ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lent-, *lent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, See also: SWF, USM

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lent(vt) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent(vi) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lend
lent(suf) เต็มไปด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lent(เลนทฺ) v, กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ lend
aplenty(อะเพลน'ที) adj., adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough
benevolent(บะเนฟ'วะเลินทฺ) adj. เมตตา, กรุณา, ใจบุญ, ชอบทำบุญ, กุศล, Syn. charitable
blent(เบลนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ blend
calenture(แคล'เลนเชอะ) n. ภาวะไข้สูงและมีอาการเพ้อ
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง
crapulent(แครพ'พิวเลินท) adj. ป่วยเนื่องจากกินมากหรือดื่มมากเกินไป., See also: crapulence, crapulency n.
esculent(เอส'คิวเลินทฺ) adj. เหมาะใช้เป็นอาหาร, กินได้ n. สิ่งที่กินได้ (โดยเฉพาะผัก)
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
expellent(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ, ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก

English-Thai: Nontri Dictionary
Lent(n) ฤดูเข้าพรรษา, ฤดูกินเจ, ฤดูถือบวช
lent(vt pt และ pp ของ) lend
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์, มากมาย, เพียงพอ
benevolent(adj) มีความกรุณา, มีเมตตา, ใจบุญ
blent(vt pt และ pp ของ) blend
corpulent(adj) สมบูรณ์, พุงพลุ้ย, อ้วน
equivalent(adj) เท่ากัน, เสมอกัน, เสมอภาค, มีค่าเท่ากัน
excellent(adj) ดีเลิศ, ดีงาม, ดียิ่ง, ยอดเยี่ยม, เป็นเยี่ยม
fraudulent(adj) เท็จ, ฉ้อโกง, ฉ้อฉล, หลอกลวง, ต้มตุ๋น
indolent(adj) อยู่เฉยๆ, เกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lenticelช่องอากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lenticular; lens-shaped-รูปเลนส์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lentiformรูปร่างแบบเลนส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lentilชั้นหินรูปเลนส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lentฤดูถือบวช [TU Subject Heading]
Lenteเลนเต้ [การแพทย์]
lenticelเลนทิเซล, รอยแตกหรือช่องเล็ก ๆ ที่ผิวของลำต้นหรือรากในอากาศ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างเนื้อเยื่อของพืชกับบรรยากาศ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lenticularรูปคล้ายเลนส์ [การแพทย์]
Lenticular Displacementเลนซ์ตาเคลื่อนหลุดออกจากที่ [การแพทย์]
Lenticular Nucleusเลนติคูลาร์นิวเคลียส [การแพทย์]
Lenticular Opacitiesการทึบแสง, ต้อกระจก [การแพทย์]
Lenticularisเลนติคูลาริส (len) [อุตุนิยมวิทยา]
Lenticulo-Striate Arteriesหลอดเลือดแดงเลนติคูโล-สไตรเอต [การแพทย์]
Lentigoกระแดด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lentils(n) ถั่วเลนทิล มีลักษณะเป็นเมล็ดเล็กกลมแบนเหมือนนัยน์ตาคน มีหลายสี เช่น น้ำตาล เขียว แดง เหลือง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kanta lent us this umbrellaกันตะซังให้เรายืมร่มค่ะ My Neighbor Totoro (1988)
