ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

long for

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -long for-, *long for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
long for[PHRV] อยากอย่างมาก, See also: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก, Syn. itch for, sigh for, yearn or

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps now, you long for the love of a human being?ถึงงั้นก็เถอะ ไอ้การที่นายจะรักใครเนี่ย Vampire Hunter D (1985)
Doesn't take long for the world to fall apart, does it?วันโลกแตกนี่มาถึงเร็วจริงๆ ว่าไหม? Night of the Living Dead (1990)
It didn't take long for Derek to make a name for himself... and Cameron knew just how to use it.มันใช้เวลาไม่มากสำหรับ เดเร็ค / ที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเอง... และคาเมรอนก็รู้ / ว่าควรจะใช้มันยังไง American History X (1998)
"... darling, I long for your touch."... The Red Violin (1998)
I long for your love. I long for your touch.ฉันโหยหาความรัก โหยหาสัมผัสจากคุณ The Red Violin (1998)
I know you are not long for her not interestedI know you are not long for her not interested Sex Is Zero (2002)
I just long for your touchI just long for your touch Yomigaeri (2002)
I'm not waiting that long for my bath.กว่าเราจะถึงหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด ฉันจะไม่ยอมรอนานขนาดนั้นหรอก Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Kim Woojin, Paul, in evidence that you dedicate yourself to Christ long for heaven and serve for people and God...พอล คิม ยูจิน จากผลที่ท่านได้อุทิศตน ต่อพระผู้เป็นเจ้า สู่ดินแดนสวรรค์ Love So Divine (2004)
We should go, It won't take a long for Oren to find usเราต้องรีบไป อีกไม่นาน ออเรนคงตามหาเราเจอ Æon Flux (2005)
Ten minutes is too long for them I can smoke one.สิบนาทีมันนานไป ผมสูบบุหรี่ได้ตั้งมวนนึง Art of Seduction (2005)
You long for freedom.คุณเยิ่นเย้อมันเพราะอยากมีอิสระ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
long forHow I long for a sight of my native land!
long forHow I long for a sight of my native land.
long forI feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.
long forI feel so cold and I long for your embrace.
long forI long for a job as a flight attendant.
long forI long for a smoke.
long forI long for the day when I can meet him at Narita Airport.
long forLong for company.
long forMany young people in the country long for city life.
long forThe more civilization advances, the more people long for nature.
long forThere is no one that does not long for world peace.
long forWe all long for our graduation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรารถนา[V] desire, See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire, Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง, Example: การตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนเพียงใด
กระหาย[V] desire, See also: long for, yearn for, wish for, crave for, want, Syn. อยาก, ปรารถนา, ต้องการ, Example: ทุกคนกระหายที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข่าวสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for   FR: démanger ; causer une envie irrépressible
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay   FR: prolonger
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for   FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for   FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire   FR: être en manque ; être en chaleur
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for   FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire   FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ต่ออายุ [v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time   FR: renouveler ; prolonger ; proroger

Japanese-English: EDICT Dictionary
待ち焦がれる[まちこがれる, machikogareru] (v1,vt) to long for [Add to Longdo]
憧れる(P);憬れる;憧憬れる[あこがれる, akogareru] (v1,vi) to long for; to yearn after; to admire; to be attracted by; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top