ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

headgear

HH EH1 D G IH2 R   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -headgear-, *headgear*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
headgearn. ส่วนที่ปกคลุมหัว,หมวก,บังเหียนดึงหัวม้า,สิ่งประดับบนหัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A guy can't box five days in a row without headgear without getting banged up.เราชกห้าวันรวด ไม่ใส่เครื่องป้องกันศีรษะ แถมหน้าไม่เยินไม่ได้ CounterPunch (2017)
Headgear and fighting for prize money.คือเครื่องป้องกันศีรษะกับการชกเอารางวัล CounterPunch (2017)
The classic headgear of Andes, it's made of alpaca.หมวกขึ้นชื่อแถวเทือกเขาแอนดีส ทำจากขนอัลปาก้า The Empty Hearse (2014)
People should wear protective headgear when they're watching it.หมวกป้องกัน ตอนดูพวกเรา The Sue Sylvester Shuffle (2011)
Morgan! Damn, Mom, I got my headgear on.- สงสัยต้องเอาเฮดการ์ดมาสวมแล้ว Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
We all had headgear and braces together.แคมบอล นี่เคท และลีลี่ และฉันเห็นแล้วละว่าคุณรู้จักเพจแล้ว Valentine (2001)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุบ[N] hat, See also: headgear, helmet, cap, Example: ผู้ที่ใช้กุบในปัจจุบัน ยังคงมีแต่ชาวไร่ชาวสวน, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมวกมีปีกทำจากไม้ไผ่สานประกบกัน 2 ชิ้นกรุด้วยวัสดุจำพวกใบไม้, Notes: (ถิ่นพายัพ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมวกแก๊ป[n.] (mūak kaep) EN: cap ; headgear   FR: casquette [f] ; couvre-chef [m] ; képi [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEADGEAR    HH EH1 D G IH2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
headgear    (n) hˈɛdgɪəʳr (h e1 d g i@ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッドギア[, heddogia] (n) headgear [Add to Longdo]
ヘルメット[, herumetto] (n) helmet; hard hat; protective headgear; (P) [Add to Longdo]
位冠[いかん, ikan] (n) ancient headgear showing rank [Add to Longdo]
烏帽子[えぼし, eboshi] (n) black-lacquered headgear (made of silk, cloth or paper) originally worn by court nobles in ancient Japan, and afterwards spreading to the common people [Add to Longdo]
冠位[かんい, kan'i] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours) [Add to Longdo]
赤烏帽子[あかえぼし, akaeboshi] (n) (1) (See 亭主の好きな赤烏帽子) red eboshi (headgear worn by Japanese men prior to and during the Edo period, which was ordinarily black in color); (2) metaphor for an odd item or having a taste for such an item [Add to Longdo]
被り物;かぶり物;冠り物;冠物[かぶりもの, kaburimono] (n) headdress; headgear [Add to Longdo]
面繋;面懸;面掛;羈[おもがい, omogai] (n) headstall; headgear [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Head gear \Head" gear`\, or Headgear \Head"gear`\
   (h[e^]d"g[=e]r`), n.
   1. Headdress.
    [1913 Webster]
 
   2. Apparatus above ground at the mouth of a mine or deep
    well.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 headgear
   n 1: clothing for the head [syn: {headdress}, {headgear}]
   2: the hoist at the pithead of a mine
   3: stable gear consisting of any part of a harness that fits
     about the horse's head

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top