Search result for

monarch

(103 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monarch-, *monarch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monarch[N] พระมหากษัตริย์, See also: กษัตริย์, พระราชา, เจ้าแผ่นดิน, Syn. king, queen, emperor
monarchy[N] การปกครองโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, See also: ราชาธิปไตย, ระบอบกษัตริย์, Syn. kingship, sovereignty
monarchy[N] ประเทศที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
monarchic[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์
monarchist[N] ผู้เชื่อในระบอบการปกครองแบบกษัตริย์
monarchical[ADJ] เกี่ยวกับกษัตริย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monarchical(มะนาร์'คิคัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย
monarchism(มอน'เนอคิสซึม) n. ลัทธิราชาธิปไตย., See also: monarchistic adj.
monarchy(มอน'เนิร์คคี) n. ระบอบกษัตริย์,ราชาธิปไตย
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
constitutional monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

English-Thai: Nontri Dictionary
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monarchโมนอาร์ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monarchismกษัตริย์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchyราชาธิปไตย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monarchyราชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, absoluteสมบูรณาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, constitutionalระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monarchy, limitedปริมิตาญาสิทธิราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monarchyราชาธิปไตย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As reliable as your Ed Hoffman would call a "towelhead monarchy" can be.เอ็ด ฮอฟแมน บอกว่าพวกเราทำทุกอย่าง ตามที่กษัตริย์ทรงชี้นิ้ว Body of Lies (2008)
The monarchy ends tonight.ฉันยินดีให้เธอมานอนที่บ้านฉันได้นะ มันอยู่ในเมือง The Goodbye Gossip Girl (2009)
And I could abolish the monarchy forever.ใช่เรามีสมมุติฐานว่า The Goodbye Gossip Girl (2009)
The divine right of the monarchy.สิทธิอันสูงส่งของคนชั้นสูง Enough About Eve (2009)
I'm not a patient monarch!ข้าไม่ใช่คนที่อดทนนักหรอกนะ Alice in Wonderland (2010)
Every monarch in history has succeeded someone who's dead or just about to be.สวัสดีจ้ะ เมอร์เทิล ที่รัก คุณมาก่อนเวลา คุณทั้งสองคงรู้จักกันแล้ว แต่คุณคงยังไม่ได้พบ - พระเจ้าจอร์ชที่ 6 The King's Speech (2010)
This country is not a monarchy, William.ประเทศนี้ไม่ได้บังคับศาสนากันนะวิลเลี่ยม Grilled Cheesus (2010)
The most villainous of England's monarchs,กษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมที่สุด\ เลวทรามที่สุดเท่าที่อังกฤษมีมา Ironclad (2011)
It was agreed that John could remain on the throne, on one condition... that he would sign a document upholding the rights and privileges of all free men, but ultimately limiting the power of the monarchy.ปวงชนยอมให้เขาเป็นราชาต่อไป ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเดียว นั่นคือเขาต้องลงนามในพันธสัญญา ประชาชนในใต้หล้าจะอยู่อย่างเสรี อำนาจแห่งกษัตริย์ ถูกจำกัด Ironclad (2011)
I will not have some melancholy Spanish monarch,ข้าจะไม่ยอมแพ้ให้พวกราชวงษ์สเปนเด็ดขาด Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Well, so is monarchy, but it's important to my family.งี่เง่าอ่ะ ดังนั้นสำหรับการปกครองโดยมีกษัตริย์เป็นประมุขนั้น มันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อครอบครัวยิ่ง และพวกเขาก็สำคัญต่อฉันด้วย The Princesses and the Frog (2011)
leaving you for a monarchy smaller than Manhattan.ทิ้งแกไปหาราชนิกูลของประเทศ\ ที่เล็กกว่าแมนฮัตตัน Shattered Bass (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monarchHe is an absolute monarch.
monarchThe band played for the visiting monarch.
monarchThe monarch is supposed to attend the funeral.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูธร 1[N] king, See also: monarch, Syn. พระราชา, กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, ผู้ทรงแผ่นดิน, Notes: (สันสกฤต)
ภูเนตุ[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบนทร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูเบศวร์[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
ภูภุช[N] king, See also: monarch, Syn. ภูบดินทร์, ภูเบนทร์, ภูเบศวร์, ภูธร, ภูนาถ, ภูธเรศ, พระเจ้าแผ่นดิน, พระราชา, กษัตริย์, Notes: (สันสกฤต)
พระเจ้าแผ่นดิน[N] king, See also: monarch, sovereign, His Majesty, Syn. พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์, Example: เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง, Count unit: องค์, Thai definition: คำเรียกพระมหากษัตริย์, Notes: (ราชา)
เจ้าแผ่นดิน[N] king, See also: monarch, Syn. กษัตริย์, พระราชา, Ant. ราษฎร, ไพร่พล, Example: ประเทศของเรายังอยู่ได้เท่าทุกวันนี้ก็เพราะเรามีในหลวงและพระราชินีเป็นเจ้าแผ่นดิน
นางท้าว[N] queen, See also: monarch, crown, empress, Syn. นางพญา, นางผู้เป็นใหญ่, Count unit: องค์
นางพญา[N] queen, See also: monarch, crown, empress, Syn. ราชินี, นางท้าว, Ant. พญา, Example: เมียเขาสวยสง่ายังกับเป็นนางพญาผู้น่าเกรงขาม, Count unit: องค์, Thai definition: นางผู้เป็นใหญ่
ราชย์[N] state of being king, See also: monarchy, kingship, Syn. รัช, ราไชศวรรย์, ราชสมบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
มหากษัตริย์[n.] (mahākasatri) EN: king ; emperor ; monarch   
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: monarch   
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: Monarchidae   
พระเจ้าแผ่นดิน[n.] (phrajāophaendin) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty   FR: roi [m]
ภูมี[n.] (phūmī) EN: king ; monarch   FR: roi [m] ; monarque [m]
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaendin) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government   
ระบบกษัตริย์[n. exp.] (rabop kasat) EN: monarchy   

