Search result for

graphic

(114 entries)
(0.0611 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graphic-, *graphic*
English-Thai: Longdo Dictionary
telegraphic transfer(n) การโอนเงินโดยทางโทรเลข เช่น When you wish to make a payment from your account whether by Telegraphic Transfer or by Currency Draft you will need to visit an Abbey branch., S. wire transfer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graphic[ADJ] แสดงชัดเจน, See also: แสดงด้วยภาพ, Syn. descriptive, visible, illustrated, Ant. ambiguous, abstract
graphic[ADJ] เกี่ยวกับภาพ, See also: เกี่ยวกับเส้นกราฟ, เกี่ยวกับการเขียน
graphics[N] ภาพพิมพ์, See also: ภาพกราฟฟิก
graphic arts[N] ศิลปะภาพพิมพ์, See also: เทคนิคภาพพิมพ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graphic(แกรฟ'ฟิค) adj. ชัดเจน,เกี่ยวกับภาพเขียนหรือวาด, Syn. graphical, Syn. vivid,
graphic artsศิลปะการทำภาพพิมพ์,ศิลปการขีดเขียน,ศิลปะการพิมพ์, Syn. graphics
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ
graphic layoutการออกแบบงานพิมพ์หมายถึง การออกแบบหน้าหนังสือหรือเอกสารที่ประกอบด้วยข้อความ (text) และภาพประกอบ (graphics) ให้แลดูสวยงาม ตามสมัยนิยม
graphic modeภาวะกราฟิกหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ บนจอภาพออกมาเป็นภาพ
graphical user interfaceการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ใช้ตัวย่อว่า GUI (อ่านว่ากุย) เป็นวิธีการให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ให้ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางภาพ เช่น ใช้เมาส์กดเลือกสัญรูป (icon) แทนการพิมพ์คำสั่งดังแต่ก่อน หรือการเลือกคำสั่งตามรายการเลือกที่เรียกว่า ระบบเมนู
graphics(แกรฟ'ฟิคซฺ) n. ศิลปะการเขียน,การทำภาพพิมพ์,วิชาการคำนวณด้วยแผนภูมิ'หรือไดอะแกรม
graphics adapter cardตัวปรับภาพหมายถึงแผ่นวงจร (card) ที่เมื่อนำไปเสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้จอภาพแสดงภาพได้ เท่าที่รู้จักกันในเวลานี้มีชื่อเรียกว่า CGA EGA VGA และ SVGA ถ้าปราศจากแผ่นวงจรเหล่านี้ แม้โปรแกรมจะเป็นโปรแกรมภาพ ก็จะแสดงภาพไม่ได้ ดู CGA EGA VGA และ SVGA
anepigraphic(แอนเอพ' พะกราฟ' ฟิค) adj. ไร้ประวัติ, ไม่ได้ปรากฏในตำนาน., Syn. anepigraphous

