Search result for

lent

(120 entries)
(0.0784 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lent-, *lent*
English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lent[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent[SUF] เต็มไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lent(เลนทฺ) v,กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lend
aplenty(อะเพลน'ที) adj.,adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา,กรุณา,ใจบุญ,ชอบทำบุญ,กุศล, Syn. charitable
blent(เบลนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ blend
calenture(แคล'เลนเชอะ) n. ภาวะไข้สูงและมีอาการเพ้อ
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง
crapulent(แครพ'พิวเลินท) adj. ป่วยเนื่องจากกินมากหรือดื่มมากเกินไป., See also: crapulence,crapulency n.
esculent(เอส'คิวเลินทฺ) adj. เหมาะใช้เป็นอาหาร,กินได้ n. สิ่งที่กินได้ (โดยเฉพาะผัก)
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
expellent(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก

English-Thai: Nontri Dictionary
Lent(n) ฤดูเข้าพรรษา,ฤดูกินเจ,ฤดูถือบวช
lent(vt) pt และ pp ของ lend
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,เพียงพอ
benevolent(adj) มีความกรุณา,มีเมตตา,ใจบุญ
blent(vt) pt และ pp ของ blend
corpulent(adj) สมบูรณ์,พุงพลุ้ย,อ้วน
equivalent(adj) เท่ากัน,เสมอกัน,เสมอภาค,มีค่าเท่ากัน
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม
fraudulent(adj) เท็จ,ฉ้อโกง,ฉ้อฉล,หลอกลวง,ต้มตุ๋น
indolent(adj) อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lenticelช่องอากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lenticular; lens-shaped-รูปเลนส์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lentiformรูปร่างแบบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lentilชั้นหินรูปเลนส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lentฤดูถือบวช [TU Subject Heading]
Lenteเลนเต้ [การแพทย์]
lenticelเลนทิเซล, รอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lenticularรูปคล้ายเลนส์ [การแพทย์]
Lenticular Displacementเลนซ์ตาเคลื่อนหลุดออกจากที่ [การแพทย์]
Lenticular Nucleusเลนติคูลาร์นิวเคลียส [การแพทย์]
Lenticular Opacitiesการทึบแสง, ต้อกระจก [การแพทย์]
Lenticularisเลนติคูลาริส (len) [อุตุนิยมวิทยา]
Lenticulo-Striate Arteriesหลอดเลือดแดงเลนติคูโล-สไตรเอต [การแพทย์]
Lentigoกระแดด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lentils (n ) ถั่วเลนทิล มีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กกลมแบนเหมือนนัยน์ตาคน มีหลายสี เช่น น้ำตาล เขียว แดง เหลือง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Up to three books can be lent out per day.สามารถยืมหนังสือได้สามเล่มต่อวัน Heartbreak Library (2008)
I put it in the drawer for Lent last year and never remembered to take it out.ฉันใส่มันใว้ในลิ้นชักช่วงฤดูถือบวชปีที่แล้ว จำได้ว่าไม่เคยย้ายที่มัน Doubt (2008)
That's too bad. I lent Wade my camping stove.แย่จัง ผมได้ให้เวดยืมเตาสำหรับตั้งแคมป์ Emotional Rescue (2009)
An old friend lent it to me.เพื่อนเก่าให้ฉันยืมมา Death Takes a Holiday (2009)
The ones you lent us are pretty much toastพวกที่เจ้าให้ยืมนี่ไหม้เกรียมไปหมดแล้ว Mystery of a Thousand Moons (2009)
The Egyptians lent Anok to the Jeffersonian.ทางอียิปต์ให้เรายืมเอน็อค มาจัดแสดงที่เจฟเฟอร์โซเนี่ยน A Night at the Bones Museum (2009)
Anyway, rather impetuous of that boy, but you're to experienced to react rashly, which is why the lady for whom you work lent you that necklace.ก็แค่ความซุกซนของเด็กๆ แต่คุณก็กำหราบได้อยู่หมัด คุณผู้หญิงที่จ้างคุณ ให้ยืมสร้อยคอนั้นมา Sherlock Holmes (2009)
When I lent down, this rusty sort of liquid flow through my mouth.พอให้มันต่ำลง - มันกลายเป็นของเหลวไหลผ่านปากผมไป Womb (2010)
Quintus lentulus batiatus!ควินตัส เล็นทูลัส บาเทียตัส The Red Serpent (2010)
... Shower us with an ocean of rain! From the house of quintus lentulus batiatus.... อาบน้ำกับ มหาสมุทรแห่งสายฝน! จากบ้านของ ควินตัส เล็นทูลัส บาเตียตัส Shadow Games (2010)
You were blessed, each one of you ... for being here in Ludus Quintus Lentulus Batiatus.พวกเจ้าได้รับพรแล้ว พวกเจ้าทุกคน พวกเจ้าได้มาอยู่ที่นี่ Sacramentum Gladiatorum (2010)
Of Quintus Lentulus Batiatus!ของควินตัส เลนตูลุส บาเทียทัส Legends (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lentI lent Tom and Paula my camera.
lentHaving read through the magazine, he lent it to me.
lentThe girl lent her friend her new typewriter.
lentYou lent a book.
lentI'm sorry, but I can't find the book you lent me.
lentHe lent me a book, which was too difficult for me.
lentHave you finished reading the book I lent you the other day?
lentThey lent us some of their staff for a while.
lentHe said that money was lent to me.
lentThe man lent me two books this morning.
lentHe lent me two books.
lentI still owe my brother the ten dollars that he lent me last week.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[v.] (ālawāt) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster   FR: semer le désordre
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
เอร็ดอร่อย[adj.] (aret-arøi) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable   FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[adj.] (arøi dī) EN: luscious   FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[adj.] (arøi māk) EN: delicious ; very good (in taste)   FR: très bon ; délicieux ; succulent
อาสาฬหบูชา[n.] (Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha) EN: the day before the Buddhist Lent   
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   