Forestier lent it to me.โฟเรสตี้ร์ยืมมันมาให้ผม Wild Reeds (1994)
I got the better end of the deal. I only lent you my body.ฉันคิดเรื่องทางออกที่ดีกว่าสำหรับข้อตกลงของเรา ฉันให้นายยืมร่างกาย Gattaca (1997)
You lent me your dream.นายก็ให้ฉันยืมฝัน Gattaca (1997)
I bought him off an Irishman. I lent him to Dumbledore to guard...ซื้อมาจากชาวไอริชที่ผับเมื่อปีกลาย แล้วฉันให้ดัมเบิลดอร์ยืมมันไปเฝ้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
I lent it to my boyfriend.ฉันให้แฟนยืมไป Metamorphosis (2001)
Jamie lent it to me.เจมี่ใหฉันยืม A Walk to Remember (2002)
No, I lent my car to my buddy Matt, and he was a little late coming home.เปล่าครับ ผมให้เพื่อนยืมรถไป แมทน่ะครับ เขากลับมาช้าน่ะ Wicker Park (2004)
He could've lent you a little more, I mean, you're little kids in a jamเค้าน่าจะให้ลูกยืมมากว่านี้น่ะ แม่หมายถึง ลูกยังเด็กอยู่หน่ะ Nobody Knows (2004)
Oh yeah, mother lent this to meจริงด้วย แม่ให้ยืมนี่มา Grave of the Fireflys (2005)
That's not what you said when you lent me the money.แต่คุณไม่ได้พูดอย่างนั้น เมื่อตอนคุณให้ฉันยืมเงิน The City of Violence (2006)
The cellphones are lent by school.โทรศัพท์พวกนี้โรงเรียนเช่ามา... . One Missed Call Final (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lentBy the way, what happened to the money I lent you?
lentChris does not appreciate how Beth lost his clock he lent her.
lentHave you finished reading the book I lent you last week?
lentHave you finished reading the book I lent you the other day?
lentHaving read through the magazine, he lent it to me.
lentHe had used all gold which the friend lent him.
lentHe lent me a book, which was too difficult for me.
lentHe lent me all the little money he had.
lentHe lent me the money quite willingly.
lentHe lent me two books.
lentHe lent me two books, neither of which I have read as yet.
lentHe said that money was lent to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาละวาด[ālawāt] (v) EN: act madly ; act wildly ; act violently ; run amok ; run rampage ; create a disturbance ; bully ; bluster  FR: semer le désordre
อำ[am] (v) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อาน[ān] (adv) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue  FR: violemment ; brutalement
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent
อร่อยดี[arøi dī] (adj) EN: luscious  FR: délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant
อร่อยจัง[arøi jang] (x) EN: very good ; delicious ; yummy  FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อร่อยมาก[arøi māk] (adj) EN: delicious ; very good (in taste)  FR: très bon ; délicieux ; succulent
อาสาฬหบูชา[Āsānhabūcha = Āsānlahabūcha] (n) EN: the day before the Buddhist Lent
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัตราส่วนที่เท่ากัน[attrāsuan thī thaokan] (n, exp) EN: equivalent ratios ; equal ratios

