ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ม้วน

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ม้วน-, *ม้วน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ม้วนต้วน[V] curl oneself up, See also: roll, Syn. ม้วนกลิ้ง, กลิ้ง, Example: ช่างมุงกระเบื้องม้วนต้วนลงมาจากหลังคา, Thai definition: กลิ้งหมุนไปรอบตัว
ม้วนต้วน[V] bashful, Syn. อาย, เอียงอาย, เขินอาย, Example: เธอถูกกระเซ้าเย้าแหย่จนม้วนต้วนไปเลย, Thai definition: แสดงท่าทางเอียงอาย
ม้วนหน้า[V] turn away one's face, See also: turn one's head in shame, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Example: เธอม้วนหน้าหนีไปด้วยความละอาย, Thai definition: หลบหน้าหนีเพราะความละอาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ม่วนว. ไพเราะ, เสนาะ, สนุก.
ม้วนก. หมุนพันเข้าไปให้มีลักษณะกลมอย่างรูปทรงกระบอก.
ม้วนน. ลักษณนามเรียกสิ่งของเช่นผ้าหรือกระดาษที่ขดหรือพันห่อตัวอยู่ เช่น ผ้าม้วนหนึ่ง กระดาษ ๒ ม้วน.
ม้วนต้วนว. อาการที่แสดงท่าทางเอียงอาย.
ม้วนต้วนก. กลิ้งหมุนไปรอบตัว.
ม้วนหน้าก. ก้มหน้าเพราะความอาย.
ม้วนเสื่อก. เสียการพนันจนหมดตัว
ม้วนเสื่อเลิกกิจการเพราะขาดทุนจนไม่สามารถดำเนินกิจการนั้นต่อไปได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cirrate; cirrhous; cirroseม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cirrhous; cirrate; cirroseม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cirrose; cirrate; cirrhousม้วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
voluteม้วน, ขด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reelม้วน, ม้วนแถบ [มีความหมายเหมือนกับ spool ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
revoluteม้วนกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
advoluteม้วนขด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cincinnal; cincinnateม้วนขด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cincinnate; cincinnalม้วนขด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandages, Esmarchม้วนแถบยางเอสมารค์ใช้พันรัดไล่เลือด [การแพทย์]
Fabrics, Nonwovenม้วนผืนสำลีที่มิได้ทอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Come on, Danny. Hair drill, " she would say.ท่านจะพูดว่า "มา แดนนี่ มาม้วนผมให้ที" Rebecca (1940)
He always went down to help him carry the lines, the gaff and harpoon... ... and the sail that was furled around the mast.ดำเนินการเส้นขดฉมวกและ ฉมวก และเรือที่ถูกม้วนรอบเสา ใบปะ The Old Man and the Sea (1958)
The sail was patched with flour sacks, and furled.ด้วยกระสอบแป้งและม้วน The Old Man and the Sea (1958)
He unstepped the mast, furled the sail... ... shouldered the mast, and started to climb.เขา unstepped เสา, ม้วนเรือ และ เขาไหล่เสาและเริ่มที่จะปีนขึ้น ไป The Old Man and the Sea (1958)
Can't be as bad as the cabbage rolls at the Terre Haute Federal Pen.ไม่สามารถแย่เท่ากับกะหล่ำปลีม้วนที่คุกเทโฮท The Blues Brothers (1980)
Rollin', rollin'กำลังม้วน กำลังม้วน The Blues Brothers (1980)
Keep them dogies rollin'ทำให้ลูกวัวกำลังม้วน The Blues Brothers (1980)
Just roll it across.เพียงแค่ม้วนมันข้าม First Blood (1982)
Roll it across!ม้วนมันข้าม First Blood (1982)
It won't work that way, it'll only smear. Roll it across!มันจะไม่ทำงานวิธีการนั้น มันจะได้เพียงป้าย ม้วนมันข้าม First Blood (1982)
If it does, cut here and here, or the whole reel will burn.ถ้ามันไหม้, ตัดที่นี่และที่นี่, ไม่งั้นทั้งม้วนไหม้หมด. Cinema Paradiso (1988)
Load the reels for tomorrow, ready for the new man.บรรจุม้วนฟิลม์สำหรับวันพรุ่งนี้ไว้ด้วย, เตรียมพร้อมไว้สำหรับคนใหม่. Cinema Paradiso (1988)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ม้วน[n.] (mūan) EN: roll ; reel   FR: rouleau [m]
ม้วน[v.] (mūan) EN: roll up ; coil ; wind ; curl up ; wrap   FR: enrouler ; rouler ; envelopper ; emballer ; s'enrouler
ม้วน[n.] (mūan) EN: [classifier : rolls of things that are wound (audio tapes, photographic films, video tapes, toilet paper, rolls of cash register or calculator paper)]   FR: [classificateur : matériaux enroulés (bandes audio et vidéo, films photographiques, papier hygiénique, rouleaux de caisse enregistreuse ou de calculatrice)]
ม้วนต้วน[v.] (mūantūan) EN: curl oneself up ; roll   FR: s'enrouler ; s'envelopper
ม้วนหน้า[v. exp.] (mūan nā) EN: turn away one's face ; turn one's head in shame   FR: tourner le visage ; détourner la tête
ม้วนออก[v. exp.] (mūan øk) FR: dérouler ; dévider

