได้สวมมงกุฏ Curtains (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monarchHe is an absolute monarch.
monarchThe band played for the visiting monarch.
monarchThe monarch is supposed to attend the funeral.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูธร 1[N] king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูเนตุ[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบนทร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบศวร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูภุช[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
พระเจ้าแผ่นดิน[N] king, See also: monarch, sovereign, His Majesty, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์, Example: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: คำเรียกพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)
เจ้าแผ่นดิน[N] king, See also: monarch, Syn. กษัตริย์, พระราชา, Ant. ราษฎร, ไพร่พล, Example: ประเทศของเรายังอยู่ได้เท่าทุกวันนี้ก็เพราะเรามีในหลวงและพระราชินีเป็นเจ้าแผ่นดิน
นางท้าว[N] queen, See also: monarch, crown, empress, Syn. นางพญา, นางผู้เป็นใหญ่, Count unit: องค์
นางพญา[N] queen, See also: monarch, crown, empress, Syn. ราชินี, นางท้าว, Ant. พญา, Example: เมียเขาสวยสง่ายังกับเป็นนางพญาผู้น่าเกรงขาม, Count unit: องค์, Thai definition: นางผู้เป็นใหญ่
ราชย์[N] state of being king, See also: monarchy, kingship, Syn. รัช, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
มหากษัตริย์[n.] (mahākasatri) EN: king ; emperor ; monarch   
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: monarch   
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: Monarchidae   
พระเจ้าแผ่นดิน[n.] (phrajāophaendin) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m]
ภูมี[n.] (phūmī) EN: king ; monarch   FR: roi [m] ; monarque [m]
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaendin) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government   
ระบบกษัตริย์[n. exp.] (rabop kasat) EN: monarchy   

CMU English Pronouncing Dictionary
MONARCH    M AA1 N AA2 R K
MONARCHS    M AA1 N AA2 R K S
MONARCHY    M AA1 N AA0 R K IY0
MONARCH'S    M AA1 N AA2 R K S
MONARCHIES    M AA1 N AA0 R K IY0 Z
MONARCHIST    M AA1 N AA0 R K IH0 S T
MONARCHISTS    M AA1 N AA0 R K IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monarch    (n) mˈɒnək (m o1 n @ k)
monarchs    (n) mˈɒnəks (m o1 n @ k s)
monarchy    (n) mˈɒnəkiː (m o1 n @ k ii)
monarchic    (j) mˈənˈaːkɪk (m @1 n aa1 k i k)
monarchies    (n) mˈɒnəkɪz (m o1 n @ k i z)
monarchism    (n) mˈɒnəkɪzəm (m o1 n @ k i z @ m)
monarchist    (n) mˈɒnəkɪst (m o1 n @ k i s t)
monarchists    (n) mˈɒnəkɪsts (m o1 n @ k i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler, #2,010 [Add to Longdo]
君主[jūn zhǔ, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ, ] monarch; sovereign, #13,481 [Add to Longdo]
国君[guó jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄩㄣ, / ] monarch, #35,956 [Add to Longdo]
君权[jūn quán, ㄐㄩㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] monarchial power, #66,539 [Add to Longdo]
君主政治[jūn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] monarchy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monarch {m}monarch [Add to Longdo]
Monarchie {f} | Monarchien {pl}monarchy | monarchies [Add to Longdo]
Monarchismus {m}monarchism [Add to Longdo]
Monarchist {m} | Monarchisten {pl}monarchist | monarchists [Add to Longdo]
monarchisch {adj}monarchic [Add to Longdo]
monarchischemonarchistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
モナーキー[, mona-ki-] (n) monarchy [Add to Longdo]
鵜松明樺[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch [Add to Longdo]
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
王国[おうこく, oukoku] (n) kingdom; monarchy; (P) [Add to Longdo]
王者[おうじゃ, ouja] (n) king; monarch; ruler; (P) [Add to Longdo]
王制[おうせい, ousei] (n) monarchical system [Add to Longdo]
王政[おうせい, ousei] (n) monarchy; imperial rule [Add to Longdo]
王党[おうとう, outou] (n) royalists; monarchists [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monarch \Mon"arch\, n. [F. monarque, L. monarcha, fr. Gr. ?, ?;
   mo`nos alone + ? to be first, rule, govern. See {Archi-}.]
   1. A sole or supreme ruler; a sovereign; the highest ruler;
    an emperor, king, queen, prince, or chief.
    [1913 Webster]
 
       He who reigns
       Monarch in heaven, . . . upheld by old repute.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One superior to all others of the same kind; as, an oak is
    called the monarch of the forest.
    [1913 Webster]
 
   3. A patron deity or presiding genius.
    [1913 Webster]
 
       Come, thou, monarch of the vine,
       Plumpy Bacchus.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A very large red and black butterfly ({Danais
    Plexippus}); -- called also {milkweed butterfly} and
    {monarch butterfly}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monarch \Mon"arch\, a.
   Superior to others; preeminent; supreme; ruling. "Monarch
   savage." --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 monarch butterfly \mon"arch but"ter*fly\, n. (Zool.)
   A very large red and black butterfly ({Danais Plexippus})
   having striking orange-brown wings with black veins in a
   reticulated pattern; -- called also {milkweed butterfly} and
   {monarch}. Its larvae feed on the leaves of the milkweed.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monarch
   n 1: a nation's ruler or head of state usually by hereditary
      right [syn: {sovereign}, {crowned head}, {monarch}]
   2: large migratory American butterfly having deep orange wings
     with black and white markings; the larvae feed on milkweed
     [syn: {monarch}, {monarch butterfly}, {milkweed butterfly},
     {Danaus plexippus}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Monarch /moːnarç/ 
  monarch

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top