English-Thai: Nontri Dictionary
graphic(adj) โดยกราฟ,เกี่ยวกับภาพวาด,เกี่ยวกับการขีดเขียน
graphically(adv) โดยกราฟ,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
autobiographic(adj) เกี่ยวกับอัตชีวประวัติ
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ
geographic(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
geographical(adj) เกี่ยวกับภูมิศาสตร์,ในทางภูมิศาสตร์,ตามภูมิศาสตร์
photographic(adj) เกี่ยวกับการถ่ายรูป,เกี่ยวกับการถ่ายภาพ,เหมือนจริง
stenographic(adj) เกี่ยวกับชวเลข
topographical(adj) เกี่ยวกับภูมิประเทศ,ว่าด้วยภูมิประเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graphicกราฟิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphicกราฟิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphicกราฟิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
graphic artเลขนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graphic calculatorเครื่องคิดเลขกราฟิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
graphic displayหน่วยแสดงผลกราฟิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphic graduationการเกลี่ยเชิงเส้นกราฟ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphic graniteหินกราฟิกแกรนิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graphic representationการแสดงด้วยกราฟ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
graphicalเชิงกราฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
graphicกราฟิก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแสดงภาพด้วยคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
graphicกราฟิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Graphicกราฟ [การแพทย์]
Graphic and Presentationการนำเสนอในรูปกราฟ [การแพทย์]
Graphic artsเลขนศิลป์ [TU Subject Heading]
Graphic calculatorเครื่องคำนวณกราฟิก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Graphic design (Typography)การออกแบบเลขนศิลป์ (ตัวพิมพ์) [TU Subject Heading]
graphic formulaสูตรแบบเส้น, สูตรที่เขียนแทนโมเลกุลของสารโดยใช้เส้นแสดงพันธะของอะตอมคู่หนึ่ง ๆ ในโมเลกุล  เช่น   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Graphic Measurementวัดความไวโดยใช้กร๊าฟ [การแพทย์]
Graphic methodsกราฟ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And the flowing creeks and rocks in the background... are clearly a lewd depiction of female genit... of... a graphic depiction of... female anatomyภาพสายน้ำที่ไหลย้อยจากโตรกหิน ที่เป็นฉากหลังของภาพนี้ เห็นชัดว่าจงใจแสดงถึง อวัยวะเพศในการสืบพันธ์ของสตรี ทั้งหมดนี่มันฟ้องว่าเป็น... Portrait of a Beauty (2008)
New graphic novels and episodes...ตอนใหม่ๆบทนิยายใหม่ๆและภาพกราฟิกใหม่ๆ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ready with the graphics?เตรียมกราฟฟิกส์ Vantage Point (2008)
The details are incredible. The graphics processor must be running on...รายละเอียดมันเหลือเชื่อจะตาย หน่วยประมวลผลกราฟฟิก Chuck Versus the Predator (2009)
So you could see that I'm more than just some guy who's more worried about getting his graphic novels than putting gas in the car.เพื่อที่คุณจะได้เห็นว่าผมเป็นมากกว่า ผู้ชายคนนึงที่เป็นห่วงเรื่องพยายาม จะสร้างภาพจากนิยายมากกว่าเติมน้ำมัน Pilot (2009)
Yeah, he's, uh, over in the graphic novel section.เห็น อยู่ตรงแผนกนิยายภาพ The Guitarist Amplification (2009)
'Cause it's good stuff. You like graphics?มันก็เป็นเรื่องดี นายชอบภาพกราฟฟิคมั้ยล่ะ? The Turning Point (2009)
The color is better, the graphic is bright. It's awesome!สีมันจะดีกว่า กราฟฟิคก็เจ๋ง เยี่ยมไปเลย The Blind Side (2009)
They're too graphic.ภาพรุนแรงเกินไป The Bang Bang Club (2010)
"Where it stood with graphics, how much programing was leftเรื่องกราฟฟิกของเวบ แล้วโปรแกรมอื่นๆที่เหลือ The Social Network (2010)
His journals were graphic and meticulous.บันทึกของเขาเป็น ลายเส้นและเรื่องซ้อนเรื่อง ...A Thousand Words (2010)
Which, all I'm saying, has graphics.ซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดมีกราฟริกชัดเจน The Townie (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graphicFrankly speaking this 'on board' means "doesn't have a graphics card".
graphicHe makes it a point to speak clearly and graphically he always talks turkey about any problem.
graphicMost studies, however, have not focused on the influence Emmet's theory had on the computer graphics.
graphicNote the function of the background layers of these graphic designs.
graphicPlease advise us, if possible, of the company which has developed graphic handling software.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อมูลรูปภาพ[N] pictorial information, See also: graphic, Syn. ข้อมูลภาพ, Example: เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถที่จะประมวลผล และเก็บรวบรวมข้อมูลรูปภาพได้จำนวนมาก, Thai definition: ข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรูปภาพ
ศิลปะภาพพิมพ์[N] graphic arts, Example: เขาเข้าเรียนศิลปะภาพพิมพ์ที่สถาบันศิลปะโอติส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์[n. exp.] (akkharānukrom phūmisāt) EN: gazetteer ; geographical dictionary   
อนาจาร[adj.] (anājān) EN: obscene ; lewd ; pornographic ; indecent ; immoral   FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.) ; indécent ; immoral
กระดาษอัดรูป[n. exp.] (kradāt at rūp) EN: printing paper ; photographic paper   FR: papier photographique [m]
กราฟฟิก[n.] (krāpfik) EN: graphic   FR: graphique [m]
ลักษณะภูมิประเทศ[n. exp.] (laksana phūmīprathēt) EN: geographical features ; topography   FR: caractéristiques topographiques [fpl]
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty   FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
ล้างฟิล์ม[v. exp.] (lāng fīm) EN: develop a photographic film   FR: développer un film (photographique)
เลขา[n.] (lēkhā) EN: writing ; drawing ; graph ; graphics ; design ; pattern   FR: écriture [f]
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
น้ำยา[n.] (nāmyā) EN: solution ; liquid reagent ; photographic developer   FR: solution [f] ; réactif liquide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAPHIC    G R AE1 F IH0 K
GRAPHICS    G R AE1 F IH0 K S
GRAPHICAL    G R AE1 F IH0 K AH0 L
GRAPHICS'    G R AE1 F IH0 K S
GRAPHICALLY    G R AE1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graphic    (j) (g r a1 f i k)
graphics    (n) (g r a1 f i k s)
graphical    (j) (g r a1 f i k l)
graphically    (a) (g r a1 f i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grafik {f}; Graphik {f} | Grafiken {pl}; Graphiken {pl}graphic | graphics [Add to Longdo]
Grafiker {m}; Grafikerin {f}; Graphiker {m}; Graphikerin {f}graphic designer; graphic artist [Add to Longdo]
Grafikkarte {f} [comp.]graphic controller; display controller [Add to Longdo]
Grafikdatenverarbeitung {f}; Graphikdatenverabeitung {f}graphic data processing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG [Add to Longdo]
GUI[ジーユーアイ, ji-yu-ai] (n) graphical user interface; GUI; (P) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
Hビデオ[エッチビデオ, ecchibideo] (n) pornographic video; salacious video [Add to Longdo]
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC [Add to Longdo]
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M') [Add to Longdo]
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic) [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图像用户介面[tú xiàng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface; GUI [Add to Longdo]
图形卡[tú xíng kǎ, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄎㄚˇ, / ] graphics card [Add to Longdo]
图形用户界面[tú xíng yòng hù jiè miàn, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
[ān, , ] graphic variant of 鞍 [Add to Longdo]
显示卡[xiǎn shì kǎ, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄎㄚˇ, / ] graphics card [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インライン画像[インラインがぞう, inrain gazou] inline graphic [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
オブジェクト指向グラフィックス[オブジェクトしこうグラフィックス, obujiekuto shikou gurafikkusu] object-oriented graphics [Add to Longdo]
カラーグラフィックス[からーぐらふぃっくす, kara-gurafikkusu] color graphics [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィカルユーザーインターフェース[ぐらふぃかるゆーざーいんたーふぇーす, gurafikaruyu-za-inta-fe-su] graphical user interface [Add to Longdo]
グラフィカルユーザインタフェース[ぐらふぃかるゆーざいんたふぇーす, gurafikaruyu-zaintafe-su] graphical user interface (GUI) [Add to Longdo]
グラフィクス装置[グラフィクスそうち, gurafikusu souchi] graphics device [Add to Longdo]
グラフィクス中核系[グラフィクスちゅうかくけい, gurafikusu chuukakukei] Graphical Kernel System [Add to Longdo]
グラフィック[ぐらふぃっく, gurafikku] graphic (a-no) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graphic \Graph"ic\ (gr[a^]f"[i^]k), Graphical \Graph"ic*al\
   (gr[a^]f"[i^]*kal), a. [L. graphicus, Gr. grafiko`s, fr.
   gra`fein to write; cf. F. graphique. See {Graft}.]
   1. Of or pertaining to the arts of painting and drawing; of
    or pertaining to graphics; as, graphic art work. [WordNet
    sense 2]
    [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   2. Of or pertaining to the art of writing.
    [1913 Webster]
 