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bankroll[N] ม้วนธนบัตร
bap[N] ม้วนขนมปังแบน กลมและเล็ก
bolt[N] ม้วนผ้า
coil[VT] ม้วน, See also: ทำให้ม้วน, ทำให้ขด, ทำให้เป็นม้วนหรือขด, Syn. spiral, roll, loop, twine, entwine, convulate, lap, bolt, crimp;, Ant. straighten, unwind, ravel
convolve[VI] ม้วนเข้าด้วยกัน, Syn. convolute
corkscrew[VT] ม้วนเป็นเกลียว
curl up[VI] งอตัว, See also: ม้วนตัว
coil down[PHRV] ม้วนเชือกผูกเรือ (การแล่นเรือ)
coil up[PHRV] ม้วนเชือกไว้ในมือ (การแล่นเรือ), See also: จับเชือกขดเป็นวง
furl[VI] ม้วน, See also: ห่อ, หุบ, พับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acock(อะคอค') adv., adj. ซึ่งม้วนขึ้น (ปีกหมวก) (cocked)
ahull(อะฮัล) adj. ซึ่งม้วนหุ้มใบเรือ
bale(เบล) n. ห่อใหญ่,มัดใหญ่,ม้วนใหญ่,ความชั่ว,ความหายนะ,ความเคราะห์ร้าย,ความทุกข์ทรมาน,ความเสียใจ vt. บรรจุหีบห่อ, See also: baler,n.
beam(บีม) n. คาน,ไม้ขวาง,ขื่อแป,รอด,คร่าว,คันรถ,คันชั่ง,คันไถ,แกนที่ม้วนได้,คานหาม,เขาแกน,ลำแสง,ลำรังสีขนานกัน,สัญญาณวิทยุ,สีหน้าที่ปิติยินดี vi. แผ่รังสีหรือลำแสง,ส่งสัญญาณวิทยุ,เปล่งยิ้มหรือมีสีหน้าที่ปิติยินดี
bobbinn. หลอดด้าย,กระสวย,หลอดสายไฟ,โครงสายม้วน
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
coil(คอยลฺ) {coiled,coiling,coils} v. ขด,ม้วน,ขดเป็นวง,เคลื่อนเป็นวง n. ขดลวด,ม้วน,วง
convoluted(คอน'วะลิวทิด) adj. ซึ่งคดงอ,ซึ่งเวียนวน,ซึ่งขดม้วน., See also: convolutedness n. ดูconvoluted, Syn. twisted,coiled)

English-Thai: Nontri Dictionary
bale(n) มัด,ห่อ,ม้วน,ก้อน
cartridge(n) กระสุนปืน,ม้วนเทป,ม้วนฟิล์ม
circle(vt) ล้อมรอบ,วง,พัน,ม้วน,หมุนรอบ,โคจรรอบ
coil(vt) ม้วน,ขด,เป็นวง,งอ
convolution(n) การบิด,การม้วน,การงอ,การขด,การหมุนวน
crimp(vt) จีบ,ถักเปีย,ทำให้ย่น,ม้วนผม
curl(vi,vt) งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม
furl(vt) พับเก็บไว้,หุบ(ร่ม),รูด(ม่าน),ม้วน(ธง)
reel(vt) สาวออก,ม้วน,ปั่นด้าย,ทำให้หมุน
roll(n) การกลิ้ง,รายชื่อ,ม้วนกระดาษ,ขมนปัง,เพลา,ลูกกลิ้ง,ลูกโม่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
巻く[まく, maku] Thai: ม้วน English: to roll
巻き込む[まきこむ, makikomu] Thai: ม้วนเข้าไป English: to roll up
繰る[くる, kuru] Thai: ม้วน English: to reel

German-Thai: Longdo Dictionary
rollen(vt) |rollte, hat/ist gerollt, etw.(A)| ม้วน หมุน พัน เช่น das Fleisch in Zeitungspapier rollen ห่อพันเนื้อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์, See also: S. einwickeln,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top