ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ฟันเฟือง

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฟันเฟือง-, *ฟันเฟือง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟันเฟือง[N] cog, Syn. ฟันจักร, Example: ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขขึ้น โดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟือง และการทดเลข, Count unit: ตัว, Thai definition: ซี่โดยรอบตัวจักร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฟันเฟืองน. ล้อหรือวงจักรที่มีซี่โดยรอบ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I used to be in management, myself, so I know how to grease the store's... cogs.ตัวผมเองเคยเป็นผู้จัดการ ดังนั้น ผมรู้ว่า จะยอดน้ำมันยังไง ให้กับฟันเฟืองของร้านนี้ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
- Make sure they don't... squeak.- "ฟันเฟือง"? - แน่ใจนะว่าพวกเขาไม่... ลั่นเอี๊ยดๆ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
As you can see, the kerf wall is smooth, indicating whatever blade was used, the size of its teeth was small.ที่คุณเห็น เป็นรอยตัดราบเรียบ นั่นแสดงว่าใบมีดอะไรที่ใช้ ขนาดมันต้องมีฟันเฟืองที่เล็ก The Death of the Queen Bee (2010)
But it did have teeth.แต่มันมีฟันเฟือง The Death of the Queen Bee (2010)
It's got gears, bearings, servos --มันมีฟันเฟือง, กลไกควบคุม What Hides Beneath (2011)
She's the linchpin.เธอคือฟันเฟือง Linchpin (2012)
It's just, that's a perfect example of a linchpin.มันแค่เป็นตัวอย่างของฟันเฟือง ที่สมบูรณ์แบบ Linchpin (2012)
What kind of an outcome was this linchpin supposed to create?ผลของฟันเฟืองพวกนี้ จะทำให้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ Linchpin (2012)
A linchpin that was tied to the economy that would cause crisis and devastation beyond anything we'd ever seen.ฟันเฟืองที่ถูก ผูกติดกับเศรษฐกิจ ที่จะทำให้เกิดวิกฤต และเหตุหายนะ นอกเหนือสิ่งที่เราเคยเห็น Linchpin (2012)
Yeah, but then why did he ask us who the linchpin was?ใช่ แต่ทำไมเขาถามเรา ใครคือฟันเฟืองLinchpin (2012)
Who's the linchpin?ใครคือฟันเฟืองLinchpin (2012)
Yeah, well, so did Blakely's first linchpin.ใช่ เหมือนกับ ฟันเฟืองแรกของเบล็กลีย์ Linchpin (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันเฟือง[n.] (fanfeūang) EN: cog   FR: dent (d'engrenage) [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cog[N] ซี่ล้อ, See also: ฟันเฟือง, Syn. cogwheel
pinion[N] ฟันเฟืองเล็ก, See also: เฟืองตัวเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cog(คอก) n. ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือยตัวผู้,คนผู้น้อยในหน่วยงานใหญ่,เรือลำเล็กที่ติดพ่วงเรือลำใหญ่ abbr. cognitive function test
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
gear(เกียร์) n.,vt. (ใส่) ล้อฟันเฟือง,เฟือง,เกียร์,เครื่องสวม,เครื่องขี่ม้า,เครื่องมือ,อุปกรณ์,เสื้อผ้า,ยุทธสัมภาระ,เสื้อเกราะ vi. สวมใส่พอดี,ใส่ได้พอดี. adj. อัศจรรย์,ดีเยี่ยม
gear wheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
gearwheeln. (เกียร์'วีล) n. ล้อเฟื่อง,ล้อฟันเฟือง, Syn. . cogwheel
grouser(เกรา'เซอะ) n. แผ่นสายพานฟันเฟืองของรถแทรกเตอร์ เสาเข็ม,คนขี้บ่น
pallet(พอล'ลิท) n. ที่นอนฟาง,เดือยกระตุ้นจักรหมุน ,แผ่นผสมสี,ตัวทำให้ฟันเฟืองหยุด,แท่นวางสินค้าสำหรับลากเก็บหรือลำเลียง
pinion(พิน'เยิน) n. ขนนก,ปีกนก,ปีกแมลง,เฟืองตัวเล็ก,ฟันเฟืองเล็ก vt. มัดปีกนก,ตัดปีกนก,มัด,จับมัด,ผูก,รัดแขน
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
rowel(โร'เอิล) n. กงจักร,ล้อที่มีฟันเฟืองโดยรอบ,ฟันเฟืองปลายเดือยส้นรองเท้าสำหรับแทงม้า,สายหนังที่ใช้สอดใต้ผิวหนังม้าเพื่อรีดหนองหรือของเหลวออก

English-Thai: Nontri Dictionary
cog(n) ซี่ล้อ,ฟันเฟือง,เดือย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top