ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฮึ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮึ-, *ฮึ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮึ[INT] hah, See also: ha, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความแปลกใจ
ฮึ[INT] humph, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ
ฮึ[V] be energetic, See also: be vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ฮึ[ADJ] energetic, See also: vigorous, Syn. คึก, คะนอง, ลำพอง
ฮึ[V] resolve, See also: determine, Example: คนขี้กลัวอาจจะกล้าที่จะฮึดสู้ เมื่อจนตรอก, Thai definition: กลับคิดมุ, กลับรวบรวมกำลังใจทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ฮึ[INT] go!, See also: ฮึยๆ, Example: ชาวบ้านต่างร้องฮึยไล่ควายเข้าคอก, Thai definition: เสียงร้องไล่วัวควาย
ฮึ่ม[V] be dissatisfied, See also: be discontented, Example: สหรัฐกับอิรักฮึ่มกันมาตั้งแต่เหตุการณ์อิรักบุกเข้ายึดคูเวต เมื่อปี 2533, Thai definition: แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจ ทำท่าว่าจะลงโทษหรือต่อสู้กัน
ฮึ่ม[INT] sound which express dissatisfaction, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ
ฮึ่ม[INT] intimidation, Thai definition: การแสดงอาการขู่
ฮึกหาญ[ADJ] brave, See also: gallant, valiant, Example: เขาเป็นคนฮึกหาญกล้าทำในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย, Thai definition: กล้าด้วยความคะนอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮึอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจหรือแปลกใจ.
ฮึว. คะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, คึก ก็ว่า.
ฮึกหาญว. กล้าด้วยความคะนอง.
ฮึกห้าวว. มุทะลุด้วยความคะนอง.
ฮึกฮักว. อาการไม่พอใจ, อาการขัดใจ.
ฮึกเหิมก. ลำพองใจด้วยความคึกคะนอง, เหิมฮึก ก็ว่า.
ฮึกโหมก. ระดมเข้าไปด้วยความคะนอง, โหมฮึก ก็ว่า.
ฮึก. กลับคิดมุ, กลับรวบรวมกำลังใจทำอย่างเอาจริงเอาจัง.
ฮึดฮัดก. แสดงท่าทางไม่พอใจเพราะไม่ได้อย่างใจตนเป็นต้น.
ฮึ่มอ. คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hmm?ฮึ่ม? Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Huh?ฮึThe Breath (2009)
Uh-huh.อือฮึ She Needs Me (2012)
Uh-huh.-อือ ฮึ Darkness on the Edge of Town (2013)
Mm-mmm.อือฮึ The Dance of Dragons (2015)
Huh?ฮึ The Sisters Mills (2015)
Hmph!ฮึ่ม! Pinocchio (1940)
Lampwick. Hmph!แลมปวิก ฮึ่ม! Pinocchio (1940)
Lampwick. Hmph, Lampwick!แลมปวิก ฮึ่ม, แลมปวิก! Pinocchio (1940)
Hmph, no more privacy than a goldfish.ฮึ่มความเป็นส่วนตัวไม่เกินปลา ทอง Pinocchio (1940)
- Hmph!ฮึ่ม! Pinocchio (1940)
Mrs. De Winter. Goodbye, my dear, and good luck!ฮึ คุณนายเดอ วินเทอร์ ลาก่อนนะหนู และโชคดีล่ะ Rebecca (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮึกเหิม[v.] (heuk-hoēm) EN: be arrogant ; be conceited   
ฮึดฮัด[n. exp.] (heuthat) FR: en colère
ฮึ่ม[interj.] (heum) EN: hm ; hmm   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peppy[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: ฮึกเหิม, มีชีวิตชีวา, Syn. active, lively

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
bobbish(บอบ'บิช) adj. มีจิตใจที่เร่าร้อน,ฮึกเหิม
elann. ความฮึกเหิม,ความเร่าร้อน
faugh(ฟอ) int. คำอุทานรังเกียจเช่นฮึ่ม!,ว้า!
grunt(กรันทฺ) vi.,vt. ทำเสียงทางจมูกแสดงความไม่พอใจ,ทำเสียงฮึดฮัด,บ่น. n. เสียงฮึดฮัดแสดงความไม่พอใจ,ทหารราบ., See also: gruntingly adv., Syn. grumble
hem(เฮม) vt. ปิดล้อม,ขลิบริม n. ขอบ,ริม,ม้วนขอบ -n. (การ) อุทาน"แฮ่ม!"หรือ"ฮึม!",พูดไม่เต็มปาก interj. แฮ่ม!, See also: hemmer n., Syn. edge,
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...
pecker(เพค'เคอะ) n. นกที่จิก,เครื่องเจาะรู,เข็มเจาะรู,องคชาต,ความกล้าหาญ,จิตใจที่ฮึกเหิม
pep(เพพ) n. ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ,กำลังวังชา,ความเผ็ดร้อน,ความคึกคัก, Syn. fervour
pepper(เพพ'เพอะ) n. พืชประเภทพริกไทย,พริกขี้หนู,พริกชี้ฟ้า,พืชจำพวก Capsicum,ความฮึกเหิม,ความห้าวหาญ. vt. ใส่พริกไทย,ใส่พริก,ระดมยิง,ขว้างปา

English-Thai: Nontri Dictionary
grunt(n) เสียงหมูร้อง,เสียงฮึดฮัด
grunt(vi) ร้องอย่างหมู,คำราม,ตะคอก,ทำเสียงฮึดฮัด
martial(adj) ชอบการรบพุ่ง,ฮึกเหิม,กล้าหาญ,เกี่ยวกับสงคราม
pert(adj) ทะเล้น,ทะลึ่ง,กล้า,ฮึกเหิม,ไร้มารยาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top