ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พระราชา

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พระราชา-, *พระราชา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระราชา[N] king, Syn. พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, กษัตริย์, Ant. พระราชินี, Example: พระราชาแห่งแคว้นมคธโปรดให้สร้างสถูปแห่งนี้, Count unit: พระองค์, Thai definition: กษัตริย์ผู้ปกครองประเทศ, Notes: (ราชา)
พระราชาคณะ[N] clerical title, Example: ี้พระอาจารย์สุกเป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาธุระ, Thai definition: ชื่อตำแหน่งสมณศักดิ์ที่ต่ำกว่าสมเด็จ แต่สูงกว่าพระครู

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชาคณะน. พระภิกษุที่ได้รับแต่งตั้งและสถาปนาให้มีสมณศักดิ์ตั้งแต่ชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จพระราชาคณะ.
นรเศรษฐ์พระราชา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your Graceเชิญครับท่านพระราชาคณะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I am the monarch of the sea I am the ruler of the...ฉันเป็นพระราชาแห่งทะเล ฉันเป็นเจ้าผู้ปกครอง... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม Gandhi (1982)
His Majesty, the Scarecrow, locked me in here and told me to wait for you.พระราชาหุ่นไล่กา ขังกระผมไว้ในนี้ บอกให้กระผมเฝ้ารอท่าน Return to Oz (1985)
Where is the Scarecrow?พระราชาไปไหนล่ะ? Return to Oz (1985)
GRANDFATHER: "The King died that very night,พระราชาสิ้นพระชนม์ในค่ำคืนนั้น The Princess Bride (1987)
"The King still lived, but Buttercup's nightmares were growing steadily worse."พระราชายังคงมีชีวิตอยู่ แต่ฝันของบัตเตอร์คัพกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆ The Princess Bride (1987)
Are you the Miracle Max who worked for the King all those years?ท่านใช่ มิราเคิล แม็กซ์ หรือเปล่า? คนที่ทำงานให้พระราชามาตลอดหลายปีเลยน่ะ The Princess Bride (1987)
The King's stinking son fired me, and thank you so much for bringing up such a painful subject.ลูกชายตัวเหม็นของพระราชาไล่ข้าออกมา และขอบคุณมากที่พาข้าวกไปสู่หัวข้อที่ขมขื่นนั่นได้ The Princess Bride (1987)
Then I am richer than the king.งั้นข้าก็รวยกว่าพระราชา The Man in the Iron Mask (1998)
Why does this king need you if nobody here speaks English?ทำไมพระราชาถึงอยากให้แม่มาที่นี่ ในเมื่อไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษเลย Anna and the King (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พระราชา[n.] (phrarāchā) EN: king   FR: roi [m]
พระราชาคณะ[n.] (phrarāchākhana) EN: clerical title   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
patriarch[N] พระสังฆราช, See also: พระราชาคณะ
prelate[N] พระราชาคณะ, Syn. bishop, cardinal, pope

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cardinal(คาร์'ดิเนิล) n. พระราชาคณะของคาทอลิก,นกจำพวกหนึ่งตัวผู้สีแดงจัด,สีแดงเข้ม adj. สำคัญยิ่ง,มีสีแดง,พื้นฐาน., See also: cardinalship n. ดูcardinal, Syn. principal
episcopal(อีพิส'คะเพิล) adj. เกี่ยวกับพระราชาคณะ (bishop) ,เกี่ยวกับนิกายAnglican Church
hat(แฮท) n. หมวก,หมวกพระราชาคณะ
hierarch(ไฮ'อะราค) n. คณะสงฆ์,พระราชาคณะ,หัวหน้ากลุ่มปกครองโดยลำดับชั้น., See also: hierarchal adj.
hierophantn. พระชั้นสูง,พระราชาคณะ,พระที่แปลหรือวิเคราะห์ ความหมายที่ลึกลับ., See also: hierophantic adj.
monarch(มอน'เนิร์ค) n. กษัตริย์,พระราชา,พระมหากษัตริย์,พระราชินี,ประมุขของรัฐ
monseigneur(มอนซิเนอร์') n. fr. ฝ่าพระบาท,ใต้เท้า,พระคุณเจ้า,เจ้าชาย,พระราชาคณะ pl. messeineurs, Syn. monseigneur
monsignor(มอนซี'เนอ) n. พระคุณเจ้า,ท่าน,คำเคารพที่ใช้เรียกพระ,พระ,พระราชาคณะ., Syn. monsignor,Monsignore
prelate(เพรล'เลท) n. พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง., See also: prelateship n. prelatic adj.
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence

English-Thai: Nontri Dictionary
cardinal(n) พระราชาคณะ
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
patriarch(n) พระราชาคณะ,พระสังฆราช,บาทหลวง,หัวหน้าครอบครัว,ปรมาจารย์,ผู้เฒ่า
prelacy(n) ที่ทำการของสังฆราชา,ตำแหน่งพระราชาคณะ
prelate(n) เจ้าอาวาส,พระราชาคณะ,บาทหลวงชั้นสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top