ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

yearn for

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yearn for-, *yearn for*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yearn for[PHRV] ปรารถนาอย่างมาก, See also: อยากมาก, กระหาย, Syn. itch for, long for, sigh for

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll bet all of you, like me yearn for just one story that isn't about unveiling layer after layer of human weakness.แล้วก้อที่สำคัญเลย ต้องมี นักข่าว เข้าประเด็นเลยดีกว่า มียักข่าวของ มันเดย์โซล ที่แบบว่า.. Hero (1992)
There are children all over the world who yearn for their mothers.เด็กทุกคนในโลกก็ร้องเรียกหาแม่กันทั้งนั้น Final Fantasy VII: Advent Children (2005)
When the sun shines through the windows, I yearn for you.เมื่อพระอาทิตย์ฉายแสงผ่านพ้นหน้าต่าง ชั้นหวนหาเธอ Episode #1.3 (2006)
In truth, they yearn for the bondage of social order, rigid laws, materialism.ในความจริง พวกเขากระหายอยากจองจำ ต่อสังคมอื่น กฏหมายเคร่งครัด วัตถุนิยม Patch Over (2008)
Causing those who yearn for familyผลักดันให้คนที่อยากมีครอบครัว What More Do I Need? (2008)
We all yearn for reconciliation, for catharsis.เราทุกคนโหยหาความปรองดองสำหรับถ่าย Inception (2010)
Love must be... the more you try to forget, the more you remember and yearn for it.ยิ่งคุณพยายามลืม, ยิ่งจดจำและโหยหามัน. Episode #1.9 (2010)
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรักคุณและถวิลหาแต่คุณ Episode #1.9 (2010)
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรักและโหยหาแต่คุณ Episode #1.10 (2010)
I still only love you and yearn for you.แต่ฉันยังจะรักเพียงเธอ ปรารถนาจะรักแต่เธอเท่านั้น Episode #1.11 (2010)
Love must be... the more you try to forget, the more you remember and yearn for it.ยิ่งพยายามลืมมันมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งจดจำ และโหยหา Episode #1.13 (2010)
I still only love you and yearn for you.ฉันยังคงรัก และโหยหาเธออยู่เสมอ Episode #1.13 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yearn forPeople everywhere yearn for public leaders dedicated to world peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหยหา[V] yearn for, See also: long, hunger, crave, desire, Syn. คร่ำครวญหา, Example: เมื่อต้องจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเขาจึงโหยหาความอบอุ่นจากใครสักคนเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish   
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for   FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀慕[あいぼ, aibo] (n) cherish the memory of; yearn for [Add to Longdo]
懐かしむ[なつかしむ, natsukashimu] (v5m,vt) to yearn for (someone, something); to miss; (P) [Add to Longdo]
胸を焦がす[むねをこがす, munewokogasu] (exp,v5s) to yearn for; to pine for [Add to Longdo]
焦がれる[こがれる, kogareru] (v1) to yearn for; to be in love with [Add to Longdo]
慕う[したう, shitau] (v5u,vt) to yearn for; to miss; to adore; to love dearly; (P) [Add to Longdo]
恋い焦がれる;恋焦がれる;恋こがれる[こいこがれる, koikogareru] (v1) to yearn for; to be deeply in love with [Add to Longdo]
恋い慕う;恋慕う[こいしたう, koishitau] (v5u,vt) to miss; to yearn for [Add to Longdo]
恋しがる[こいしがる, koishigaru] (v5r) to yearn for; to miss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top