ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hump

HH AH1 M P   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hump-, *hump*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hump[VT] ทำหลังโกง, See also: โก่งหลัง
hump[N] โหนกอูฐ, See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
hump[SL] ร่วมเพศ, See also: มีเซ็กส์, มีเพศสัมพันธ์, Syn. have sex
humpback[N] หลังโกง, See also: หลังค่อม
hump over[PHRV] โก่งตัวอยู่บน, See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
humpbacked[ADJ] หลังค่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hump(ฮัมพฺ) n. ปุ่ม,โคก,หนอก,เนินกลม. -Phr. (the Hump ภูเขาหิมาลัย) vt. ทำให้เป็นปุ่มขึ้น,พยายามมาก,ผสมพันธ์กับ,แยกขึ้นหลังหรือไหล่. vi. เป็นปุ่มขึ้น,เร่งรีบ, Syn. protuberance,knob
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
chump(ชัมพฺ) n. ท่อนไม้สั้นและหนา,ก้อนเนื้อหนา,คนโง่
thump(ธัมพฺ) vi.,vt. (การ,เสียง) ทุบหรือตีให้เกิดเสียงดัง,เดินด้วยฝีเท้าหนัก, (หัวใจ) เต้น., See also: thumper n., Syn. slam,thud

English-Thai: Nontri Dictionary
hump(n) หนอก,ปุ่ม,โคก,เขา,ตะโหงก
hump(vt) ทำให้นูนออก,ทำให้โปนออกมา,ทำให้เป็นปุ่ม
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
chump(n) ท่อนไม้สั้น,ก้อนเนื้อ,คนทึ่ม,คนโง่
thump(n) เครื่องบีบนิ้วหัวแม่มือในสมัยโบราณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
humpback; hunchback; kyphosis; rachiocyphosis; rachiokyphosisหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
humps[ฮัมพ์ส] (n) (แสลง) ก้น
See also: S. bum, ass, bottom,

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then there are camels. But they have humps.แล้วมีอูฐ แต่พวกเขามี humpIdemo dalje (1982)
You wouldn't care if I humped the entire army... as long as we were on the right side of the Ho Chi Minh Trail.ตัวเองไม่สน ถึงเค้าจะไปกับ ทหารทั้งกองทัพ... Dirty Dancing (1987)
"to hear the announcement of the great Prince Humperdinck's bride-to-be."ใครจะได้เป็นเจ้าสาวของเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ผู้ยิ่งใหญ่ The Princess Bride (1987)
"Although the law of the land gave Humperdinck the rightทั้งๆที่กฎหมายของเมืองให้สิทธิ์แก่เจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ The Princess Bride (1987)
"Despite Humperdinck's reassurance that she would grow to love him,แม้เจ้าชายจะมั่นใจว่า เธอจะรักเขาในที่สุด The Princess Bride (1987)
There's no greater hunter than Prince Humperdinck.ก็ไม่มีผู้ล่าใดยิ่งใหญ่เท่าเจ้าชายฮัมเปอร์ดิงค์ The Princess Bride (1987)
HUMPERDINCK: I tell you once again, surrender!ข้าจะบอกเจ้าอีกครั้งนะ เจ้าขี้แพ้! The Princess Bride (1987)
"Buttercup and Humperdinck were married.บัตเตอร์คัพและฮัมเปอร์ดิงค์เข้าพิธีแต่งงาน The Princess Bride (1987)
She doesn't marry Humperdinck. She marries Westley.เธอไม่ได้แต่งกับฮัมเปอร์ดิงค์ แต่ว่าแต่งกับเวสต์ลีย์อะ The Princess Bride (1987)
See? Didn't I tell you she'd never marry that rotten Humperdinck?ผมบอกปู่แล้วว่าเธอไม่ได้แต่งกับเจ้าเนื้อเปื่อยฮัมเปอร์ดิงค์ The Princess Bride (1987)
"The Brute Squad had their hands full carrying out Humperdinck's orders."เหล่าทหารมีงานล้นมือ ... The Princess Bride (1987)
Who gets Humperdinck?ใครจัดการฮัมเปอร์ดิงค์ฮะ The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humpA camel can store a large amount of water in the hump on its back.
humpHumpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again.
humpHumpty Dumpty sat on a wall; Humpty Dumpty had a great fall; All the King's horses and all the King's men; Couldn't put Humpty Dumpty together again.
humpThis job gives me the hump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ
ฮี้[INT] humph, Thai definition: คำเปล่งเสียงแสดงความไม่พอใจ
ฮึ[INT] humph, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ
หนอก[N] hump, Syn. โหนก, Example: เหนือไหล่ของวัวตัวผู้มีก้อนเนื้อ เรียกว่า โหนกหรือหนอก สันหลังลาดขึ้นจากโหนกไปสู่บั้นเอว แล้วลากลงตามบั้นท้ายไปสู่โคนหาง, Count unit: หนอก, Thai definition: ก้อนเนื้อที่ต้นคอของสัตว์บางอย่างเช่นวัว, ก้อนเนื้อที่นูนขึ้นมาที่ต้นคอของคนบางคน, เนื้อใต้ท้องน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมพร[n. prop.] (Chumphøn) EN: Chumphon (South)   FR: Chumphon (Sud)
จังหวัดชุมพร[n. prop.] (Jangwat Chumphøn) EN: Chumphon province   FR: province de Chumphon [f]
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback   FR: bossu ; voûté
โลมาขาวเทา[n. exp.] (lōmā khāo-thao) EN: Indo-Pacific Hump-backed Dolphin   
หนอก[n.] (nøk) EN: hump ; dewlap   FR: bosse (de bovin) [f]
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump   FR: bosse [f]
ผาง[X] (phāng) EN: thump ; bang   
ทุบ[v.] (thup) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite   FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMP    HH AH1 M P
HUMPH    HH AH1 M F
HUMPED    HH AH1 M P T
HUMPAL    HH AH1 M P AH0 L
HUMPTY    HH AH1 M P T IY0
HUMPHRY    HH AH1 M P F R IY0
HUMPERT    HH AH1 M P ER2 T
HUMPHRY    HH AH1 M F R IY0
HUMPHERY    HH AH1 M F ER0 IY0
HUMPHERY    HH AH1 M F R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hump    (v) hˈʌmp (h uh1 m p)
humph    (uh) hˈʌmpf (h uh1 m p f)
humps    (v) hˈʌmps (h uh1 m p s)
humped    (v) hˈʌmpt (h uh1 m p t)
humping    (v) hˈʌmpɪŋ (h uh1 m p i ng)
Humphrey    (n) hˈʌmfriː (h uh1 m f r ii)
humpback    (n) hˈʌmp-bæk (h uh1 m p - b a k)
humpbacks    (n) hˈʌmp-bæks (h uh1 m p - b a k s)
humpbacked    (j) hˈʌmp-bækt (h uh1 m p - b a k t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] humpback; camel, #17,724 [Add to Longdo]
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, / ] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback, #64,461 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humpen {m}tankard; stein [Add to Longdo]
Trübsinn {m}; schlechte Laune {f}; Stinklaune {f}hump [Br.] [Add to Longdo]
humpeln; hinken | humpelnd; hinkend | gehumpelt; gehinkt | er/sie humpelt | ich/er/sie humpelte | er/sie ist/war gehumpeltto hobble | hobbling | hobbled | he/she hobbles | I/he/she hobbled | he/she has/had hobbled [Add to Longdo]
Humpbreite {f}hump width; rim hump width [Add to Longdo]
Humpfelge {f}humped rim [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
ぎいとん[, giiton] (adv,adv-to) (on-mim) squeaking or creaking (followed by a thump) [Add to Longdo]
ことん[, koton] (adv-to) (on-mim) clunk; thump [Add to Longdo]
ごとり[, gotori] (adv-to,adv) thump; clang; clank [Add to Longdo]
すとん;ストン[, suton ; suton] (adv-to,adv) (1) (on-mim) (with a) thump; (2) (on-mim) (hanging) straight down [Add to Longdo]
ずしずし[, zushizushi] (adv,adv-to) (on-mim) thump; thud (sound representing the footfalls of something heavy) [Add to Longdo]
どっかと[, dokkato] (adv) (on-mim) with a thump; floppingly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
オニテングハギ[, onitenguhagi] (n) humpback unicornfish (Naso brachycentron, species of Indo-Pacific tang) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hump \Hump\ (h[u^]mp), n. [Cf. D. homp a lump, LG. hump heap,
   hill, stump, possibly akin to E. heap. Cf. {Hunch}.]
   1. A protuberance; especially, the protuberance formed by a
    crooked back.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A fleshy protuberance on the back of an animal, as
    a camel or whale.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroad) a portion of a switchyard with a slanting track
    in which freight cars may coast without an engine and be
    sorted through a series of switches.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hump \Hump\, v. t.
   1. To form into a hump; to make hump-shaped; to hunch; --
    often with up.
 