CMU English Pronouncing Dictionary
LENT    L EH1 N T
LENTS    L EH1 N T S
LENTZ    L EH1 N T S
LENTO    L EH1 N T OW0
LENTIL    L EH1 N T AH0 L
LENTON    L EH1 N T AH0 N
LENTNER    L EH1 N T N ER0
LENTINI    L EH0 N T IY1 N IY0
LENTINE    L EH0 N T IY1 N IY0
LENTSCH    L EH1 N CH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lent    (n) (l e1 n t)
lent    (v) (l e1 n t)
Lents    (n) (l e1 n t s)
lento    (j) (l e1 n t ou)
Lenten    (j) (l e1 n t @ n)
lentil    (n) (l e1 n t l)
Lentjes    (n) (l e1 n t y i z)
lentils    (n) (l e1 n t l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, See also: S. Begabung,
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lentikular; linsenförmig {adj}lenticular [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,

Japanese-English: EDICT Dictionary
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
うんともすんとも言わない[うんともすんともいわない, untomosuntomoiwanai] (exp,adj-i) keeping silent; saying nothing at all [Add to Longdo]
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
ぐらっと[, guratto] (adv) (on-mim) shaking violently [Add to Longdo]
ぐらり[, gurari] (adv-to,adv) shaking violently [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しこたま[, shikotama] (adv) a lot; loads; plenty [Add to Longdo]
しんと[, shinto] (vs,adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
四旬斋[sì xún zhāi, ㄙˋ ㄒㄩㄣˊ ㄓㄞ, / ] Lent (Christian period of forty days before Easter) [Add to Longdo]
大斋期[dà zhāi qī, ㄉㄚˋ ㄓㄞ ㄑㄧ, / ] Lent (Christian period of forty days before Easter) [Add to Longdo]
封斋节[fēng zhāi jié, ㄈㄥ ㄓㄞ ㄐㄧㄝˊ, / ] Lent [Add to Longdo]
小扁豆[xiǎo biǎn dòu, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ, / ] lentil [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lend \Lend\ (l[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Lent} (l[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Lending}.] [OE. lenen, AS. l[=ae]nan, fr.
   l[=ae]n loan; akin to G. lehnen to lend. See {Loan}.]
   1. To allow the custody and use of, on condition of the
    return of the same; to grant the temporary use of; as, to
    lend a book; -- opposed to {borrow}.
    [1913 Webster]
 
       Give me that ring.
       I'll lend it thee, my dear, but have no power
       To give it from me.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To allow the possession and use of, on condition of the
    return of an equivalent in kind; as, to lend money or some
    article of food.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not give him thy money upon usury, nor
       lend him thy victuals for increase.  --Levit. xxv.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To afford; to grant or furnish in general; as, to lend
    assistance; to lend one's name or influence.
    [1913 Webster]
 
       Cato, lend me for a while thy patience. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Mountain lines and distant horizons lend space and
       largeness to his compositions.    --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   4. To let for hire or compensation; as, to lend a horse or
    gig.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of the word is rare in the United States,
      except with reference to money.
      [1913 Webster]
 
   {To lend a hand}, to give assistance; to help. [Colloq.]
 
   {To lend one's ears} or {To lend an ear}, to give attention.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lent \Lent\ (l[e^]nt),
   imp. & p. p. of {Lend}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lent \Lent\, n. [OE. lente, lenten, leynte, AS. lengten,
   lencten, spring, lent, akin to D. lente, OHG. lenzin, langiz,
   G. lenz, and perh. fr. AS. lang long, E. long, because at
   this season of the year the days lengthen.] (Eccl.)
   A fast of forty days, beginning with Ash Wednesday and
   continuing till Easter, observed by some Christian churches
   as commemorative of the fast of our Savior.
   [1913 Webster]
 
   {Lent lily} (Bot.), the daffodil; -- so named from its
    blossoming in spring.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lent \Lent\, a. [L. lentus; akin to lenis soft, mild: cf. F.
   lent. See {Lenient}.]
   1. Slow; mild; gentle; as, lenter heats. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) See {Lento}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lent
   n 1: a period of 40 weekdays from Ash Wednesday to Holy Saturday
      [syn: {Lent}, {Lententide}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 lent [l]
   slow
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top