ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

罗锅

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罗锅-, *罗锅*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗锅[luó guō, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ, / ] humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback, #64,461 [Add to Longdo]
罗锅[luó guō r, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ ㄖ˙, / ] erhua variant of 羅鍋|罗锅, humpbacked (e.g. a bridge); in the form of an arch; a hunchback [Add to Longdo]
罗锅儿桥[luó guō er qiáo, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄨㄛ ㄦ˙ ㄑㄧㄠˊ, / ] a humpback bridge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen to me, that Lau Law Wo says he will never admit that is his son.[CN] 先听我说 那个刘罗锅说绝不承认那个私生子 All's Well, Ends Well 1997 (1997)
Right?[CN] 护树罗锅 Fantastic Beasts and Where to Find Them (2016)
It's said the baby's father is New Horse Son, but it's proved the father is Tung Chee-Hwa.[CN] 有人说这孩子是李保田的 但医院证明孩子是刘罗锅 All's Well, Ends Well 1997 (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top