       The cattle were very uncomfortable, standing humped
       up in the bushes.           --T. Roosvelt.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To put or carry on the (humped) back; to shoulder; hence,
    to carry, in general. [Slang, Australia]
 
       Having collected a sufficient quantity, we humped it
       out of the bush.           --C. L. Money.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To bend or gather together for strenuous effort, as in
    running; to do or effect by such effort; to exert; --
    usually reflexively or with it; as, you must hump
    yourself. [Slang, U. S.]
 
       A half dozen other negroes, some limping and all
       scared, were humping it across a meadow. --McClure's
                          Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Railroad) to sort freight cars by means of a hump.
    [PJC]
 
   5. to engage in sexual intercourse with. [Vulgar Slang, U.
    S.]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hump
   n 1: something that bulges out or is protuberant or projects
      from its surroundings; "the gun in his pocket made an
      obvious bulge"; "the hump of a camel"; "he stood on the
      rocky prominence"; "the occipital protuberance was well
      developed"; "the bony excrescence between its horns" [syn:
      {bulge}, {bump}, {hump}, {swelling}, {gibbosity},
      {gibbousness}, {jut}, {prominence}, {protuberance},
      {protrusion}, {extrusion}, {excrescence}]
   v 1: round one's back by bending forward and drawing the
      shoulders forward [syn: {hunch}, {hump}, {hunch forward},
      {hunch over}]
   2: have sexual intercourse with; "This student sleeps with
     everyone in her dorm"; "Adam knew Eve"; "Were you ever
     intimate with this man?" [syn: {sleep together}, {roll in the
     hay}, {love}, {make out}, {make love}, {sleep with}, {get
     laid}, {have sex}, {know}, {do it}, {be intimate}, {have
     intercourse}, {have it away}, {have it off}, {screw}, {fuck},
     {jazz}, {eff}, {hump}, {lie with}, {bed}, {have a go at it},
     {bang}, {get it on}, {bonk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top