CMU English Pronouncing Dictionary
MONARCH    M AA1 N AA2 R K
MONARCHS    M AA1 N AA2 R K S
MONARCHY    M AA1 N AA0 R K IY0
MONARCH'S    M AA1 N AA2 R K S
MONARCHIES    M AA1 N AA0 R K IY0 Z
MONARCHIST    M AA1 N AA0 R K IH2 S T
MONARCHISTS    M AA1 N AA0 R K IH2 S T S
MONARCHISTS    M AA1 N AA0 R K IH2 S S
MONARCHISTS    M AA1 N AA0 R K IH2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monarch    (n) (m o1 n @ k)
monarchs    (n) (m o1 n @ k s)
monarchy    (n) (m o1 n @ k ii)
monarchic    (j) (m @1 n aa1 k i k)
monarchies    (n) (m o1 n @ k i z)
monarchism    (n) (m o1 n @ k i z @ m)
monarchist    (n) (m o1 n @ k i s t)
monarchists    (n) (m o1 n @ k i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monarch {m}monarch [Add to Longdo]
Monarchie {f} | Monarchien {pl}monarchy | monarchies [Add to Longdo]
Monarchismus {m}monarchism [Add to Longdo]
Monarchist {m} | Monarchisten {pl}monarchist | monarchists [Add to Longdo]
monarchisch {adj}monarchic [Add to Longdo]
monarchischemonarchistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
モナーキー[, mona-ki-] (n) monarchy [Add to Longdo]
鵜松明樺[うだいかんば;ウダイカンバ, udaikanba ; udaikanba] (n) (uk) monarch birch (Betula maximowicziana); Japanese birch [Add to Longdo]
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) [Add to Longdo]
王国[おうこく, oukoku] (n) kingdom; monarchy; (P) [Add to Longdo]
王者[おうじゃ, ouja] (n) king; monarch; ruler; (P) [Add to Longdo]
王制[おうせい, ousei] (n) monarchical system [Add to Longdo]
王政[おうせい, ousei] (n) monarchy; imperial rule [Add to Longdo]
王党[おうとう, outou] (n) royalists; monarchists [Add to Longdo]
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jūn, ㄐㄩㄣ, ] monarch; lord; gentleman; ruler, #2,010 [Add to Longdo]
君主[jūn zhǔ, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ, ] monarch; sovereign, #13,481 [Add to Longdo]
国君[guó jūn, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄩㄣ, / ] monarch, #35,956 [Add to Longdo]
君权[jūn quán, ㄐㄩㄣ ㄑㄩㄢˊ, / ] monarchial power, #66,539 [Add to Longdo]
君主政治[jūn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, ] monarchy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monarch \Mon"arch\, n. [F. monarque, L. monarcha, fr. Gr. ?, ?;
   mo`nos alone + ? to be first, rule, govern. See {Archi-}.]
   1. A sole or supreme ruler; a sovereign; the highest ruler;
    an emperor, king, queen, prince, or chief.
    [1913 Webster]
 
       He who reigns
       Monarch in heaven, . . . upheld by old repute.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. One superior to all others of the same kind; as, an oak is
    called the monarch of the forest.
    [1913 Webster]
 
   3. A patron deity or presiding genius.
    [1913 Webster]
 
       Come, thou, monarch of the vine,
       Plumpy Bacchus.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A very large red and black butterfly ({Danais
    Plexippus}); -- called also {milkweed butterfly} and
    {monarch butterfly}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monarch \Mon"arch\, a.
   Superior to others; preeminent; supreme; ruling. "Monarch
   savage." --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 monarch butterfly \mon"arch but"ter*fly\, n. (Zool.)
   A very large red and black butterfly ({Danais Plexippus})
   having striking orange-brown wings with black veins in a
   reticulated pattern; -- called also {milkweed butterfly} and
   {monarch}. Its larvae feed on the leaves of the milkweed.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monarch
   n 1: a nation's ruler or head of state usually by hereditary
      right [syn: {sovereign}, {crowned head}, {monarch}]
   2: large migratory American butterfly having deep orange wings
     with black and white markings; the larvae feed on milkweed
     [syn: {monarch}, {monarch butterfly}, {milkweed butterfly},
     {Danaus plexippus}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Monarch [moːnarç] (n) , s.(m )
   monarch
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top