Search result for

โหนก

(49 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหนก-, *โหนก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหนก[ADJ] protuberant, See also: bulging, protruding, projecting, Syn. นูน, ยื่น, Example: หน้าผากโหนกของเธอทำให้หน้าของเธอดูเด่น, Thai definition: นูนยื่นออกมา
โหนกแก้ม[N] cheekbone, Example: คนเป็นโรคไซนัสอักเสบจะมีอาการปวดบริเวณดั้งจมูกและโหนกแก้ม, Thai definition: ส่วนของแก้มตรงที่มีกระดูกนูนออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหนก(โหฺนก) ว. นูนยื่นออกมา เช่น หน้าผากโหนก.
โหนกแก้มน. ส่วนของแก้มตรงที่มีกระดูกนูนออกมา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eminenceโหนก, เนิน, ปุ่ม, ส่วนยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal tuber; eminence, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parietal eminence; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eminence, parietal; tuber, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tuber, parietal; eminence, parietalโหนกข้างขม่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraciliary arch; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
superciliary arch; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraorbital arch; arch, superciliary; arch, supraciliaryโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, superciliary; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraciliary; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Malar Complexโหนกแก้มที่หักยุบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right over there. Look, look. To me, that looks like a camel.น้าว่ามันเหมือนอูฐเลย นั่นโหนกมัน Bedtime Stories (2008)
Your cheekbones.โหนกแก้มของเธอ Episode #1.5 (2009)
Gomez hit the kid's old man so hard, his cheekbone broke, pushing his eyeball up and out of his face.โกเมซตีพ่อของเด็ก อย่างแรง โหนกแก้มเขาแตก ดันลูกตาขึ้น และออกมาจากหน้าเขาเลย Living the Dream (2009)
At the nasal and the zygomatic.ที่จมูก และโหนกแก้ม The Dwarf in the Dirt (2009)
His jaw, cheek and nose are busted.ขากรรไกรของเขา โหนกแก้ม และจมูกหัก Oiled (2010)
Oh. Well, nice cheekbones.โอ โหนกแก้มสวยดี Chromolume No. 7 (2010)
The prominent glabella suggests the victim is male.โหนกหน้าผากที่ยื่นออกมา บ่งบอกว่าเป็นศพเพศชาย The Body and the Bounty (2010)
Carrying on with a human you can't turn spits in the face of our people.ห้อยโหนกับมนุษย์ที่นายเปลี่ยนไม่ได้ ทำลายศักดิ์ศรี ของพวกเรา Dog Eat Dog (2011)
You see these cheekbones?เห็นโหนกแก้มผมมั้ย Wolf's Bane (2011)
But your creamy skin and unusually high cheekbones could change all that.แต่ผิวสีขาวๆกับโหนกแก้มแปลกๆของคุณ สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
My cheekbones and beckoning pelvis already have a certain "hello sailor" quality to them.กระดูกโหนกแก้ม กับเชิงกรานฉัน มีคุณสบบัติเชิญชวนอยู่แล้ว The Pulled Groin Extrapolation (2011)
They need the electricity from the dam, but at the same time, they want to preserve the environment.ใช่ แต่เมื่อเธอสูงและโหนกแก้มสวย เธอพูดแบบประชด The Ornithophobia Diffusion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหนก[adj.] (nōk) EN: protuberant ; bulging ; protruding ; projecting   
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump   FR: bosse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cheekbone[N] โหนกแก้ม, Syn. jugal bone, malar bone
hump[N] โหนกอูฐ, See also: หนอก, โคก, ตะโหงก
malar[N] กระดูกโหนกแก้ม, See also: โหนกแก้ม, Syn. cheekbone, zygomatic bone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bump(บัมพฺ) {bumped,bumping,bumps} vt. ชนกระทบ,กระทบ,จับชน,ทำให้ชน,ชนล้ม,ไล่ออกจากงาน,ยก vi. กระทบ,สัมผัส,เอาตะโพกชน,พบโดย บังเอิญ,ประสบ,วิ่งโคลงเคลง -Id. (bump off ฆ่า) n. การชน,การกระแทก,หัวโหนก,ส่วนนูน,การเอาก้นชน
crest(เครสทฺ) {crested,cresting,crests} n. หงอน,หงอนไก่,ยอด,สิ่งประดับบนยอด,ยอดเขา,ยอดคลื่น,ยอดหมวก,ขนแผงคอม้าหรือสิงโต,โหนก,ส้น,ลายประดับ,ตราประจำตระกูล vi. เกิดเป็นยอด,บรรลุถึงจุดสุดยอด. -Phr. (on the crest of the wave ในสมัยรุ่งเรืองที่สุด) คำศัพท์ย่อย:
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
mons(มอนซฺ) n. ส่วนนูน,ปุ่มตุ่ม,โหนก pl. montes
prominence(พรอม'มะเนินซฺ) n. การนูนออก,การโผล่ออก,โหนก,ปุ่ม,เนิน,โคก., Syn. prominency
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland
protrusion(โพรทรู'เ?ิน) n. การยื่นออก,การถลน,การโผล่ออก,สิ่งที่โผล่ออก,ส่วนนูน,โหนก, See also: protrusive adj. protrusiveness n., Syn. projection
protuberance(โพรทู'เบอเรินซฺ) n. การยื่นออก,การโผล่ออก,การนูน,การโปน,ส่วนที่ยื่นออก,ส่วนที่นูน,โหนก,ปุ่ม., See also: protuberential adj., Syn. swelling,bump,bulge

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
hunch(n) หนอก,ตะโหงก,โหนก
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
protrusion(n) การถลน,การโปน,โหนก,การแลบออก
protuberance(n) โหนก,ปุ่ม,ปม,การบวม
withers(n) โหนกคอสัตว์,ตะโหงกม้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top