ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gnarr

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gnarr-, *gnarr*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gnarr(แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gnar \Gnar\, n. [OE. knarre, gnarre, akin to OD. knor, G.
   knorren. Cf. {Knar}, {Knur}, {Gnarl}.]
   A knot or gnarl in wood; hence, a tough, thickset man; --
   written also {gnarr}. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      He was . . . a thick gnarre.       --Chaucer.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

gnarr

 


  

 
gnarr
 • (แนร) vi. แยกเขี้ยวคำราม,คำราม [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top