Search result for

แยง

(43 entries)
(0.0276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แยง-, *แยง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แยงก. แหย่เข้าไปในช่องหรือในรู เช่น เอาขนไก่แยงหู, สอดดู, แลดู.
แยงก. เยง, กลัว, เกรง.
แยงตาก. อาการที่แสงส่องสวนตรงมายังนัยน์ตา เช่น แสงอาทิตย์แยงตา.
แยงยลก. มองดู.
แยงแย่ว. อาการที่นั่งยอง ๆ แต่ถ่างขากว้าง เช่น นรสิงห์นั่งแยงแย่, อาการที่ยืนแบะขาและย่อเข่าลง เช่น ยักษ์วัดพระแก้วยืนแยงแย่.
แยงแย้น. ไม้จำพวกเฟินเลื้อย ต้นเป็นเถาสั้น รากกระด้าง สีดำแดง เกาะตามหลืบหิน ใบคล้ายใบมะคำไก่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it isn't Skywalker's filthy, obnoxious little petแล้วนี่ใช่สัตว์เลี้ยงที่น่าขยะแยง มากถึงมากที่สุด ของสกายวอล์คเกอร์รึเปล่า Cloak of Darkness (2008)
See. Diagonal stresses on the ideograms. Definitely Koihoma.ดูสิ เรียงเป็นเส้นทแยงมุม ไม่ใช่แนวนอน อย่างนี้คอยโฮมาแน่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Them Yankees need some pitching. - Hi, Daddy.พวกแยงกี้ส์แม่งต้องการพิชฝีมือดีๆว่ะ สวัสดีค่ะ พ่อ New York, I Love You (2008)
My father once told me the Yankees hired a guru to turn their team around.พ่อฉันเล่าว่าทีมแยงกี้เคยจ้าง กูรูคนหนึ่งช่วยให้กลับมาชนะ The Love Guru (2008)
Yankees winning. Very bad.แยงกี้กำลังนำอยู่ เฮงซวยจริงๆ The Forbidden Kingdom (2008)
And we're running neck and neck... A Scottish man against a Yank.เราวิ่ง กัน คอต่อคอ สก๊อต กับ แยงกี้ Made of Honor (2008)
Look at that Yankee..ดู แยงกี้นั่น Made of Honor (2008)
Yankees lost again last night.เมื่อคืนแยงกี้แพ้อีกแล้ว Safe and Sound (2008)
The glaciers of the Himalayas are the source of all the great Asian rivers, the Indus, Ganges, Mekong, Yangtze Kiang... 2 billion people depend on them for drinking water and to irrigate their crops, as in Bangladesh.น้ำแข็งที่ปกคลุมเทือกเขาหิมาลัยเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำสินธุ,แม่น้ำคงคา แม่น้ำโขง,แม่น้ำแยงซีเกียง กว่า2,000ล้านคนพึ่งพาแม่น้ำ สำหรับบริโภค Home (2009)
I can't believe it. He loves the Yankees.ไม่อยากเชื่อเลย มันชอบทีมแยงกี้ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Oh, man, watch out. "66100ZBG:แยงกี้สเตเดียม"รอบชิงชนะเลิศ" เพื่อลำรึกถึงเบสบอล Negro Y Azul (2009)
- Stains.สกปรก ยี้ ขยะขแยง Remains of the J (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แยง[v.] (yaēng) EN: search ; probe ; poke ; pick   FR: fouiller ; trifouiller (fam.)
แยงตาไฟ[v. exp.] (yaēng tā fai) EN: give the fire a poke   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jab at[PHRV] ทิ่ม, See also: แยง, แหย่, จิ้ม, Syn. poke at, prod at
prod[VT] แหย่, See also: แยง, Syn. push
push through[PHRV] แยงเข้าไป, See also: ดันเข้าไป, สอดเข้า
shove through[PHRV] แยงเข้าไป, See also: ดันเข้าไป, สอดเข้า, Syn. push through

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
bougie(บู'จี) n. ที่แยง สอดเข้ารูเปิดของร่างกาย (เช่น ทางเดินปัสสาวะ) ,ยาเหน็บ
crosswise(ครอส'ไวซ) adj. ข้าม,ตัดข้าม,ขวาง,ทแยง,ในรูปกากบาท,ซึ่งตรงกันข้าม., Syn. crossways,across,transversely
cruciate(ครุ'ชีเอท) adj. เป็นรูปกากบาทหรือรูปกางเขน,ไขว้กัน,ขวางกัน,ทแยงกัน
diagonal(ไดแอก'กะเนิล) adj.,n. (เส้น,แถว) ทแยงมุม,ขวาง,เฉ
oblique(อะบลีค') adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง,เฉ,เยื้อง,ถาก,ทแยง,ไม่ตรงไปตรงมา,อ้อม.
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด
parallelogram of forcesn. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีเส้นทแยงที่เป็นผลรวมของแรงต่างทิศทางกัน
prod(พรอด) vt.,n. (สิ่งที่,การ) แยง,แหย่,กระทุ้ง,แทง,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ลงประตัก., See also: prodder n., Syn. urge
saltire(แซล'ไทเออะ) n. กากบาททแยงมุม,กากบาทไขว้,กางเขนไขว้, -Phr. (in saltire เป็นรูปกากบาทไขว้) -Phr. (per saltire ไขว้กันสองทิศทาง), Syn. saltier

English-Thai: Nontri Dictionary
bias(n) เส้นทแยง,ความลำเอียง,อคติ,อุปาทาน
crosswise(adv) ข้าม,ทแยงมุม,เป็นรูปกางเขน
diagonal(adj) เบน,ขวาง,เฉ,ทแยง
diagonal(n) เส้นทแยงมุม,เส้นขวาง,แนวทแยง
oblique(adj) เอน,เอียง,เฉียง,ลาด,ทแยง
prod(n) ประตัก,ไม้กระทุ้ง,ไม้แยง,การแยง
prod(vt) แยง,กระทุ้ง,แทง,แหย่,กระตุ้น
slope(vi) เอียง,ลาดขึ้น,ทแยง
thread(vt) ร้อยด้าย,ชอนไช,แยงทะลุ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top