ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

illustrated

IH1 L AH0 S T R EY2 T AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -illustrated-, *illustrated*, illustrat, illustrate
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
illustrated(อิ'ลัสเทรททิด) adj. มีภาพประกอบ, มีตัวอย่างอธิบาย. n. สิ่งตีพิมพ์ที่มีภาพประกอบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Five hundred quid... ..for a poem hand illustrated by the Yorkshire Ripper.500 ปอนด์ สำหรับค่าภาพประกอบของนักบทกวี โดยฆาตกรต่อเนื่องยอร์คเชียร์ ริปเปอร์ Episode #1.3 (2010)
Hey, have you read "the illustrated man"?เฮ้ คุณเคยอ่านเรื่อง "คนตัวอย่าง"ไหม? ...A Thousand Words (2010)
Yeah. "the illustrated man."ใช่แล้ว "คนตัวอย่าง" ...A Thousand Words (2010)
On his back makes him exactly like " the illustrated man."บนหลังของเขาทำให้เขาเหมือน "คนตัวอย่าง"เป๊ะ ...A Thousand Words (2010)
You got the illustrated copy of Mein Kampf I sent you, right?ลูกได้รับภาพของ Mein Kampf ที่แม่ส่งให้แล้ว ใช่ไหม? Furt (2010)
Sports illustrated from when the Colts won the Super Bowl. Okay.สปอร์ตอิลลัสสเตรท ปีที่โคลท์คว้าซูเปอร์โบวล์ได้ Spring Cleaning (2011)
Susan, this isn't art. It's an illustrated confession!ซูซาน นี่ไม่ใช่ศิลปะ นี่มันภาพสารภาพบาป! Suspicion Song (2011)
I could have your brother killed, but I'd settle for ripping off his illustrated arm instead.ที่จะทำให้น้องชายของเธอตาย แต่ฉันตัดสินใจว่าแค่หักแขน ที่นำไปสู่แผนที่ของเขาก็พอ A View to a Kill (2013)
"An Illustrated History of Witchcraft and Sorcery.""หนังสือภาพประวัติศาสตร์ ของผู้ใช้เวทมนตร์คาถา" In the Blood (2013)
Cats and You, Illustrated History of Cats, แมวและคุณ ประวัติความเป็นภาพประกอบของแมว The Little Rascals Save the Day (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
illustratedHe illustrated him theory with examples.
illustratedHe illustrated his theory with diagrams.
illustratedHe illustrated the problem with an example.
illustratedHe illustrated the theory with facts.
illustratedI illustrated his biography with some pictures.
illustratedThe author illustrated his book with a lot of pictures.
illustratedThe speaker illustrated the theory with examples.
illustratedThe teacher illustrated his theory with picture.
illustratedThis book is beautifully illustrated.
illustratedThis yearbook is illustrated with a lot of beautiful photographs.
illustratedWe have illustrated the story with pictures.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ILLUSTRATED IH1 L AH0 S T R EY2 T AH0 D
ILLUSTRATED IH1 L AH0 S T R EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
illustrated (v) ˈɪləstrɛɪtɪd (i1 l @ s t r ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schautafel { f }illustrated chart; disply [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラストマップ[irasutomappu] (n) illustrated map [Add to Longdo]
ムック[mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei [Add to Longdo]
黄表紙[きびょうし, kibyoushi] (n) illustrated storybook with yellow covers (Edo period) [Add to Longdo]
画報[がほう, gahou] (n) illustrated news magazine; pictorial [Add to Longdo]
絵入り[えいり, eiri] (n) illustrated; pictorial [Add to Longdo]
絵入根本;絵入り根本[えいりねほん, eirinehon] (n) illustrated kabuki script [Add to Longdo]
絵番付[えばんづけ, ebanduke] (n) illustrated sumo rankings [Add to Longdo]
絵物語[えものがたり, emonogatari] (n) illustrated story [Add to Longdo]
写真入り[しゃしんいり, shashin'iri] (adj-no) illustrated (with photographs) [Add to Longdo]
図鑑[ずかん, zukan] (n) illustrated reference book; illustrated encyclopedia (esp. for children); picture book; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 illustrated \illustrated\ adj.
   provided with pictures; -- of a publication; as, an
   illustrated weekly. Opposite of {unillustrated}.
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Illustrate \Il*lus"trate\, v. t. [imp. & p. p. {Illustrated}; p.
   pr. & vb. n. {Illustrating}.] [L. illustratus, p. p. of
   illustrare to illustrate, fr. illustris bright. See
   {Illustrious}.]
   1. To make clear, bright, or luminous.
    [1913 Webster]
 
       Here, when the moon illustrates all the sky.
                          --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To set in a clear light; to exhibit distinctly or
    conspicuously. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       To prove him, and illustrate his high worth.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To make clear, intelligible, or apprehensible; to
    elucidate, explain, or exemplify, as by means of figures,
    comparisons, and examples.
    [1913 Webster]
 
   4. To adorn with pictures, as a book or a subject; to
    elucidate with pictures, as a history or a romance.
    [1913 Webster]
 
   5. To give renown or honor to; to make illustrious; to
    glorify. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Matter to me of glory, whom their hate
       Illustrates.             --Milton.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top