ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จิ้ม

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จิ้ม-, *จิ้ม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จิ้ม[V] stab, Example: การปลูกผักจะต้องใช้วิธีเอาไม้จิ้มดินให้เป็นหลุมก่อนเพื่อหยอดเมล็ดพันธุ์พืช, Thai definition: เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ่มหรือแทงเบาๆ
จิ้ม[V] dip, See also: plunge, dunk, Syn. จุ่ม, จุ้ม, Example: เราใช้ผลอ่อน ใบอ่อนของมะม่วงเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก
จิ้มลิ้ม[V] be lovely, See also: be good-looking, be beautiful, be pleasing, Ant. น่าเกลียด, น่าชัง, Example: หน้าตาเธอช่างจิ้มลิ้มจนเขาไม่สามารถเหลียวจากไปได้, Thai definition: น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get that finger out of your ear. You don't know where it's been.เอานิ้วออกจากหู คุณไม่รู้ว่ามันจิ้มอะไรมาบ้าง Airplane! (1980)
Christmas. Your share. Just a little taste.คริสต์มาส ส่วนของนาย นี่แค่น้ำจิ้ม Goodfellas (1990)
Dad, put your finger here and readพ่อจิ้มตรงนี้แล้วอ่านสิครับ The Legend of 1900 (1998)
-Poke me in the eye.จิ้มตาผม Bicentennial Man (1999)
-What? -Poke me in the eye!- จิ้มตาผม พอร์ชา Bicentennial Man (1999)
Poke me in the eye!จิ้มตาผม Bicentennial Man (1999)
A little starchy, but keep the sauce light...ให้เหนียวๆ หน่อย แต่ให้นํ้าจิ้มใสๆ หน่อย... Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
If you do, why park the welcome wagon at the neighbor's?มากขนาดไปจิ้มหญิงข้างบ้านน่ะหรือ Woman on Top (2000)
Or, uh, stabbed by a... spiky shoe.ไม่ก็จิ้มด้วยรองเท้าส้นแหลม Around the World in 80 Days (2004)
Are you from a country where it's okay to stick your fingers all over someone else's food?คุณมาจากประเทศที่เค้ายอมให้คุณจิ้มนิ้ว ลงบนอาหารของคนอื่นงั้นเหรอ 50 First Dates (2004)
We'll look like an olive and a toothpick together,เดี๋ยวก็ดูเหมือนโอลีฟ กับไม้จิ้มฟัน Shall We Dance (2004)
Or it could be, since the primary writing medium of the time was iron gall ink, the "pen" is... just a pen.หรืออาจจะเป็น, การเขียนของยุคกลางใช้เหล็กจิ้มหมึกเขียน, "ปากกา"... . National Treasure (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk   FR: plonger ; tremper
จิ้ม[v.] (jim) EN: stab ; poke ; prod ; put in ; pick   FR: piquer
จิ้มฟัน[v. exp.] (jim fan) FR: se curer les dents
จิ้มหมึก[v.] (jim meuk) EN: dip in ink   FR: tremper dans l'encre

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dip into[PHRV] จิ้ม, Syn. dunk in
dunk in[PHRV] จุ่ม, See also: จิ้ม, Syn. dip into
jab into[PHRV] จิ้มเข้าไปใน, See also: ทิ่มเข้าไป, Syn. poke into, stick into
jab[VT] แทง, See also: จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่, Syn. stab, poke, thrust
poke into[PHRV] ทิ่ม, See also: จิ้ม, Syn. jab into, stick into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
skid(สคิด) n. ไม้จิ้มไม่ให้ล้อหมุน,ไม้ค้ำยัน,เครื่องบังคับล้อหมุน,ไม้บุรองไม่ให้ลื่นไถล,แผ่นรองรับน้ำหนัก,รางเลื่อน,แคร่เลื่อน,ทางลงเนิน vt. วางบนเครื่องบังคับล้อหมุน,ห้ามล้อด้วยไม้จีมหรือไม้ค้ำยัน,ลดความเร็วลง,ให้เคลื่อนบนไม้รอง,เลื่อนไถลโดยใช้เครื่องบังคับล้อ
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
stab(สแทบ) vt.,vi. แทง,ทิ่ม,จิ้ม,เสียดแทง n. การแทง,การทิ่ม,การจิ้ม,การพยายามในระยะสั้น,บาดแผลจากการแทง,ความเจ็บปวดกะทันหันที่อยู่ไม่นาน -Phr. (stab (someone) in the back ทำร้ายข้างหลัง ลอบกัด), Syn. jab,pierce
toothpick(ทูธ'พิค) n. ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
touch screenจอสัมผัสหมายถึง จอภาพที่รับข้อมูลได้จากการสัมผัสที่ผิวจอ เป็นต้นว่า บนจอแสดงหัวข้อให้เลือก เราสามารถเลือกได้โดยใช้นิ้วจิ้มลงไปที่ตำแหน่งที่ต้องการ เป็นการแสดงว่า คอมพิวเตอร์ได้รับข้อมูลแล้ว
wedge(เวจฺ) n. ลิ่ม,รูปลิ่ม,เหล็กงัด,วิธีการ,หนทาง vt. vi. แยกออก,ผ่าออก,ตอกลิ่มเข้าไป,ทะลวง,แทรก,อัด,จิ้ม, See also: wedgelike adj., Syn. keystone,chock,gambit,crowd

English-Thai: Nontri Dictionary
pick(n) เสียม,อีเต้อ,จอบ,เครื่องจิ้ม
sauce(n) น้ำซอส,น้ำจิ้ม,น้ำปรุงรส
souse(n) ผักดอง,น้ำสำหรับดอง,อาหารแช่เกลือ,น้ำจิ้ม
souse(vt) จุ่ม,แช่น้ำ,ดอง,จิ้ม,ลวก,ทำให้เปียกชุ่ม
stab(vt) ทำร้าย,แทง,ทำลาย,ทิ่ม,จิ้ม
steep(vt) จิ้ม,จุ่ม,แช่น้ำ,อาบ,ทำให้ชุ่ม
toothpick(n) ไม้จิ้มฟัน
wedge(n) ลิ่ม,เหล็กงัด,ไม้จิ้ม,วิธีการ,หนทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top