   3. Written or engraved; formed of letters or lines.
    [1913 Webster]
 
       The finger of God hath left an inscription upon all
       his works, not graphical, or composed of letters.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. Having the faculty of clear, detailed, and impressive
    description; as, a graphic writer.
    [1913 Webster]
 
   5. Well delineated; clearly and vividly described;
    characterized by, clear, detailed, and impressive
    description; vivid; evoking lifelike images within the
    mind; as graphic details of the President's sexual
    misbehavior; a graphic description of the accident;
    graphic images of violence. [WordNet sense 5]
 
   Syn: lifelike, pictorial, vivid.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
   6. Hence: describing nudity or sexual activity in explicit
    detail; as, a novel with graphic sex scenes.
    [WordNet 1.5]
 
   7. relating to or presented by a graph[2]; as, a graphic
    presentation of the data. [WordNet sense 3]
 
   Syn: graphical.
     [WordNet 1.5]
 
   {Graphic algebra}, a branch of algebra in which, the
    properties of equations are treated by the use of curves
    and straight lines.
 
   {Graphic arts}, a name given to those fine arts which pertain
    to the representation on a fiat surface of natural
    objects; as distinguished from music, etc., and also from
    sculpture.
 
   {Graphic formula}. (Chem.) See under {Formula}.
 
   {Graphic granite}. See under {Granite}.
 
   {Graphic method}, the method of scientific analysis or
    investigation, in which the relations or laws involved in
    tabular numbers are represented to the eye by means of
    curves or other figures; as the daily changes of weather
    by means of curves, the abscissas of which represent the
    hours of the day, and the ordinates the corresponding
    degrees of temperature.
 
   {Graphical statics} (Math.), a branch of statics, in which
    the magnitude, direction, and position of forces are
    represented by straight lines
 
   {Graphic tellurium}. See {Sylvanite}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 expressed \expressed\ adj.
   1. Communicated in words.
 
   Syn: uttered, verbalized.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Precisely and clearly expressed, leaving nothing to
    implication. Opposite of {implicit}. [Narrower terms:
    {graphic}] Also See: {definite}, {denotative}, {denotive},
    {overt}, {open}, {unequivocal}, {unambiguous}.
 
   Syn: explicit, express.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 graphic
   adj 1: written or drawn or engraved; "graphic symbols" [syn:
       {graphic}, {graphical}, {in writing(p)}]
   2: describing nudity or sexual activity in graphic detail;
     "graphic sexual scenes"
   3: of or relating to the graphic arts; "the etchings, drypoints,
     lithographs, and engravings which together form his graphic
     work"- British Book News
   4: relating to or presented by a graph; "a graphic presentation
     of the data" [syn: {graphic}, {graphical}]
   5: evoking lifelike images within the mind; "pictorial poetry
     and prose"; "graphic accounts of battle"; "a lifelike
     portrait"; "a vivid description" [syn: {graphic}, {lifelike},
     {pictorial}, {vivid}]
   n 1: an image that is generated by a computer [syn: {graphic},
      {computer graphic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top