ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exzellent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exzellent-, *exzellent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellent.Exzellent. You're No Good (2013)
Exquisite little birds.Exzellente kleine Vögel. Gigi (1958)
I'll bet you're a wonderful swimmer, aren't you?Ich wette, du bist eine exzellente Schwimmerin. Vertigo (1958)
Mr. Sam Goldwyn, who is as well known for his wit as for his excellent films, was hunting for a comedy to star Eddie Cantor.Mr. Sam Goldwyn, der für seinen Witz ebenso bekannt ist wie für seine exzellenten Filme, suchte nach einer Komödie für seinen Star Eddie Cantor. Beloved Infidel (1959)
Yes, he knew a woman when he saw one, did Sir Charles. Yes.Er hatte einen exzellenten Geschmack, was Frauen betraf. The Hound of the Baskervilles (1959)
Kaji, after all, you needn't take the beating.Kaji, du bist ein exzellenter Soldat. The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
In excellent condition.Exzellenter Zustand. North by Northwest (1959)
The murderer must certainly bean excellent archer.Der Mörder... muss ein exzellenter Bogenschütze gewesen sein. The Red Circle (1960)
- Yes, an excellent year.- Ja, ein exzellenter Jahrgang. Can-Can (1960)
He is an excellent lawyer, a credit to his profession, and a good good friend.Er ist ein exzellenter Anwalt, ein ehrbarer Vertreter seines Fachs und ein sehr guter Freund. Can-Can (1960)
Yes, but it doesn't matter.Guter geräucherter Lachs und exzellenter Vodka! Black Sunday (1960)
Excellent.Exzellent. Peeping Tom (1960)
He's an expert driver-mechanic and fearless, Paul.Er ist ein exzellenter Fahrer, Mechaniker und außerdem furchtlos, Paul. Seven Thieves (1960)
You're in excellent physical condition a little overtired, that's all a little overworked, perhaps.Sie befinden sich sogar in einer exzellenten, physischen Verfassung. Etwas übermüdet, das ist alles. Vielleicht etwas überarbeitet. Twenty Two (1961)
My pronunciation is perfect. Let me show you.Meine Aussprache ist exzellent, hören Sie sich das an. Jules and Jim (1962)
She was an excellent cook, using the finest of spices and the rarest of poisons.Sie war eine exzellente Köchin, verwendete die besten Gewürze und die seltensten Gifte. The Notorious Landlady (1962)
Where did you get this...- pardon me - this excellent wine?Woher haben Sie diesen... (unterdrückt Gähnen) exzellenten Wein? Tales of Terror (1962)
It's an excellent jest, sir.Ein exzellenter Scherz. Tales of Terror (1962)
You have an excellent memory, reverend.Sie haben ein exzellentes Gedächtnis, Reverend. One More Pallbearer (1962)
[ Tepis, two pounds, postcards fifty piasters, babouches... ]Perlen zwei, Postkarten eine halbe Lira. Wenn mögen, ich habe exzellente Silber-Handarbeiten, handgemachte Schuhe... L'Immortelle (1963)
Excellent.Exzellent. The Servant (1963)
There's a stock of excellent whisky in my study.Es gibt ein Lager exzellenten Whiskys in meinem Arbeitszimmer. Castle of Blood (1964)
Nicely on temperature.Sie ist exzellent. First Men in the Moon (1964)
His interpretation of it would make an excellent opening.Seinelnterpretation davon würde eine exzellente Eröffnung ergeben. All These Women (1964)
Your speech was really great and I mean it.Dein kleiner Vortrag war exzellent. The Soft Skin (1964)
If my mission were to steam along like a passenger liner that would be an excellent idea.Wenn meine Mission die wäre, als Kreuzfahrtdampfer... entlang zu dümpeln, wäre das eine exzellente Idee. The Bedford Incident (1965)
Grandma, aunt, mom They are all excellent boxers.Großmutter, die Tante und meine Mutter sind exzellente Kämpferinnen. Jiang hu qi xia (1965)
We haven't lost a space pilot in over thirty years.Sie sind beide exzellente Weltraumpiloten. Invasion of Astro-Monster (1965)
Excellent.Exzellent. Movies Are Your Best Escape (1965)
Oh, it's the least I could do for him after I gave him such a bumpy ride.- Exzellent. Das ist das Mindeste, was ich für ihn tun konnte. The Prisoner's Prisoner (1965)
Excellent attitude.- Exzellent. Top Hat, White Tie and Bomb Sights (1965)
He will make an excellent father-in-law for someone.Er wird mal ein exzellenter Schwiegervater werden. Jeannie and the Marriage Caper (1965)
With the purchase of any homesite, we get the use of their wonderful recreational facilities, excellent transportation, and it's smog-free.Mit dem Kauf von Land können wir die wundervollen Erholungsangebote und die exzellenten Transportmöglichkeiten nutzen, und das alles ist smogfrei. Herman's Happy Valley (1965)
We plan to take advantage... of your excellent recreational facilities, your wonderful transportation and your marvelous...Wir haben vor, Ihre wundervollen Erholungsangebote die exzellenten Transportmöglichkeiten und das wunderbare... Herman's Happy Valley (1965)
Ooh! And here are the excellent... entertainment and recreational facilities.Oh, und hier sind die exzellenten Unterhaltungs- und Erholungsmöglichkeiten. Herman's Happy Valley (1965)
Excellent.Exzellent. Judy and the Gunrunners (1966)
Good service aboard this yacht.Exzellente Bedienung auf der Jacht. Batman: The Movie (1966)
Excellent suggestion, Captain.Eine exzellente Idee, Hauptmann. Happy Birthday, Adolf (1966)
By the way, Colonel, I understand that your working party did an excellent job in cleaning up the gun battery.Übrigens hab ich gehört, dass Ihr Trupp exzellente Arbeit geleistet hat. Happy Birthday, Adolf (1966)
Excellent.Exzellent. Klink's Rocket (1966)
Excellent suggestion, Hogan. Good, good. Excellent, mm-hmm.- Exzellenter Vorschlag, Hogan. Tanks for the Memory (1966)
Major, carry on.- Exzellent. - Fahren Sie fort. Tanks for the Memory (1966)
He's really got it where it counts. Colonel Hogan, you have given me an excellent idea.Durch Sie flutscht mir gerade 'ne exzellente Idee ausm Pelz. The Gold Rush (1966)
Capital!Exzellent! A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
Oh, excellent, my friend.Oh, exzellent, mein Freund. Elena (1966)
I'll depend on your astute abilities to supply him with that. Or find him one.Ich verlass mich auf Ihre exzellenten Fähigkeiten, ihm das zu bieten oder ihm jemanden zu finden. Charlie X (1966)
Mr Spock sounds like a very excellent second in command.Mr. Spock klingt, als wäre er ein exzellenter Stellvertreter. Dagger of the Mind (1966)
Excellent!Exzellent! Killer Kid (1967)
Excellent.Exzellent. Everyone Has a Brother-in-Law (1967)
Excellent.Exzellent. Hogan and the Lady Doctor (1967)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top