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lent
lento
lents
lentz
lentil
lenton
lentils
lentine
lentini
lentner

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lent
lent
Lents
lento
Lenten
lentil
Lentjes
lentils

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小扁豆[xiǎo biǎn dòu, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ,    /   ] lentil #182,836 [Add to Longdo]
四旬斋[sì xún zhāi, ㄙˋ ㄒㄩㄣˊ ㄓㄞ,    /   ] Lent (Christian period of forty days before Easter) [Add to Longdo]
大斋期[dà zhāi qī, ㄉㄚˋ ㄓㄞ ㄑㄧ,    /   ] Lent (Christian period of forty days before Easter) [Add to Longdo]
封斋节[fēng zhāi jié, ㄈㄥ ㄓㄞ ㄐㄧㄝˊ,    /   ] Lent [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
exzellent(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก เช่น Das Foto ist exzellent.
Talent(n) |das, pl. Talente| พรสวรรค์, ความสามารถพิเศษ, Syn. Begabung
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lentikular; linsenförmig { adj }lenticular [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent, e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, Syn. très bon

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひと, hito] (n) (1) man; person; (2) human being; mankind; people; (3) character; personality; (4) man of talent; true man; (5) other people; (6) adult; (P) #49 [Add to Longdo]
人物[じんぶつ, jinbutsu] (n) character; personality; person; man; personage; talented man; (P) #86 [Add to Longdo]
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f, n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P) #262 [Add to Longdo]
[ちょう, chou] (n) (1) head; chief; leader; elder; (2) the greatest of all; the most excellent #292 [Add to Longdo]
歳(P);才(P)[さい, sai] (suf) (1) -years-old; (2) (才 only) ability; gift; talent; aptitude; genius; (P) #321 [Add to Longdo]
良い(P);善い;好い;佳い;吉い;宜い(iK)[よい(P);いい(P), yoi (P); ii (P)] (adj-i) (1) (uk) good; excellent; fine; nice; pleasant; agreeable; (2) sufficient (can be used to turn down an offer); ready; prepared; (3) profitable (e.g. deal, business offer, etc.); beneficial; (4) (See 構わない) OK; (P) #876 [Add to Longdo]
[ふと, futo] (n-pref, n) (1) fat; fatty; (n-pref) (2) grand; magnificent; excellent #1,025 [Add to Longdo]
タレント[tarento] (n) star (esp. television) (from talent); personality; (P) #1,700 [Add to Longdo]
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor #1,739 [Add to Longdo]
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイオレンスゲーム[ばいおれんすげーむ, baiorensuge-mu] violent (computer, video) game [Add to Longdo]
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
等価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]
無通話時[むつうわじ, mutsuuwaji] silent time, silence period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lend \Lend\ (l[e^]nd), v. t. [imp. & p. p. {Lent} (l[e^]nt); p.
   pr. & vb. n. {Lending}.] [OE. lenen, AS. l[=ae]nan, fr.
   l[=ae]n loan; akin to G. lehnen to lend. See {Loan}.]
   1. To allow the custody and use of, on condition of the
    return of the same; to grant the temporary use of; as, to
    lend a book; -- opposed to {borrow}.
    [1913 Webster]
 
       Give me that ring.
       I'll lend it thee, my dear, but have no power
       To give it from me.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To allow the possession and use of, on condition of the
    return of an equivalent in kind; as, to lend money or some
    article of food.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not give him thy money upon usury, nor
       lend him thy victuals for increase.  --Levit. xxv.
                          37.
    [1913 Webster]
 
   3. To afford; to grant or furnish in general; as, to lend
    assistance; to lend one's name or influence.
    [1913 Webster]
 
       Cato, lend me for a while thy patience. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Mountain lines and distant horizons lend space and
       largeness to his compositions.    --J. A.
                          Symonds.
    [1913 Webster]
 
   4. To let for hire or compensation; as, to lend a horse or
    gig.
    [1913 Webster]
 
   Note: This use of the word is rare in the United States,
      except with reference to money.
      [1913 Webster]
 
   {To lend a hand}, to give assistance; to help. [Colloq.]
 
   {To lend one's ears} or {To lend an ear}, to give attention.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lent \Lent\ (l[e^]nt),
   imp. & p. p. of {Lend}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lent \Lent\, n. [OE. lente, lenten, leynte, AS. lengten,
   lencten, spring, lent, akin to D. lente, OHG. lenzin, langiz,
   G. lenz, and perh. fr. AS. lang long, E. long, because at
   this season of the year the days lengthen.] (Eccl.)
   A fast of forty days, beginning with Ash Wednesday and
   continuing till Easter, observed by some Christian churches
   as commemorative of the fast of our Savior.
   [1913 Webster]
 
   {Lent lily} (Bot.), the daffodil; -- so named from its
    blossoming in spring.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lent \Lent\, a. [L. lentus; akin to lenis soft, mild: cf. F.
   lent. See {Lenient}.]
   1. Slow; mild; gentle; as, lenter heats. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) See {Lento}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Lent
   n 1: a period of 40 weekdays from Ash Wednesday to Holy Saturday
      [syn: {Lent}, {Lententide}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 lent /lɑ̃/ 
  slow

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top