ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

biographical

B AY2 AH0 G R AE1 F IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -biographical-, *biographical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
biographical(adj) เกี่ยวกับชีวประวัติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Biographical dictionaryอักขรานุกรมชีวประวัติ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Biographical filmsภาพยนตร์ชีวประวัติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, I imagine it's some kind of biographical piece.อืม ผมคิดว่าน่าจะเป็น ส่วนของชีวประวัตินะครับ Frost/Nixon (2008)
Ok, do you want biographical informationโอเค... คุณต้องข้อมูล ประวัติบุคคล Faceless, Nameless (2009)
I found a lack of key verifiable points in Simon's biographical information.ผมเจอจุดผิดปกติที่เห็นได้ชัด ในประวัติส่วนตัวของไซมอน I Know Who You Are (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BIOGRAPHICAL B AY2 AH0 G R AE1 F IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
biographical (j) bˌaɪəgrˈæfɪkl (b ai2 @ g r a1 f i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事略[shìlu:e4, ㄕˋlu:<span class='pronunc-pinyin'>è</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄜˋ</span>, ] biographical sketch, #103,706 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小伝[しょうでん, shouden] (n) biographical sketch [Add to Longdo]
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin [Add to Longdo]
人名辞書[じんめいじしょ, jinmeijisho] (n) biographical dictionary [Add to Longdo]
人名辞典[じんめいじてん, jinmeijiten] (n) biographical dictionary [Add to Longdo]
伝記物[でんきもの, denkimono] (n) biographical writings [Add to Longdo]
伝記文学[でんきぶんがく, denkibungaku] (n) biographical literature [Add to Longdo]
略伝[りゃくでん, ryakuden] (n) biographical sketch [Add to Longdo]
列伝体[れつでんたい, retsudentai] (n) biographical style [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Biographic \Bi"o*graph"ic\, Biographical \Bi`o*graph"ic*al\, a.
   Of or pertaining to biography; containing biography. --
   {Bi`o*graph"ic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 biographical
   adj 1: of or relating to or being biography; "biographical data"
       [syn: {biographic}, {biographical}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top